Hlavné výhody virtuálneho sídla

Výhody virtuálneho sídla

Popularita virtuálneho sídla u podnikateľov stúpa, no veľa z nich sa ešte stále nevie rozhodnúť, či výhody prevažujú nad nevýhodami. Rozhodli sme sa preto trocha odosobniť a pozrieť na túto problematiku komplexne a s cieľom nájsť dôvody za a proti zriadeniu virtuálneho sídla podľa jednotlivých oblastí.

Financie

Asi najdôležitejším kritériom, ktoré zaujíma každého jedného podnikateľa, sú financie. Ak zvažujete alternatívu medzi virtuálnym sídlom a sídlom spoločnosti u seba doma, je takmer isté, že z pohľadu ceny sa virtuálne sídlo neoplatí. Mať však firmu doma prináša viacero nefinančných nevýhod, ktoré si rozoberieme nižšie.

Pokiaľ sa však zameriate na porovnanie medzi kancelárskym priestorom a virtuálnym sídlom, pomer sa nám radikálne zmení. Za bežnú kanceláriu dnes zaplatíte pokojne aj 200 alebo 300 Eur za mesiac, sídlo tak vychádza priemerne až 10-násobne lacnejšie.

Adresa

Zaujímavá adresa je jedna z najsilnejších výhod využívania virtuálneho sídla, hneď po finančnej výhode v porovnaní s prenájmom kancelárie. Ak nerátame tie úplne najlacnejšie virtuálne sídla s podozrivo výhodnými cenami, väčšina poskytovateľov tejto služby ponúka podnikateľom sídlo na prestížnej adrese.

Najčastejšie ide buď o adresu v centre väčšieho mesta, napríklad v Bratislave, prípadne o adresu, ktorá sa nachádza v známejšom administratívnom komplexe alebo známej budove. Pred budúcimi obchodnými partnermi a klientmi tak môže firma budiť lepší prvý dojem.

Dôveryhodnosť a prestíž

S adresou úzko súvisí aj dôveryhodnosť danej firmy. Ak si podnikateľ vyberie kvalitného poskytovateľa virtuálneho sídla, ocitne sa v dobrej spoločnosti iných firiem. Podmienkou je, aby na jednej adrese nesídlili tisícky rôznych firiem a aby väčšina z nich seriózne podnikala.

V opačnom prípade je to nevýhoda a to najmä s ohľadom na dôveryhodnosť voči daňovým a iným úradom. Na jednej adrese sa totiž môžete ocitnúť aj s neplatičmi alebo pochybnými firmami, ktoré sú často v hľadáčiku úradov pre problémovú komunikáciu alebo podozrivé právne a administratívne úkony.

Administratíva

Jednou zo základných služieb virtuálneho sídla je vybavovanie pošty. Znamená to prijatie pošty na adrese sídla, notifikáciu o novej pošte a jej priebežné posielanie na dohodnutú adresu. Dôležitou súčasťou administratívnych povinností je aj nutnosť označenia sídla, čo je tiež v rámci služieb.

Okrem základného servisu virtuálneho sídla poskytujú niektoré spoločnosti aj nadštandardné administratívne služby. Môže ísť o právnu pomoc a vypracovanie rôznych podaní ohľadom Obchodného registra či o služby preberania telefonických odkazov.

Priestory

Ak nepotrebujete priestory na každodenné používanie, virtuálnym sídlom získavate prakticky všetky výhody sídla práve s výnimkou nutnosti platenia priestorov. Niektoríposkytovatelia virtuálneho sídla dokonca pamätajú aj na túto oblasť a ponúkajú možnosť krátkodobého prenájmu zasadačky na rokovania.

Ak však potrebujete mať priestory k dispozícii neustále a len sami pre seba, toto je jeden z tých najväčších mínusov virtuálneho sídla. V takom prípade pre vás virtuálne sídlo naozaj nie je výhodné a vhodné.

Súkromie a anonymita

Poslednou oblasťou, ktorá však už predstavuje výhodu, je oddelenie práce od súkromného života a získanie anonymity. Najmä vo väčšom meste, napríklad v Bratislave, je anonymita veľmi žiadaným a ceneným artiklom.

Ochrana súkromia a oddelenie pracovného života od toho súkromného sa prejaví napríklad tým, že sa nemusíte doma báť preplnenej poštovej schránky od listov a obálok určených pre vašu spoločnosť. To isté platí aj pre návštevy daňových alebo iných úradníkov, ktorí vďaka virtuálnemu sídlu už neprídu k vám domov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.