Ako si vybrať názov firmy?

Obchodné meno si určuje SZČO (živnostník), ale aj spoločnosť. Vami zvolené obchodné meno Vás bude sprevádzať po celú dobu Vášho podnikania a preto je potrebné ho dôkladne zvážiť. Pri výbere je teda vhodné zvážiť viacero faktorov.

Právne aspekty výberu vhodného obchodného mena

Obchodný zákonník definuje „obchodné meno“ ako „Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Obchodné meno musí byť nezameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Je taktiež nevhodné zvoliť si obchodné meno XYZ s. r. o., pokiaľ už existuje spoločnosť XYZ a.s, alebo živnostník s obchodným menom v tvare Meno Priezvisko – XYZ. Rovnako nie je vhodné použitie obchodného mena, ktoré môže vzbudzovať klamlivú reklamu (prípadne sa podobať na označenie úradu), nesmie porušovať dobré mravy, prípadne zasahovať do práv iných.

Tipy pre vhodný výber obchodného mena

Obchodné meno by malo byť ľahko zapamätateľné, ľahko vysloviteľné. Malo by byť podľa možnosti originálne a teda odlíšiteľné od konkurencie. Vyvarujte sa použitiu použitiu cudzojazyčných slôv, pokiaľ bude Vaša firma primárne obchodovať na Slovensku. Poobzerajte sa po konkurencii, vypíšte si na papier všetky možné varianty a skontrolujte si, či sú voľné. Pokiaľ nie, pomôcť môže i Synonymický slovník.

Je obchodné meno voľné?

Na stránkach Obchodného registra alebo Živnostenského registra je možné si overiť, či je Vami zvolený názov voľný, resp. či neexistuje iný podnikateľ so zameniteľným názvom, dôležité je skontrolovať i register ochranných známok. Je vhodné si overiť i dostupnosť voľnej domény a zaregistrovať si ju vopred. Pred definitívnym rozhodnutím si overte v Slovníku slovenského jazyka, či je Vami zvolený obchodný názov pravopisne bezchybný, aby ste nechtiac nezaložili spoločnosť s nesprávnym názvom.

Prajeme veľa inšpirácie pri hľadaní toho správneho mena pre Vašu novú spoločnosť!

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.