Elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1.7.2017 platí pre právnické osoby povinnosť aktivácie a používania elektronických schránok pri komunikácií s úradmi verejnej správy. E-Schránka slúži na prijímanie úradných dokumentov či rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ide o náhradu komunikácie prostredníctvom poštových zásielok v listinnej podobe. Okrem toho slúžia schránky na prijímanie správ či zisťovanie stavu odoslaných podaní. Možné je tiež využívane služby Všeobecná agenda. Táto funkcia slúži na posielanie elektronických podaní (podnet, sťažnosť, žiadosť a pod.). Pre prístup k elektronickej doručovacej schránke je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet či špeciálny prihlasovací kód.

Aktivácia je povinná

Čo sa týka právnických osôb, aktivácia elektronických schránok je určená zákonom. Znamená to, že na aktivovanie schránky nie je potrebný priamy súhlas majiteľa, aktiváciu jednoducho vykoná správa elektronických schránok, teda Úrad vlády Slovenskej republiky. Po aktivácií schránky síce právnické osoby nemusia komunikovať s úradmi výlučne elektronicky, no doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci bude prebiehať elektronicky a to aj v prípade, že bolo konanie začaté v listinnej forme.

Čo potrebujete na prihlásenie

Portál www.slovensko.sk ponúka možnosť prihlásenia sa do elektronickej schránky. Aby mohla právnická osoba do schránky vstupovať a prezerať si doručené správy, potrebuje: občiansky preukaz s elektronickým čipom (ak vlastníte OP bez čipu, vymeniť si ho  môžete na okresnom riaditeľstve policajného zboru – za nový občiansky preukaz zaplatíte sumu 4,50 Eur, spolu s novým OP dostanete aj čítačku elektronických kariet), bezpečnostný osobný kód (BOK), nainštalovaný softvér na prihlasovanie do e-Schránky (eID klient) ako aj na podpisovanie a tiež ovládač čítačky kariet. Ak máte záujem o podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, musíte o nahratie kvalifikovaného certifikátu na elektronický čip požiadať. Aby ste stiahnutie a inštaláciu programov potrebných pre prihlasovanie a podpisovanie úspešne zvládli, potrebujete identifikovať typ vášho operačného systému.

Čo vás môže prekvapiť

Po začatí používania elektronickej schránky sa môžu firmy stretnúť s rôznymi problémami. Niektorým spoločnostiam napríklad prekáža charakter správ, ktoré vo svojej schránke pravidelne objavujú – netýkajú sa totiž predmetu ich podnikania. Týmto nevyžiadaným správam sa dá vyhnúť veľmi jednoducho. V časti Môj profil sa dá vybrať zasielať informácií o nových správach, ktoré sú zverejňované na centrálnej úradnej tabuli. Ak spoločnosť túto funkciu využívať nechce, jednoducho ju vypne. Ďalším prekvapením pre podnikateľov môže byť zväčšovanie kapacity e-Schránky. Ak vám totiž kapacita na prijímané dokumenty nebude postačovať, môžete si ju zväčšiť. Avšak, za poplatok.

Užitočné notifikácie

Aby ste sa nemuseli so schránky prihlasovať pravidelne a striehnuť na dokumenty, ktorých doručenie očakávate, máte možnosť nastavenia notifikácií prostredníctvom SMS správ alebo e-mailu. Vo svojich nastaveniach si definujete druh notifikácie a po doručení nového dokumentu dostanete správu, ktorá vás upozorní, aby ste sa do schránky prihlásili.

Kto má prístup do schránky

Prístup do e-Schránky získava automaticky štatutár právnickej osoby, ktorý môže v prípade záujmu udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám. Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup je možné podať elektronicky. Ak má osoba používajúca e-Schránku viacero právnych postavení (napr. živnostník aj podnikateľ-právnická osoba zároveň), schránka je zriadená pre každé z týchto postavení. Po prihlásení si osoba vyberá, za ktorý subjekt sa do schránky prihlasuje.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.