Ako zvládať vysokú teplotu na pracovisku a ako zmierniť teplo v práci počas leta?

vysoká teplota na pracovisku

Bez ohľadu na to, či ste zamestnanec v kancelárii, alebo pracujete ako živnostník a stretávate sa so zákazníkmi v teréne, teplu sa v lete nevyhnete. Vysoké teploty a horúčavy sú však zásadnou prekážkou plnej koncentrácie a kvalitných pracovných výkonov. Ako riešiť veľké teplo v lete a čo o pracovných podmienkach hovorí legislatíva?

Optimálna a maximálna teplota? Podľa vašej práce

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, konkrétne pod číslom 99/2016, hovorí o optimálnej teplote o minimálnej teplote aj o maximálnej teplote na pracovisku a počas práce. Ich konkrétne hodnoty sú závislé od triedy náročnosti a povahy vašej práce.

Ak máte sedavé zamestnanie alebo ľahkú manuálnu prácu, spadáte do prvej triedy. Tá sa rozdeľuje ešte podľa ľahkej administratívnej činnosti, práci v sede alebo práci v stoji, pričom optimálne teploty sú tu v rozmedzí 20 až 27 °C podľa konkrétnej činnosti. V lete je najvyššia prípustná teplota počas výkonu práce pre túto triedu 26 až 28 °C.

Výkon ľahkých stavebných prác alebo strednej fyzickej námahy spadá do druhej triedy, kde je optimálna teplota 18 až 21 °C a maximálna teplota v lete do 25 °C.

Pre ťažšie stavebné alebo iné fyzické práce, ktoré spadajú do tretej triedy, stanovuje vyhláška iba minimálnu teplotu a to je 10 °C. To isté platí aj pre štvrtú triedu, kde spadajú činnosti v rýchlom až maximálnom tempe a vyžadujúce vysoký výdaj energie.

Povinnosť zabezpečiť optimálnu teplotu a alternatívy

Zo zákonníka práce aj z predmetnej vyhlášky jasne vyplýva, že jednou zo základných podmienok výkonu práce je teplotný komfort. V tejto súvislosti sú dôležité nielen spomínané optimálne a maximálne teploty, ale aj pojem horúci či veľmi teplý deň.

Za taký sa považuje deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu v tieni, čiže nie na priamom slnku, dosiahla hodnotu 30 °C alebo viac. Počas takéhoto dňa je možné skrátiť pracovný čas, no prirodzene, bez krátenia mzdy či odmeny za výkon práce. Nejde totiž o prekážku na strane zamestnanca, naopak, cieľom je vyhnúť sa nadmernej záťaži teplom.

Okrem úpravy pracovného času jeho skrátením môže zamestnávateľ využiť aj zmenu miesta výkonu práce, čiže presunutie zamestnanca na chladnejšie miesto, alternatívne aj viac prestávok. Tie sa samozrejme budú započítavať do pracovného času.

Ak zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť optimálne podmienky, má zamestnanec právo na pracovné voľno počas veľmi teplých dní alebo na plnú náhradu mzdy.

Ako zmierniť vysoké teploty? Možností je viacej

Na zmiernenie tepla počas leta dáva vyhláška zamestnávateľovi viacero možností riešenia situácie. Okrem spomínaného skrátenia pracovného času alebo presunutia na iné pracovisko môže pracovný čas rozdeliť na viac častí alebo posunúť začiatok.

Ďalšou možnosťou, ktorú má v rámci flexibility pracovného času, je poskytovanie prestávok, napríklad na pobyt v chladnejšej alebo klimatizovanej miestnosti.

Možnosťou je aj striedanie zamestnancov na mieste práce alebo predĺženie existujúcich prestávok na odpočinok či stravovanie. Ak to podmienky umožňujú, mal by zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku klimatizáciu alebo iný spôsob ochladzovania, alternatívne technicky vyriešiť nútené vetranie pre zabezpečenie prúdenia vzduchu.

Pokiaľ pracuje zamestnanec v miestnosti s priamym slnečným žiarením, možnosťou je aj zatienenie okien alebo svetlíkov, napríklad žalúziami alebo roletami. V prípade práce vonku môžu byť riešením zmena pracovného odevu a pokrývka hlavy.

Súčasťou zmiernenia vysokých teplôt musí byť pravidelný pitný režim na ochladenie organizmu aj ako prevencia jeho prehriatia. Vyhláška stanovuje, že zamestnávateľ ho musí zabezpečiť bezodplatne a to minimálne vo forme pitnej vody. Ak to podmienky umožnia, môže sa zamestnanec počas práce aj pravidelne sprchovať.

Zdravé pracovné prostredie sa týka aj živnostníkov

Vysoké teploty sú v lete záťažou bez ohľadu na druh alebo charakter pracovnej činnosti a sťažujú prácu každému, či už ide o zamestnanca alebo živnostníka.

Ak sa vás týka ten druhý prípad, na ich zvládnutie alebo zmiernenie môžete využiť prakticky totožné možnosti, ako má zamestnávateľ. Na rozdiel od neho, vy ako SZČO máte väčšiu flexibilitu, samozrejme, v závislosti od toho, kde a akú prácu robíte.

Základom by mal byť pitný režim, kde si však treba dať pozor na veľmi častú chybu a tou je konzumácia príliš studených nápojov. Na prvý pohľad síce osviežia, no pre telo je to signál, že treba organizmus otepliť. Výsledok? Pocit ešte väčšieho tepla a potenie. To isté platí pre studenú sprchu alebo príliš nízku teplotu nastavenia klimatizácie.

Ak teda chcete siahnuť po nápojoch, vode či klimatizácii, voľte vlažnejšie teploty. V prípade nápojov alebo jedál sa netreba báť ani čajov a teplejších polievok.

Čo sa týka oblečenia, voľte ľan a vzdušnejšie materiály a nezabúdajte na pokrývku hlavy, ak budete pracovať na priamom slnku. Z jedál si treba vyberať také, ktoré nezvyšujú termogenézu, ideálne sú ovocie, zelenina, šaláty, obmedziť zas treba mäso.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.