Freelancer vs. zamestnanec: výhody, nevýhody, porovnanie a freelancing na Slovensku

Freelancer a freelancing

Čoraz viac profesií prechádza z klasického zamestnaneckého vzťahu do polohy tzv. freelancingu. Ide o pojem, ktorý sa u nás začal udomácňovať až posledné roky, no v podstate sa nejedná o nič iného, ako o prácu „na voľnej nohe“. Čo všetko takýto spôsob činnosti prináša, aké má výhody a nevýhody a ako funguje na Slovensku?

Voľný čas, nižšie dane a odvody a samostatnosť

Pod pojmom freelancer si predstavte prácu pre klientov, ktorú možno vykonávať na zákazku a v dohodnutom rozsahu. Freelancing znamená žiť „na voľnej nohe“, sám si organizovať čas, mať voľnosť a pracovať na konkrétnych úlohách alebo projektoch.

Ako freelancer môžete pracovať v rôznych odvetviach, či už v IT, reklame, administratíve, prekladateľstve, ale aj v službách, napríklad starostlivosti o telo. Freelancerom môžete byť aj pri stavebných prácach alebo akejkoľvej inej manuálnej práci. Všetky tieto profesie majú spoločné to, že ich vykonávate samostatne a podľa dohody vopred.

Čo sa týka formy, freelanceri najčastejšie využívajú buď živnosť alebo formu právnickej osoby, obvykle spoločnosti s ručením obmedzeným. Oproti zamestnancom to má veľké finančné výhody: nižšia daň z príjmu, nižšie odvody do zdravotnej poisťovne a nižšie odvody do Sociálnej poisťovne. Rozdiel v čistom príjme môže byť až dvojnásobný.

S freelancerstvom je spojená aj samostatnosť. Sami si určíte, kedy budete pracovať a kedy nie, ak stihnete prácu skôr, je to pre vás výhoda a voľný čas navyše.

Freelanceri nemajú fyzicky nad sebou žiadneho „šéfa“ a majú teda veľkú mieru voľnosti. V prípade niektorých špecifických profesií je veľkou výhodou dostatočný pokoj pre prácu, možnosť vykonávať ju bez ohľadu na geografickú polohu a minimum stresu. Navyše, čas ušetríte aj tým, že nemusíte nikam fyzicky dochádzať ráno či poobede.

Žiadna platená dovolenka a nástrahy „práce z domu“

Byť „na voľnej nohe“ znamená mať dostatočnú sebadisciplínu. Ak totiž nad sebou nemáte šéfa, musíte sa udržať v pracovnom tempe sami. Pomôcť môže presný harmonogram práce, časový plán alebo pravidelný dohľad zo strany vášho klienta na diaľku.

Absencia klasického zamestnaneckého pomeru však má aj niekoľko „sociálnych“ nevýhod. Nemáte napríklad platenú dovolenku, ak budete PN, platí to za vás sociálna poisťovňa a nižšie odvody sa pretavia aj do nižšieho dôchodku. Všetky tieto mínusy síce môžu byť vyvážené vyšším príjmom, no nezabudnite si z neho odkladať.

Ak by ste aj nepracovali priamo z domu, byť freelancerom znamená efektívne manažovať svoj čas. V mnohých situáciách sa musíte donútiť pracovať, hoci by ste najradšej nechceli. Mať voľný čas so sebou prináša aj zodpovednosť za jeho využitie.

Nemenej dôležitým aspektom môžu byť rušivé podnety v prípade práce doma. Ak máte rodinu, potrebujete mať na prácu vlastné miesto. Problémom môžu byť aj susedia, či už rušením práve v tej najnevhodnejšej dobe, prípadne tým, že nebudú chcieť, aby ste mali doma sídlo svojej firmy alebo živnosti, čo má svoje administratívne mínusy.

Vyriešte administratívne povinnosti pohodlne a jednoducho

Práve spomínané sídlo u seba doma môže so sebou priniesť množstvo neželaných javov. Ide napríklad o večne plnú poštovú schránku firemnou korešpondenciou či reklamnými ponukami. Doma vás môžu v prípade potreby navštíviť aj úrady, v prípade ťažkostí tiež polícia alebo exekútor. Miešať súkromie s prácou sa tiež nevypláca.

Väčšina freelancerov práve preto volí tzv. virtuálne sídlo. Ide o adresu, ktorá je zapísaná ako sídlo spoločnosti alebo živnosti a plní administratívnu funkciu. Nemusíte tu mať kanceláriu a ani si prenajímať priestor, čo je finančne nákladné a zbytočné.

Virtuálne sídlo je v podstate administratívne sídlo, ktoré splní všetky vyššie spomínané funkcie. Poskytovateľ tohto sídla vám za mesačný poplatok zabezpečí označenie sídla podľa zákona, preberanie všetkej pošty, vrátane tej doporučenej, rovnako tak zabezpečí, že na danej adrese budete zastihnuteľný pre všetky úrady, inštitúcie či partnerov.

Ak vám príde akákoľvek pošta, získate o nej prehľad vo forme jednoduchej notifikácie. Pošta je s pravidelným intervalom preposielaná na vami zvolenú adresu, v prípade tej urgentnej sa dá dohodnúť aj okamžité preposlanie faxom alebo naskenovanie a zaslanie v online podobe. V pohodlí domova si ju viete bez problémov pozrieť a odpovedať na ňu.

Na záver by sme radi zdôraznili finančnú výhodnosť oproti klasickému prenájmu. Pozor, nejde o žiadny bagateľ: rozdiel v úspore môže byť pokojne až 90 %!

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.