Firemné auto v podnikaní? Tu je postup pre jeho prihlásenie a doklady, ktoré potrebujete

Motorové vozidlo daň

Jedným z najčastejších výdavkov pre živnostníkov aj firmy je kúpa motorového vozidla. Väčšina podnikateľov potrebuje mať osobné, úžitkové alebo nákladné auto pre výkon svojej činnosti, aj z hľadiska úspory na daniach je zaradenie vozidla do majetku firmy logickým krokom. Ako postupovať, ak si chcete takéto auto kúpiť a prihlásiť?

Musíte mať doklad od kúpy

Či už kupujete auto ako súkromná osoba alebo ho kupujete do firmy, je potrebné mať doklad o kúpe. Kým v prípade súkromnej osoby vám postačuje mať kúpnu zmluvu, v prípade, ak budete kupovať auto na firmu alebo živnosť, je potrebné mať doklad aj o tom, že ste za vozidlo zaplatili. Podoba závisí od formy kúpy.

Ak budete kupovať vozidlo od právnickej osoby, okrem kúpnej zmluvy dostanete aj faktúru. Na nej by malo byť špecifikované to, o aké auto ide, VIN číslo a stručná charakteristika. Samozrejme, splniť musí aj záležitosti obvyklé pre faktúry.

Pokiaľ budete kupovať auto od fyzickej osoby, tá vám faktúru vystaviť nemôže. Mali by ste však mať iný doklad o zaplatení, napríklad potvrdenie z banky, čiže doklad o vložení finančných prostriedkov na účet alebo o bankovom prevode.

Doklady, ktoré potrebujete k vozidlu

Skôr, než začnete riešiť prihlásenie vozidla na svoju firmu alebo živnosť, musíte vyriešiť nejaké administratívne úkony. Od vozidla totiž potrebujete mať viacero dokladov, bez nich vám miestny dopravný inšpektorát prevod nepovolí.

V prípade, že je vek vozidla nad 4 roky, je nevyhnutné, aby sa takéto vozidlo podrobilo technickej a emisnej kontrole. Od toho potrebujete mať tzv. kartičky.

Bez ohľadu na vek vozidla je nutné uzatvoriť naň poistenie zodpovednosti za škody, známe tiež ako povinné zmluvné poistenie. Od tohto poistenia obdržíte zmluvu, ale predovšetkým Zelenú kartu, ktorú potom budete musieť na dopravnom inšpektoráte doložiť na nahliadnutie. Zelenú kartu vám pošle poisťovňa aj pri uzatvorení PZP online.

Po novom je byrokracie menej

Ak máte všetky potrebné doklady od kúpy vozidla, potvrdenie o PZP v podobe Zelenej karty a v prípade potreby aj kartičky STK a EK, môžete riešiť prevod na dopravnom inšpektoráte. Ten viete spraviť sami, prípadne na to niekoho splnomocniť.

Od 1. decembra minulého roku už nie je potrebné pristaviť vozidlá na fyzickú kontrolu, ktoré prešli v minulosti takouto fyzickou kontrolou, napríklad na pracovisku STK alebo pracovisku kontroly originality. Pokiaľ sa tak ešte nestalo, je potrebné vozidlo fyzicky pristaviť pre kontrolu VIN čísla príslušníkom Policajného zboru.

Dobrou správou je, že odpadla aj ďalšia byrokratická povinnosť a to vyplňovanie tlačív. Po novom už teda nemusíte vypĺňať siahodlhé formuláre perom, postačí len doložiť vyššie spomínané doklady od vozidla a na dopravnom inšpektoráte vám vytlačia žiadosť priamo pri prevode, ktorú potom dodatočne podpíšete na štyroch miestach.

Splnomocnenie a ako konať za spoločnosť

Je jasné, že nie každému sa chce fyzicky čakať na dopravnom inšpektoráte, najmä ak ide o väčšie mestá alebo okresy, kde býva ľudí o niečo viac.

Poveriť však môžete aj niekoho iného, aby za vás vozidlo prihlásil. Aby to mohol spraviť, bude nevyhnutné, aby ste mu dali splnomocnenie. V ňom musí byť výslovne uvádzané, na aký úkon sa splnomocnenie vydáva a tiež musí byť jednoznačne identifikované vozidlo. Váš podpis musí byť overený notárom alebo na matrike.

Pokiaľ budete vozidlo prihlasovať osobne a to na vašu obchodnú spoločnosť, je potrebné mať pri sebe aj výpis z Obchodného registra a doklad totožnosti. Preukážete tak, že môžete za spoločnosť konať a prihlásiť na ňu vozidlo.

Tipy na záver, ako ušetriť čas

Ak sa vyberiete na dopravný inšpektorát osobne, viete využiť aj niektoré online elektronické služby, ktoré vám výrazne ušetria čas. Minimálne deň vopred si viete napríklad dohodnúť presný čas vybavenia na dopravnom inšpektoráte, takže vám stačí už len prísť, vytlačiť si cez PIN kód lístok a môžete ísť okamžite k okienku.

V ten istý deň si zas viete online dohodnúť zaradenie do aktuálneho poradia, tu však treba povedať, že nie vždy je to možné z kapacitných dôvodov. Treťou možnosťou je elektronické informovanie sa o aktuálnom stave poradia čakajúcich.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.