4 možnosti, ako na vyplatenie zisku z s.r.o. spoločnosti

Vyplatenie zisku

Jedným z dôvodov, prečo sa mnoho hlavne začínajúcich podnikateľov obáva založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, je sťažená situácia pri získaní zisku zo spoločnosti. Ak ide o jednoosobovú s.r.o., čo je asi najčastejší prípad, máte k dispozícii štyri možnosti, ako získať zarobené peniaze z firmy. Každá má svoje pre aj proti.

Konateľ bez akejkoľvek odmeny

Jednou z najčastejších situácií je, že konateľ s.r.o. je len a iba konateľom, nie je zamestnancom vo svojej firme a ani žiadnej inej firme a nemá ani akýkoľvek iný príjem alebo odmenu za výkon funkcie konateľa. Najčastejšie sa to stáva v prípade spoločností s.r.o., kde je len jeden spoločník, ktorý je zároveň aj konateľom.

V tomto prípade je jedinou možnosťou, ako sa dostať k zisku svojej spoločnosti, vyplatenie podielu na zisku, hovorovo nazývaného dividendy. Nevýhodou tejto možnosti je, že vyplatenie dividend môže nastať až po podaní daňového priznania, čiže až ďalší rok.

Naopak, výhodou je finančná úspora. Dividendy sa totiž vyplácajú z už zdaneného zisku firmy a pri ich vyplatení sa neplatia žiadne odvody do Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne. Zaplatiť však treba daň z dividend, ktorá je vo výške 7 %. Konateľ si zároveň musí platiť mesačne zdravotné poistenie a to aspoň vo výške minimálneho vymeriavacieho základu.

Konateľ a zamestnanec súčasne

Druhou častou situáciou a možnosťou, ako si vyplatiť finančné prostriedky z firmy, je zamestnať sa v nej. Konateľ totiž môže byť aj zamestnancom vo vlastnej spoločnosti, či už na plný alebo na čiastočný pracovný úväzok. Základom takéhoto vzťahu je riadna pracovná zmluva v rámci pracovno-právneho vzťahu.

Po jej podpise je potom potrebné, aby prišlo k nahláseniu zamestnanca do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne. Na základe pracovnej zmluvy potom prichádza pravidelne v mesačnom intervale k vyplateniu dohodnutej mzdy, ktorá môže byť pokojne aj vo výške predpokladaného zisku firmy.

Výhodou tohto riešenia je pravidelnosť príjmu a právne čisté ošetrenie získania zisku zo spoločnosti. Nevýhodou je však finančná náročnosť, nakoľko z vyplatenej mzdy sa platia zdravotné aj sociálne odvody a daň z príjmu. Výška finančných nákladov tak môže byť dvojnásobná oproti prvej možnosti.

Konateľ s odmenou

Treťou možnosťou, ktorú máte, ak chcete „vytiahnuť“ zisk zo svojej spoločnosti, je byť konateľom, ale tento krát už s odmenou. Odmenu je možné poberať nepravidelne aj pravidelne, takže napríklad aj každý mesiac, čo je organizačne výhodnejšie oproti vyplateniu dividend, na ktoré musíte čakať až na budúci rok po podaní daňového priznania.

Aby ste však mohli takúto odmenu poberať, musíte mať vy ako konateľ uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, kde ste konateľom. Zmluva musí byť schválená valným zhromaždením spoločnosti, v prípade jednoosobových s.r.o. rozhodnutím konateľa.

Ak si budete vyplácať odmenu pravidelne, treba počítať s tým, že bude potrebné platiť pravidelne odvody a to tak do Sociálnej poisťovne, ako aj do zdravotnej poisťovne. V prípade nepravidelných odmien, napríklad polročných, netreba zabúdať na to, že ak nemáte iné zamestnanie, musíte si počas zvyšku roka platiť zdravotné odvody sami za seba.

Využitie firemného majetku

Ak chcete využívať zisk zo spoločnosti, môžete tak spraviť aj prostredníctvom firemného majetku. Väčšina podnikateľov takto využíva hlavne motorové vozidlo, ktoré je súčasťou firemného majetku, kancelársku a výpočtovú techniku alebo telekomunikačné služby.

Takýto spôsob využitia zisku je však nepriamy, nakoľko používaný majetok je stále majetkom firmy. Pokiaľ ste ale jediným konateľom, neexistuje žiadne praktické obmedzenie, ktoré by vám bránilo využívať majetok firmy na svoje vlastné účely, samozrejme, pri dodržiavaní správnych postupov účtovania.

Pozor si však treba dať na niektoré obmedzenia, ktoré môžu byť spojené s využívaním firemných peňazí na súkromné účely. Ak ste napríklad v spoločnosti len konateľom a nie aj zamestnancom, nemôžete si za firemné finančné prostriedky nakúpiť napríklad stravné lístky a využiť ich na stravovanie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.