Ako na stravovanie zamestnancov vo firme a sú lepšie stravné lístky alebo peniaze?

Stravovanie zamestnancov

Už nejakú dobu má zamestnávateľ na výber pri zabezpečení stravovania svojich zamestnancov viacero foriem. Okrem možností zabezpečenia stravovania vo vlastnom zariadení alebo zariadení iného zamestnávateľa na základe dohody je možné riešiť tento aspekt cez stravné lístky alebo finančným príspevkom.

Kto má nárok na stravovanie a v akej výške

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie. To platí pre ich prácu na pracovisku, ako aj v prípade pracovnej cesty. Nárok na poskytnutie stravy má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu v časovom úseku viac ako 4 hodiny. Na výber sú viaceré formy.

Prvou možnosťou je zabezpečenie stravovania cez stravovacie zariadenie alebo výdaj stravy vo vlastnej réžii. Alternatívou k tomu je zabezpečenie týchto možností cez iného zamestnávateľa. Treťou možnosťou je externé stravovanie bez zamestnávateľa.

Práve posledná možnosť je v poslednej dobe predmetom viacerých otázok a to tak zo strany zamestnávateľov ako aj zo strany zamestnancov. Ak zamestnávateľ nemá možnosť riešiť stravovanie svojimi prostriedkami, môže tak spraviť cez stravné lístky alebo finančný príspevok. Ich minimálna výška je jasne daná zákonníkom práce.

Ten hovorí, že zamestnávateľ musí zamestnancom, ktorý majú nárok na stravovanie, prispieť minimálne 55 % z hodnoty ich stravy. Ak chce, prispieť môže aj viac.

Gastrolístky vs. peniaze z pohľadu daní

Pri výbere foriem príspevku na stravovanie sa u využívajú 2 formy. Prvou sú gastrolístky, nazvané aj stravné lístky, druhou priamy finančný príspevok. Od roku 2022 dochádza k ich zrovnoprávneniu z pohľadu daňovej povinnosti. Po novom si môže zamestnávateľ uplatniť ako daňový výdavok sumu 55 % základného stravného.

Táto suma je pre rok 2022 na úrovni 5,10 € za každý odpracovaný deň v prípade, ak práca zamestnanca trvala minimálne 4 hodiny. V praxi to znamená, že ako daňovo uznateľný výdavok si vie zamestnávateľ uplatniť sumu 2,81 €, čiže 55 % z tejto hodnoty.

Platí to bez ohľadu na to, či pôjde o finančný príspevok alebo o formu gastrolístkov, čo je dôležitá zmena, ktorá platí od 1. januára 2022.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne prispievať zamestnancom na stravovanie viac, môže to spraviť zo sociálneho fondu alebo dobrovoľným príspevkom navyše. Ten však už bude považovaný za súčasť mzdy, bude teda podliehať daniam aj odvodom.

Stravovanie na pracovnej ceste doma aj v zahraničí

Zamestnávateľ má voči zamestnancovi povinnosť zabezpečiť stravovanie nielen pri výkone práce na pracovisku, ale aj na pracovnej ceste. To platí doma aj v zahraničí a pamätá na to zákon o cestovných náhradách, ktorý rozlišuje oba prípady. Výnimkou sú situácie, kedy má zamestnanec preukázateľne poskytnuté bezplatné stravovanie.

Stravovanie na pracovnej ceste závisí od času jej trvania. Ak trvá pracovná cesta od 5 do 12 hodín, je výška stravného pre rok 2022 5,10 €. Pri ceste od 12 do 18 hodín je stravné 7,60 € a pri dlhšej ceste 11,60 € a to za každý jeden deň pracovnej cesty.

Čo sa týka zahraničných pracovných ciest, v tomto prípade sa berie do úvahy tzv. základná sadzba stravného. Tá je stanovená Ministerstvom financií SR podľa konkrétnej krajiny. Výška tejto sadzby závisí aj v prípade zahraničnej pracovnej cesty od jej trvania. Pri trvaní do 6 hodín má zamestnanec nárok na 25 % zo základnej sadzby.

Ak jeho pracovná cesta trvá od 6 do 2 hodín, zamestnávateľ mu musí na stravovanie prispieť 50 % tejto sadzby. Pri dlhšej pracovnej ceste je to rovných 100 %.

Ako je to v prípade živnostníkov od roku 2022?

Pokiaľ ide o SŽCO, tie si musia za svoje stravovanie platiť samostatne. Do 1.1.2022 platilo, že živnostník si môže dať do svojich daňových výdavkov za odpracovaný deň sumu základnej hodnoty stravného a to v plnej výške. Podmienkou však bolo, aby to vedel vydokladovať, najčastejšie vo forme pokladničného dokladu či nákupu lístkov.

Od 1.1.2022 dochádza k zmene, ktorá prináša zjednodušenie administratívy, no zároveň s tým aj zníženie finančnej výhodnosti. Po novom už totiž nemusia SZČO dokladovať daňové výdavky na stravovanie, netreba si teda odkladať bloky či faktúry.

Na druhú stranu, ako daňovo uznateľný výdavok si po novom môžu dať do nákladov iba 55 % hodnoty základného stravného za odpracovaný deň. Podľa aktuálnych sadzieb tak platí, že za každý odpracovaný kalendárny deň si živnostník môže dať do nákladov nanajvýš sumu 2,81 €. Ak na stravovanie minie viac, rozdiel musí „zaplatiť zo svojho“.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.