Firma vs. živnosť z pohľadu vplyvov na príjmy aj dôchodok. Čo sa oplatí viac?

Odvody SZČO

Premýšľate o tom, že by ste začali pracovať sám na seba a postavili sa na vlastné nohy. Podobne, ako všetci začínajúci podnikatelia, aj vy si musíte položiť otázku, akú formu podnikania zvolíte, pričom medzi dve najčastejšie využívané patria živnosť na jednej strane a obchodná spoločnosť, hlavne s ručením obmedzeným, na strane druhej.

Čo je živnosť a čo firma

Ak sa povie živnostník, väčšina neznalých ľudí si predstaví hlavne obuvníka, kaderníčku alebo stavbára. Tento zaužívaný model však už veľmi dávno neplatí, práve naopak, dnes je čoraz viac živnostníkov z prostredia ľudí pracujúcich nie až tak manuálne, ako duševne.

Predovšetkým je však živnosť forma podnikania na vlastné meno a vlastnú zodpovednosť, pričom ide o podnikanie fyzickej osoby. Živnostník teda pri poskytovaní služieb alebo výkonu práce vystupuje sám ako osoba, ručí za svoju prácu celým svojim majetkom a zároveň sa na neho pozerá takýmto spôsobom aj z pohľadu daní alebo poistenia.

Druhá forma, čiže firma, je podnikanie nie fyzickej osoby, ale podnikanie právnickej osoby. Vo firme totiž, na rozdiel od živnosti, nemusí vystupovať iba jeden vlastník, ale aj viacero osôb. V praxi sa stáva, že aj jedna firma môže vlastniť tú druhú.

Za svoje záväzky, produkty, službu či pracovnú činnosť ručí firma iba do výšky svojho základného imania, pričom majetok jej majiteľa alebo majiteľov nemá s ručením už nič spoločné. Odlišná je však nielen právna subjektivita, ale napríklad aj prístup k daniam alebo odvodom, kde sa pozerá na firmu ako celok.

Príjmy a dane

Pokiaľ ide o príjmy, základným rozdielom v prípade živnosti alebo firmy je to, že sa na ne vzťahujú iné typy daní. U živnostníka ide o daň z príjmu fyzických osôb, nakoľko sa zdaňuje priamo osoba, kým u firmy ide o daň z príjmu právnických osôb.

Ak budete podnikať ako živnostník, pripravte sa na dve úrovne dane. Z príjmu vo výške do 176,8 násobku platného životného minima, čo je aktuálne 36.256,38 €, zaplatíte daň vo výške 19 %. Z príjmu nad túto hranicu je už daň vyššia, konkrétne až 25 %. Samozrejme, základ dane si viete znížiť o nezdaniteľné minimum a náklady na podnikanie.

Pokiaľ budete podnikať ako právnická osoba, čiže ako firma, tak príjem firmy je zdanený iba jednou sadzbou dane, ktorá je aktuálne 21 %. Na rozdiel od živnostníka, túto daň platí priamo firma a to z rozdielu medzi svojimi príjmami a výdavkami.

Na prvý pohľad nie sú sadzby dane až tak odlišné, no do úvahy treba brať aj zmeny, ktoré budú platné od roku 2020. Ak budete podávať daňové priznanie za rok 2020, čiže v roku 2021, pre firmy aj živnostníkom s obratom do 100.000 € ročne platí už znížená sadzba dane a to konkrétne len 15 %. Rozdiely medzi oboma formami podnikania sa tak zmažú.

Dôchodok a rozdiel medzi s.r.o. a SZČO

Ak ide o dôchodok, na ten treba pozerať predovšetkým optikou odvádzaných odvodov do Sociálnej poisťovne. Tu je situácia medzi firmou a živnostníkom odlišná a to preto, že existuje rozdiel medzi výškou odvodov.

V prípade, ak máte živnosť, platíte do Sociálnej poisťovne odvody za seba ako osobu. V rámci týchto odvodov platíte nemocenské, starobné, invalidné a poistenie do rezervného fondu, spolu vo výške 33,15 % z príjmu. Pre dôchodok je dôležitá výška starobného poistenia, ktorá tvorí 18 % z príjmu.

Ak ide o firmu, čiže obchodnú spoločnosť, tá neplatí za seba žiadne odvody. Podľa toho, v akom postavení budete voči firme, však budete potom platiť znova odvody sami za seba, čiže znova ako fyzická osoba.

Ak ste len konateľ, ktorý nemá odmenu a vypláca si podiel na zisku, neplatíte žiadne odvody, takže sa vám nič neráta ani do výpočtu vášho dôchodku. Ak ste vo svojej firme zamestnancom, tá za vás platí do Sociálnej poisťovne 34,6 % z príjmu, starobné poistenie je tvorené znova 18 % zo mzdy, ktorú si vyplácate.

V prípade, že budete konateľom, ktorý nie je zamestnaný, ale prideľuje si odmeny, z nich síce zaplatíte v absolútnom percentuálnom objeme o niečo menšie odvody, aj tu je ale starobné poistenie rovnaké, čiže 18 % z výšky odmien.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.