Čo prinesie „daňová revolúcia“ podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom? V pláne sú tieto zmeny

Revolučné zmeny v daniach a odvodoch, tak by sa dali pomenovať novinky, ktoré iba nedávno predstavilo Ministerstvo financií. Je síce pravda, že do ich praktickej realizácie môže prísť k niektorým technickým zmenám, no už teraz je jasné, že mnoho vecí bude fungovať inak. Tu je prehľad zmien, na ktoré by sa mali podnikatelia pripraviť.

Pre firmy zníženie dane z príjmu a zvýšenie dane z dividend

Právnické osoby, čiže obchodne spoločnosti vo forme s.r.o., a.s. alebo iných formách, pocítia daňovú revolúciu pozitívne, aspoň pokiaľ ide o daň z príjmu. Po novom totiž príde k zníženiu jej sadzby a to na 19 %. To je o 2 percentuálne body menej, ako teraz.

Novinkou bude aj skupinové zdaňovanie, ktoré sa dotkne majiteľov viacerých firiem. Tí sa môžu rozhodnúť pre skupinové zdanenie všetkých svojich spoločností, vďaka čomu si môžu vysporiadať medzi nimi zisky a straty. Zároveň však musia firmy počítať s tým, že bude zavedený nástroj e-faktúry, ktorý by mal zlepšiť výber daní.

V prípade vyplácania zisku z firmy, čiže dividend, naopak reforma podnikateľov nepoteší. Daň z dividend by sa totiž mala zvýšiť z terajších 7 % až na 9 %.

Plusom je však odpisovanie majetku. Po novom by malo byť viac flexibilnejšie a firma si bude môcť zrýchleným odpisom majetku znížiť základ dane až o 50 %. Zrýchlený odpis sa však bude môcť týkať iba kategórie tzv. produktívneho majetku.

Niektorí živnostníci príliš radi nebudú

Vážnejšie zmeny sa dotknú živnostníkov, najmä tých, ktorí doposiaľ využívali tzv. paušálne výdavky. Daňová revolúcia totiž počíta s ich úplným zrušením.

Namiesto konceptu paušálnych výdavkov by sa uplatnil koncept tzv. paušálnej dane. Jej princípom je zdanenie všetkých príjmov z podnikania jednotnou sadzbou 29 %, ktorá by fungovala ako zrážková daň, no boli tu zahrnuté už aj všetky odvody. V jednej platbe štátu by tak živnostník zaplatil daň z príjmu, zdravotný odvod aj sociálny odvod.

Aký by bol pomer daní a odvodov, to Ministerstvo financií nespresnilo. Pre živnostníkov by odmenou za to bolo, že by nemuseli viesť účtovníctvo a mal by „bezproblémový“ podnikateľský život bez následných daňových kontrol.

Pre tých živnostníkov, ktorí by aj naďalej fungovali na evidencii reálnych daňovo uznateľných výdavkov, prípadne v rámci riadneho účtovníctva, by platila daň z príjmu vo výške 19 %. V ich prípade by boli ešte zvlášť odvody a to vo výške spolu 29 %. To by bolo o 10 percentuálnych bodov menej, ako v prípade zamestnancov.

Čo čaká zamestnancov a ich zamestnávateľov

Tak, ako v prípade podnikateľov – fyzických osôb, aj v prípade zamestnancov bude práca zdaňovaná jednou daňou a to v daňovom pásme vo výške 19 %.

Daň sa vypočíta z hrubej mzdy, ktorá zostáva aj pri daňovej revolúcii zachovaná. Čo je plusom, je zamestnanecký bonus. Ten by mal byť maximálne 100 € mesačne, takže daň z príjmu vo výške 19 % by sa platila až pri hrubej mzde 1.111 € a viac.

Z hrubej mzdy potom bude zamestnávateľ platiť odvody a to vo výške 39 %. Aj v tomto prípade by sa však mohlo pracovať s odvodovými bonusmi. V praxi by to znamenalo, že za študenta by platil zamestnávateľ odvod vo výške iba 29 % a za ZŤP zamestnanca iba 19 %. V prípade zamestnanca s plnou invaliditou by to bolo iba 9 %.

Súčasne s týmito zmenami by sa mali zrušiť aj niektoré výnimky, konkrétne príspevok na rekreáciu, príspevky na stravovanie alebo príspevok do sociálneho fondu. Ministerstvo však tvrdí, že 99 % zamestnancov bude mať v čistom viac.

Ak máte deti, na daňovej revolúcii aj zarobíte

Bez ohľadu na to, či ste majiteľ s.r.o., živnostník, podnikateľ s inou formou alebo zamestnanec, plusom daňovej revolúcie je finančná podpora rodiny.

Jej prvým bodom je zvýšenie prídavkov na dieťa a to na sumu 30 € pre deti do 18 rokov a na 50 € pre deti vo veku nad 18 rokov. Na krúžky, doučovanie a pohybové aktivity môžu rodičia získať navyše 70 € mesačne. Toto sa týka aj nepracujúcich rodičov.

Pracujúci rodičia navyše k tomu dostanú príspevok vo výške 30 € mesačne na dieťa a to vo forme tzv. rekreačného bonusu. Pre zamestnancov aj podnikateľov je potom veľkým plusom zvýšenie daňového bonusu, ktorý bude po novom vo výške až 70 €. To je veľké plus, nakoľko aktuálna výška bonusu je iba od 23 do 46 €.

Dokopy by si tak rodičia s príjmom zo zamestnania alebo podnikania mali prilepšiť o 200 € mesačne. Áno, v prípade živnostníkov alebo vyplácania dividend príde k zvýšeniu zaťaženia, ale ak máte deti, môžete brať aspoň túto časť ako kompenzáciu.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.