Daň z príjmu malých firiem a SZČO od roku 2020 klesne, sadzba bude len 15 %

Zníženie daní

Živnostníkov aj podnikateľov, ktorí riešia svoje podnikanie vo forme obchodných spoločností, od budúceho roka poteší nečakaný darček vo forme zníženia sadzby dane z príjmu. Finančná úspora na daniach bude navyše znásobená aj zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane, spolu tak môžete ušetriť stovky Eur.

Pre rok 2019 dane ešte po starom

Noví pravidlá a podmienky boli síce schválené už v septembri 2019, platiť však začnú až od nasledovného zdaňovacieho obdobia, čiže od roku 2020. Nižšia sadzba daní z príjmu fyzických osôb aj právnických osôb sa tak v praxi premietne až do daňového priznania za rok 2020, ktoré sa bude podávať v roku 2021.

Za rok 2019, čiže za aktuálne zdaňovacie obdobie, ku ktorému sa podáva daňové priznanie v roku 2020, tak ešte platia staršie podmienky. V prípade právnických osôb to znamená sadzbu dane z príjmu 21 %, v prípade fyzických osôb sadzbu 19 % alebo 25 %, čo je závislé hlavne podľa výšky základu dane.

Pre tento a ani pre budúci rok sa nemení sadzba dane z dividend, čiže daň z podielu na zisku, ktorá má naďalej sadzbu 7 %. Rovnako tak sa nemení ani 19 % sadzba z osobitného základu dane získaného z príjmov z kapitálového majetku. V prípade fyzických osôb tak ide iba o príjmy získané zo živnosti.

Nové sadzby dane z príjmu podľa obratu

Zníženie sadzby dane z príjmu pre právnické osoby a aj pre živnostníkov, u ktorých sa bude nižšia sadba uplatňovať pre príjmy zdaňované podľa paragrafu 6, ods. 1 a 2. zákona o dani z príjmu, neplatí však automaticky pre všetkých podnikateľov a SZČO.

Nižšie sadzby sa totiž budú týkať iba „malých“ podnikateľských subjektov a živnostníkov. Ak ide o exaktnú podmienku, tak určujúcim kritériom pre zaradenie daného podnikateľa do kategórie s nižšou sadzbou dane, je obrat, ktorý svojou podnikateľskou činnosťou dosiahne.

Ten je stanovený na sumu 100.000 Eur, takže ak ako firma alebo ako živnostník nemáte za zdaňovacie obdobie vyšší obrat, od budúceho roka ušetríte nemalé financie. Nezáleží pritom ani na tom, či ste platcom DPH alebo nie ste, rovnako tak nebude rozdiel ani medzi živnostníkmi uplatňujúcimi si výdavky v paušálnej forme a tými, ktorí výdavky dokladujú.

Hoci pôvodný návrh zníženia sadzieb dane z príjmu rátal s plošným znížením na úroveň 15 % pre všetky podnikateľské subjekty, podľa štatistík by sa mal aj pri uplatnení spomínanej hranice obratu 100.000 Eur týkať zhruba polovice všetkých firiem a podnikateľov.

Zvýši sa aj nezdaniteľná časť základu dane

To, čo môže ešte špeciálne uľaviť živnostníkom, je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Od 1.1.2020 totiž príde k zvýšeniu tejto dôležitej položky a to nielen kvôli absolútnemu zvýšeniu životného minima, od čoho sa nezdaniteľná časť základu dane odvíja, ale aj kvôli zmene mechanizmu výpočtu samotnej výšky nezdaniteľnej časti.

Spolu so znížením daní totiž prišlo aj k úprave vzorcu. Po novom, teda znova pre zdaňovacie obdobie od roku 2020, sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok. V praxi to znamená zvýšenie na 4.414,20 Eur za rok.

Netreba však zabúdať, že aj tu závisí plné využitie tohto zvýhodnenia od príjmu živnostníka. Nezdaniteľná časť základu dane sa totiž priamo úmerne znižuje od hranice základu dane vo výške 100-násobku životného minima. Ak budete mať teda vyšší základ dane, budete si môcť uplatniť iba pomerne zníženú nezdaniteľnú časť.

Dočasné opatrenie pri platení preddavkov

Pre tie právnické osoby, ktoré budú platiť preddavky, bude platiť pre rok 2020 dočasné opatrenie. Vďaka nemu sa bude meniť výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania a po tejto lehote.

Výpočet bol vďaka tomuto dočasnému opatreniu zmenený tak, že pri platení preddavkov za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2020 sa použije ešte sadzba dane vo výške 21 %. To znamená, že pri platení preddavkov sa bude vychádzať ešte z pôvodnej sadzby platnej aj v roku 2019 a prípadný rozdiel si potom uplatníte v daňovom priznaní v roku 2021.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.