5 vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť, ak idete začať podnikať

Začiatok podnikania

Aktuálna doba praje všetkým, čo sa rozhodnú osamostatniť a vymeniť bežnú prácu „od ôsmej do štvrtej“ za vlastné podnikanie. Článkov o tom, ako začať podnikať, ktoré sú plné rozličných tipov a trikov, je dosť. My sa však teraz pozrieme na tie najdôležitejšie veci, ktoré musí začínajúci podnikateľ vyriešiť hneď na úvod.

1. Výber formy podnikania

Úplne na úvod je najdôležitejšie zvoliť správnu formu podnikania. V tejto otázke máte pomerne zjednodušený výber, nakoľko najvyužívanejšie formy sú len dve a to buď živnosť alebo podnikanie ako obchodná spoločnosť.

Prvá možnosť je podnikaním fyzickej osoby, konkrétne ide o samostatne zárobkovo činnú osobu. Živnostníci vystupujú pod vlastným menom a to tak voči úradom, ako aj voči zákazníkom či obchodným partnerom.

Druhá možnosť znamená podnikanie cez právnickú osobu. Vy ako podnikateľ budete jediným majiteľom a zároveň konateľom obchodnej spoločnosti, ktorá však bude vystupovať voči tretím osobám ako samostatný subjekt. Najčastejšie sa volí forma spoločnosti s ručením obmedzeným.

2. Vybavenie úradov

Po tom, ako si zvolíte konkrétnu formu, je potrebné začať vybavovať náležitosti spojené s úradmi. Akákoľvek podoba podnikania alebo zárobkovej činnosti totiž musí mať náležité povolenia, schválenia alebo vyjadrenia. V tomto je založenie živnosti jednoduchšie.

Kým na vybavenie živnostenského listu postačí navštíviť miestne príslušný okresný úrad, v prípade obchodnej spoločnosti musíte vypracovať zakladateľské dokumenty, podať ich na súd a absolvovať ďalšiu administratívu. Samozrejme, pri podnikaní v špeciálnych oblastiach treba ešte osobitné povolenia.

3. Výber sídla

Tretím dôležitým krokom, ktorý je treba vykonať technicky v súčinnosti s tým predošlým, je voľba sídla vašej firmy, alebo miesta podnikania pre vašu živnosť. Ak premýšľate o tom, že by ste takéto sídlo umiestnili doma, lebo vás to nebude nič stáť, rozmyslite si to radšej ešte raz. Finančne to je možno výhodnejšie, nie však pohodlnejšie.

Miešanie súkromného a pracovného života má oveľa viac negatív, ako sa zdá na prvý pohľad. Pokiaľ však pre vás nie je schodná ani cesta prenájmu kancelárskeho priestoru, je tu ešte tretia možnosť, na ktorú mnoho podnikateľov zabúda. Virtuálne sídlo.

Za týmto názvom sa skrýva prenájom čisto len adresy pre sídlo či oficiálne miesto podnikania. Za veľmi nízky mesačný poplatok získate riadne označené sídlo podnikania na zaujímavej adrese, preberanie pošty a jej preposielanie k vám a oddelenie práce od súkromia. Mnoho poskytovateľov ponúka aj širší servis, hlavne administratívneho typu.

4. Bankový účet a poskytovatelia služieb

Po tom, ako už máte vybavené podnikanie z hľadiska všetkých povolení a administratívy a už aj viete, kde budete sídliť, je načase vyriešiť servisné služby spojené s podnikaním. V prvom rade ide o založenie účtu v banke, kde ako živnostník môžete používať účet pre fyzické osoby, no ako „eseročka“ len účet určený pre právnické osoby.

V druhom slede nezabudnite na poskytovateľov internetového pripojenia či služieb mobilného operátora. V prípade, ak budete riešiť aj vozový park, začnite sa obzerať po spoločnostiach zameraných na operatívny alebo finančný leasing, podľa vašej preferencie.

5. Reklama a marketing

Ak už máte všetko vybavené, zariadené a pripravené, treba sa začať sústrediť na získanie prvých obchodných partnerov a zákazníkov. Za týmto účelom je potrebné začať riešiť reklamu, čiže dať o sebe vedieť. Finančne nenáročne, ale hlavne efektívne.

Dnes sa prakticky všetko dôležité odohráva v online priestore, takže základom vášho zviditeľnenia sa musí byť internetový marketing. Vlastná webstránka a profil na sociálnych sieťach sú samozrejmosťou. Nie je to však len o tom, ako začať, ale hlavne ako nastaviť dlhodobú reklamnú stratégiu na dlhšiu dobu vopred.

Zabúdať však netreba ani na tie tradičné spôsoby, kam patria napríklad vlastné vizitky či taký detail, akým je pečiatka. Nie je síce povinnosť ju mať, na druhú stranu, v očiach potenciálnych klientov a zákazníkov získate serióznejší imidž.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.