Ako na preverenie a overenie firmy či podnikateľa skôr, ako s ním pôjdete robiť obchod?

overenie firmy

Chystáte sa riešiť obchodný vzťah s novým partnerom? Budete odoberať tovar alebo služby? Alebo budete niekomu niečo dodávať a následne fakturovať? Aby ste sa vyhli komplikáciám s komunikáciou, uhrádzaním záväzkov či kvalitou služieb a tovaru, nájdite si čas na preverenie obchodného partnera. Tu sú oblasti, na ktoré sa zamerajte.

1. Existencia a oprávnenie podnikať

V prvom rade sa treba pozrieť na to, či je váš budúci obchodný partner riadnym podnikateľským subjektom a či má v poriadku všetky administratívne záležitosti. Sem patria právna forma, fakturačné údaje a najmä predmet podnikateľskej činnosti.

Za týmto účelom si overte jeho IČO, DIČ a IČ DPH:

  • v prípade právnickej osoby je najlepším prostriedkom Obchodný register SR, u živnostníkov je tomu zas Živnostenský register SR, oba sú online
  • po zadaní IČO alebo obchodného mena získate kompletné informácie, vrátane adresy a miesta podnikania, o konateľoch a tiež o zmenách v minulosti
  • rovnako tak sa dozviete aj informácie týkajúce sa predmetov podnikania, čiže o oblastiach, v ktorých môžu firma alebo živnostník pôsobiť
  • na portály Finančnej správy si môžete podľa IČO overiť DIČ (daňové identifikačné číslo), tak zistíte, či je subjekt riadne registrovaný pre daň z príjmu
  • cez portál Finančnej správy si viete overiť aj IČ DPH, čo je jedinečný identifikátor pre DPH, budete tak vedieť, či subjekt je alebo nie je platcom DPH

2. Odvody a dane

Ak ide o bonitu firmy, najlepším spôsobom, ako si ju overiť, je zistiť, či nemá podlžnosti na daniach alebo odvodoch. Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje online zoznam dlžníkov s nedoplatkom vo výške cez 170 €. Zoznam je aktualizovaný tak, že obsahuje údaje do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bol zoznam vyhotovený.

Taktiež zverejňuje Finančná správa aj zoznam tých subjektov, u ktorých vznikli dôvody na zrušenie registrácie DPH. Aj tento zoznam môžete použiť na kontrolu.

Pokiaľ ide o odvody, na oficiálnej webstránke Sociálnej poisťovni je online zoznam dlžníkov s nedoplatkom vo výške 5 € a viac. Tento zoznam sa týka tak fyzických, ako aj právnických osôb a je pravidelne aktualizovaný. Dá sa stiahnuť aj vo formáte CSV.

Pokiaľ ide o zdravotné odvody, aj tu jednotlivé zdravotné poisťovne zverejňujú v súlade so zákonom svojich dlžníkov. Platí to tak pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ako aj Dôveru alebo Union. Ide o nedoplatky vo výške od 100 € a 3 mesiace po splatnosti.

3. Exekúcie, dražby, konkurzy a reštrukturalizácie

Finančná kondícia podnikateľa sa prejaví aj v tom, či nie je predmetom exekúcie, dražby, konkurzu alebo reštrukturalizácie. K týmto údajom sa viete dostať tiež cez internet a môžu slúžiť ako signál na zistenie možných potenciálnych problémov v budúcnosti.

K dispozícii máte napríklad Centrálny register exekúcií, ktorý je spravovaný Slovenskou Komorou Exekútorov. Tento verejný zoznam je k dispozícii online a sú v ňom informácie o prebiehajúcich exekúciach. Môžete si z neho dať vyhotoviť aj výpis.

Druhým dôležitým nástrojom je Notársky centrálny register dražieb. Tu nájdete online zoznam dobrovoľných dražieb, kde viete vyhľadávať podľa viacerých parametrov.

Posledným užitočným nástrojom je Obchodný vestník, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Obchodný vestník ponúka komplexný pohľad na podnikateľský subjekt z pohľadu konkurzov alebo reštrukturalizácií, ktoré boli povolené na základe súdneho rozhodnutia. Viete tu zistiť aj informácie týkajúce sa zlučovania firiem.

4. Kataster nehnuteľností

Poslednou oblasťou, ktorú by ste mali preveriť v prípade budúceho obchodného partnera, je stav nehnuteľností. Ten si môžete overiť online cez Katasterportál, kde máte k dispozícii možnosť nahliadnuť do listu vlastníctva, hoci nie na právne účely.

Na zbežný pohľad na bonitu subjektu to ale postačuje:

  • v online verzii Katastrálneho portálu viete vyhľadávať cez obchodné meno alebo meno fyzickej osoby podnikateľa a to aj na celom území SR
  • vyhľadávanie môže byť tiež pre konkrétny kraj, okres, obec a následne katastrálne územie, takto sa dostanete k výpisu parciel aj listov vlastníctva
  • online potom viete vygenerovať výpis z listu vlastníctva vo formáte PDF, kde získate prehľad o vlastníckych pomeroch subjektu k nehnuteľnostiam
  • z pohľadu predstavy o bonite je dôležité pozrieť si vo výpise z LV časť pre záložné práva, kde získate informácie o možných veriteľoch a záložcoch

Nech už využijete ktorýkoľvek zo spomínaných online nástrojov, pamätajte, že ide len o orientačné overenie firmy či podnikateľa. Aby ste získali celkový prehľad o vašom budúcom obchodnom partnerovi, najdôležitejšie je zistiť čo najviac osobných skúseností z minulosti, napríklad kontaktovaním predošlých zákazníkov a partnerov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.