Aké podmienky má odklad odvodov a preddavkov na daň z príjmu pre SZČO a zamestnávateľov?

covid-19 príspevok

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa pandémie koronavírusom a ochorenia COVID-19 štát podáva pomocnú ruku podnikateľom a živnostníkom, čiže SZČO, aj v podobe viacerých ekonomických opatrení a úľav. Určené sú pre tých podnikateľov, podnikateľské subjekty, firmy a spoločnosti, ktorí zaznamenali pokles príjmov.

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmu

Prvým opatrením, ktoré by malo zlepšiť finančnú situáciu podnikateľov a firiem najmä z pohľadu cash-flow, je odklad platenia preddavkov dane z príjmu. Hoci o takýto odklad môžu a mohli aj v minulosti požiadať všetky podnikateľské subjekty, dnes je situácia dramaticky odlišná a na to zareagoval aj štát.

Výsledkom je možnosť požiadať o odklad platenia preddavkov pre tie firmy, SZČO a podnikateľské subjekty, u ktorých nastalo zníženie tržby o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu z minulého roka. Pod pojmom tržba sa myslí buď príjem alebo obrat v sledovanom období, pričom toto porovnanie si musí spraviť daňovník sám.

Skutočnosť, že k takémuto poklesu prišlo, oznámi potom daňový subjekt elektronickým podaním formou čestného vyhlásenia. Oznámenie o odklade a čestné vyhlásenie je potrebné podávať každý mesiac alebo štvrťrok, v závislosti od toho, aká periodicita platenia preddavkov je pre daný podnikateľský subjekt určená podľa výšky daňovej povinnosti.

Opatrenie začína platiť od apríla 2020 a všetky nezaplatené preddavky bude potrebné vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do konca marca 2021.

V súvislosti s daňou z príjmu môžu firmy aj živnostníci využiť ešte jedno opatrenie, ktoré sa týka daňovej straty. Doteraz neuplatnené daňové straty od roku 2014 si bude môcť podnikateľský subjekt uplatniť jednorazovo a teda ju celú, naraz a jednorazovo umoriť.

Odklad platenia odvodov pre sociálne a zdravotné poistenie

Okrem platenia daní prijala Národná rada Slovenskej republiky v rámci série opatrení na zlepšenie situácie podnikateľského sektora v súvislosti s koronavírusom aj opatrenie týkajúce sa platenia odvodov a to tak pre zdravotné, ako aj pre sociálne poistenie.

Podobne, ako v prípade odkladu platenia preddavkov na daň z príjmu, aj tu je možnosť požiadať o odklad len pre tie podnikateľské subjekty alebo pre tých živnostníkov, u ktorých došlo k poklesu tržieb o 40 % a viac v porovnaní s predchádzajúcim porovnateľným obdobím. Zatiaľ ide o odklad splatnosti odvodov za mesiace marec a apríl.

Pôvodná lehota platenia týchto odvodov sa posúva na koniec júla, teda do 31.7.2020. V prípade, že podnikatelia do tohto času odvody zaplatia, nebudú im účtované penále.

Kým v prípade SZČO platí opatrenie s odložením odvodov na celú výšku odvodov, v prípade zamestnávateľov je situácia špecifická. Odklad splatnosti odvodov sa totiž týka iba tej časti poistného, ktorá sa týka zamestnávateľa. Tá časť odvodov, ktorú zamestnávateľ odvádza za zamestnanca, musí byť zaplatená v riadnom pôvodnom termíne.

O odklad bude možné požiadať elektronicky, Sociálna poisťovňa už pracuje na takomto riešení v podobe elektronického formuláru na preukázanie poklesu obratu o spomínaných 40 %. Pri zdravotnom poistení sa treba informovať vo svojej zdravotnej poisťovni.

Podali ste daňové priznanie a čakáte na preplatok?

Viacero podnikateľov sa nachádza aj v opačnej situácii. Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 podali a na základe neho im vznikol preplatok na dani. Ide predovšetkým o také prípady, kedy podnikatelia platili preddavky na daň ešte počas minulého roka, no nakoniec bola daňová povinnosť nižšia. Štátu tak vznikla povinnosť rozdiel vrátiť.

Pokiaľ ste sa ocitli v tejto situácii, nemusíte sa obávať o to, že by ste museli čakať až do konca pandémie, ako tomu je v opačnom prípade, kedy bolo cieľom oddialiť daňové a odvodové povinnosti podnikateľov voči štátu.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo ešte v piatok 6. apríla na svojom oficiálnom webovom sídle potvrdenie, že situácia s preplatkami sa nemení. Hoci po prijatí zákonov súvisiacich s opatreniami spomínanými vyššie zostalo mnoho podnikateľov v neistote, vyjadrenie Ministerstva financií je jasné.

Tak, ako po iné roky, aj tento rok platí, že preplatky z dane z príjmu za rok 2019 bude Finančná správa vracať priebežne a to najneskôr do 10. mája 2020 bez ďalšieho zdržania.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.