Ako efektívne podnikať? Kľúčom sú jednoduchosť aj úspora zbytočných nákladov

Time management a efektivita

Do podnikania sa väčšinou púšťajú ľudia, ktorí chcú byť pánom svojho času a pracovať na vlastných projektoch či cieľoch. Mnoho z nich však má na úvod podnikania problém s efektivitou, hlavne vtedy, ak boli z minulosti zvyknutí na kontrolu zo strany niekoho iného. Nasledovné pravidlá a rady sú určené práve pre nich.

Správna forma podnikania

Hneď na úvod je potrebné zvoliť efektívnu formu podnikania. Na výber sú štandardne dve možnosti a to buď obchodná spoločnosť, najčastejšie s ručením obmedzeným, alebo živnosť, čiže podnikanie ako SZČO. Rozdiel medzi nimi je vo viacerých rovinách, či už z hľadiska právnej subjektivity alebo účtovania.

Kým ako firma ručíte za prípadnú stratu iba do výšky vloženého základného imania, v prípade živnosti ručíte celým svojim majetkom. Na druhú stranu, živnostník vie v rámci účtovníctva využiť aj zjednodušenú účtovnú evidenciu, daňovo odpočítateľné položky a paušálnu formu nákladov, čo je administratívne jednoduchšie.

Pravidelný rozvrh dňa

Na udržanie maximálnej časovej efektivity je nevyhnutné, aj keď podnikania je hlavne o slobode, dodržiavať pravidelný časový rozvrh dňa. Vyhraďte si čas na jednotlivé pracovné úlohy, vrátane obslužných či administratívnych činností spojených s podnikaním. Týka sa to hlavne účtovníctva, účtov a financií všeobecne.

V prípade, že budete podnikať s viacerými spoločníkmi alebo budete mať zamestnancov, v pravidelnom časovom rozvrhu dňa musí mať miesto aj stretnutie s nimi. Okrem štandardných povinností týkajúcich sa samotnej náplni podnikania je dôležité motivovať aj tých ostatných, prispieva to k pracovnej efektivite.

Vzdelávanie a kontakt so svetom

Veľmi častou chybou, ktorú robia hlavne začínajúci podnikatelia, je to, že sa naplno vrhnú do práce a zabudnú na všetko ostatné. Myslia si, že práve toto je najlepší spôsob, ako napredovať a dosiahnuť úspech, no je to práve naopak. K efektívnemu podnikaniu je totiž nevyhnutné sa neustále vzdelávať a učiť.

Zachovať si treba tiež kontakt s okolitým svetom, hlavne ak ide o profesijnú oblasť, kde pôsobíte. V dnešnej internetovej dobe a vďaka sociálnym sieťam to nie je problém, využívajte tieto možnosti naplno tak na vzdelávanie, ako aj na všeobecný prehľad o novinkách. Prispôsobte tomu aj svoj rozvrh dňa.

Len nevyhnutné náklady

Veľmi veľa začínajúcich a hlavne mladých podnikateľov si predstavuje pod podnikaním nákup firemného auta, drahý mobilný telefón, tonu kancelárskej techniky a reprezentatívne priestory. Súčasťou ideálnej predstavy sú aj rôzne firemné večierky, obedy a pohostenia potenciálnych klientov a drahé teambuildingy.

Podnikanie však funguje nielen na časovej efektivite, ale aj na tej finančnej. Musíte preto pozerať na každý typ výdavku z hľadiska nevyhnutnosti a rozlišovať medzi tým, čo vám naozaj pomôže v raste a v dosahovaní zisku, a tým, čo vám finančné zdroje uberá. Mnoho podnikateľov presne takto už skrachovalo!

Delegovanie čo najviac povinností

Rozdiel medzi podnikaním a zamestnaneckým pomerom je nielen v tom, že pracujete na svojich vlastných cieľoch a ste sám sebe pánom, ale aj v tom, že sa musíte snažiť čo najviac povinností delegovať ďalej. Platí to hlavne o tých činnostiach a záležitostiach, ktoré vie niekto iný spraviť efektívnejšie.

Dobrým príkladom je účtovníctvo, ale aj riešenie sídla firmy či obchodnej korešpondencie. Na tieto činnosti si viete najať profesionálne spoločnosti, ktoré vám ušetria mnoho času, energie a v konečnom dôsledku aj peňazí. Najviac to vidno pri porovnaní cien prenájmu kancelárie a cien virtuálneho sídla.

Aktívny aj pasívny oddych

Každý človek potrebuje z času na čas „dobiť baterky“ a oddýchnuť si. Je to dôležité nielen pre tých, čo majú sedavý typ práce, ale aj pre podnikateľov, ktorých každodenným spoločníkom je stres a tlak na správne rozhodnutia. Oddych aspoň raz za týždeň je preto nesmierne dôležitý, hlavne ak ide o ten aktívny.

Odporúča sa preto venovať nejakému športu a zmeniť typ činnosti z mentálnej na fyzickú alebo naopak, podľa toho čo prevláda u vás počas bežného dňa. Nevyhnutným predpokladom efektívneho pracovného výkonu počas podnikania je aj pasívny oddych, hlavne ak ide o dostatočný čas a kvalitu spánku.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.