Ako môžu firma či živnostník využiť online marketing a ako získať zákazky?

online marketing a zákazky

Vďaka prudkému rozvoju internetu v posledných dvoch desaťročiach sa otvorilo množstvo možností pre podnikateľov, firmy aj živnostníkov v oblasti marketingu. Internetová reklama je príležitosť, ako získať nové zákazky pre obchod aj remeselníka.

Vlastná webová stránka alebo eshop

Mať vlastnú webstránku alebo internetový obchod je absolútna nevyhnutnosť vo svete online marketingu. Je to znak dôveryhodnosti  značky, vlastná webová stránka dáva firme imidž a je to miesto, kde viete najlepšie prezentovať svoje služby a produkty.

Zároveň je to najlepšia cesta k tomu, ako sa dostač do povedomia vyhľadávačov, u nás najmä známeho Googla. Ak stránku dostatočne kvalitne obsahovo zoptimalizujete, môžete predbehnúť konkurenciu, keďže zlepšíte svoju pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. To vám dá možnosť osloviť viac zákazníkov aj keď ste napríklad malá firma.

Mať eshop je zároveň najpriamejší predajný kanál. Platí to bez ohľadu na to, či ponúkate služby alebo predávate tovar a aj bez ohľadu na vašu fyzickú prevádzku.

Vlastný web vám zároveň dáva možnosť pre vytvorenie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a to prostredníctvom blogov, noviniek či mailových newsletterov. Takto môžete budovať online dlhodobé vzťahy s klientmi a udržiavať s nimi kontakt.

Profil a prevádzka na Google Mapách

Vyhľadávač Google má aj iné funkcie vhodné pre firemný marketing a jednou z nich sú Google Mapy, ktoré viete použiť práve na zviditeľnenie značky.

Stačí k tomu jednoduché vytvorenie firemného profilu a zverejnenie adresy vašej firmy, obchodu či inej prevádzky na Google Mapách. Tým dosiahnete zvýšenie viditeľnosti a dostupnosti vašich produktov alebo služieb a to práve v okolí lokality, kde sa vyskytujú potenciálni klienti, prípadne v okolí lokality, kde majú cieľ cesty.

Zároveň tak zlepšujete lokálnu vyhľadávateľnosť, čiže keď ľudia hľadajú produkty alebo služby vo vašej oblasti, vaša firma sa im zobrazí nielen na mapách, ale aj vo výsledkoch vyhľadávania Google a to vyššie, ako keby nemáte vlastný profil.

Plusom je aj zvýšenie dôveryhodnosti a to práve kvôli tomu, že vás potenciálni zákazníci nájdu na Google Mapách. Rovnako tak vďaka firemnému profilu môžu zanechať recenziu či hodnotenie vášho obchodu a značky, čo vám zlepší reputáciu. V profile ich môžete tiež informovať o aktuálnych otváracích hodinách alebo akcii.

Facebook, Instagram a sociálne siete

Sociálne siete sú dnes neoddeliteľnou súčasťou marketingu. Ich využitie ponúka firme široké možnosti na propagáciu a zvýšenie povedomia. Je to ideálna platforma na zdieľanie obsahu a informácií o produktoch či službách a to bez geografických limitov.

Aj na prvý pohľad nezaujímavé príspevky a interaktívny obsah môžu zvýšiť viditeľnosť a vďaka pokročilým nástrojom ponúkajú práve sociálne siete možnosť osloviť presne toho, koho potrebujete. Môžete na to využiť demografické údaje, záujmy či správanie používateľov a tak lepšie zacieliť reklamu presne na to, čo by mohli hľadať.

Nemenej zaujímavou príležitosťou je vzájomná interakcia so zákazníkmi. Na Facebooku, Instagrame či iných sieťach si môžete firma vytvoriť osobný vzťah so zákazníkmi a to aj cez reagovanie na komentáre, zdieľanie obsahu alebo organizovanie súťaží.

Sociálne siete sú tiež príležitosťou pre poskytovanie zákazníckej podpory. Ide o ideálny kanál pre komunikáciu, reagovanie na otázky a riešenie problémov.

Virálne videá aj príspevky na diskusné fóra

Inovatívnym spôsobom, ako využiť internetový marketing, je aj tvorba virálneho obsahu. Pod týmto pojmom sa myslia obrázky, videá či infografiky, ktoré nemajú primárne za cieľ propagovať značku alebo produkt, ale sú zaujímavé. Môžu mať vzdelávaciu, zábavnú alebo poučnú funkciu, takže ich ľudia budú sami medzi sebou šíriť ďalej.

Internet viete využiť pochopiteľne aj na tvorbu propagačných videí, no ak už budete chcieť propagovať vlastnú značku, spravte to menej nápadne a snažte sa skôr zamerať na aspekty, ktoré konkurencia opomína alebo sa bežne nezverejňujú online.

Nemenej zaujímavým spôsobom propagácie podnikania môžu byť aj diskusné fóra. Platí to najmä pre tie firmy alebo živnostníkov, ktorí sa venujú nejakej odbornej činnosti. Cez online fóra a diskusie môžu potom radiť verejnosti a spraviť tak z človeka, ktorý má problém, svojho potenciálneho klienta, keďže mu pomôžu s jeho vyriešením.

Tu si však treba dávať pozor, aby ste dodržiavali pravidlá daného internetového fóra, nakoľko nie všetky umožňujú takýto spôsob propagácie služieb či firiem.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.