Byrokratický nezmysel roka 2019 sa týka účtovníctva, no konkurencia bola veľmi rozmanitá

Byrokracia

Každoročná anketa Byrokratický nezmysel roka mala aj v roku 2019 veľmi zaujímavé nominácie na niekedy až neuveriteľné polená, ktoré štát či legislatíva kladú podnikateľom a podnikateľskému prostrediu pod nohy. Celkovo bolo tento rok 69 nominovaných tipov na najviac nezmyselné administratívne opatrenia.

Nezmysel roka: podpisy na účtovných dokladoch

V ankete v roku 2019 rozhodovalo dokopy 1447 hlasov, pričom jednoznačným víťazom s až 29 % podielom všetkých hlasov sa stala povinnosť uvádzať množstvo podpisov na účtovných dokladoch a to vďaka zastaranému paragrafu nezodpovedajúcemu tejto dobe.

Podľa aktuálnej legislatívy je totiž na každom účtovnom doklade potrebné uvádzať podpisový záznam osoby zodpovednej za daný účtovný prípad, ako aj osoby zodpovednej za zaúčtovanie a tiež označenie účtov, na ktorých sa účtový prípad zaúčtuje. Kým v minulosti malo toto opatrenie zmysel, dnes je v dobe elektronizácie úplne zbytočné.

Jeho výsledkom je totiž veľká prekáža pre malé firmy na prechod z klasického na elektronické účtovníctvo a tiež prekážka elektronického uchovávania dokladov. Každý doklad totiž treba nakoniec aj tak vytlačiť a nalepiť naň tzv. predkontačný lístok.

Strieborná priečka: povinné posielanie tlače do parlamentnej knižnice

15 % hlasov a striebornú priečku získalo povinné posielanie tlače do parlamentnej aj vedeckej knižnice. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých slovenských vydavateľov, ktorí musia na vlastné náklady posielať tzv. povinné výtlačky kníh.

Tieto knihy putujú jednak do parlamentnej knižnice NRSR, ale aj do knižnice Centra vedecko-technických informácií. Cieľom je zachovanie národného kultúrneho dedičstva, no každý rok končia v týchto knižniciach napríklad aj romány pre ženy či detské knižky. Ide teda o publikácie, ktoré väčšinou nie sú určené pre odborné bádanie či kultúrne dedičstvo.

Bronzový stupienok: povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta

Na treťom mieste v ankete Byrokratický nezmysel roka sa ocitla povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta. Tento nezmysel získal spolu 12 % hlasov všetkých hlasujúcich a ide o povinnosť, ktorá je záťažou pre všetky skupiny podnikateľov.

Pod hrozbou sankcii totiž zákon ukladá podnikateľovi povinnosť využiť konkrétne platformy na oznámenie voľného miesta a hľadanie nových zamestnancov. Ide nielen o byrokratický, ale aj logický nezmysel, forma hľadania nového zamestnanca by sa nemala predpisovať a aj tak je vo vlastnom záujme každého podnikateľa nájsť tú najlepšiu.

Ďalšie nominácie na byrokratické nezmysly

Spomedzi ďalších nominácií sa na popredných priečkach umiestnili naozaj rôznorodé administratívne a byrokratické absurdity. Dobrým príkladom je zodpovednosť zamestnávateľa za duplicitné využitie príspevku na rekreáciu, ktorý musí ustriehnuť za zamestnanca to, aby ten nevyužil príspevok z viacerých zamestnaneckých pomerov.

Rovnako tak je nezmyslom skutočnosť, že aj premlčaný dlh v Sociálnej poisťovni zostáva navždy dlhom. Sociálna poisťovňa dokonca za takéto obdobie vyrubuje aj penále, no ak sa dlžník aj úspešne odvolá, bude naďalej evidovaný v zozname dlžníkov.

Medzi ďalšie nezmysly patria predkladanie zbytočných potvrdení aj po prijatí tzv. zákona proti byrokracii, dvojaký meter RTVS pri koncesionárskych poplatkoch podľa počtu zamestnancov či problém s počítaním času vo viaczmennej prevádzke pri pracovnej dobe trvajúcej 16,5 hodiny.

Čo je Byrokratický nezmysel roka

Pojmom Byrokratický nezmysel roka sa označuje anketa, ktorá má tradíciu už od roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Ide o každoročnú súťaž najväčších administratívnych a byrokratických nezmyslov, ktorej výsledkom je aj odovzdávanie anticeny za najviac nezmyselné byrokratické opatrenia.

Zmyslom ankety je nájsť, identifikovať a upriamiť pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na najväčšie prekážky či opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov s cieľom odstrániť ich z aktuálnej legislatívy a zlepšiť tak podnikateľské prostredie.

Odborným garantom ankety je Združenie podnikateľov Slovenska, odborným konzultantom zas Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency. Partnermi ankety sú napríklad aj Republiková únia zamestnávateľov a Slovenská komora daňových poradcov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.