Kedy sa vám v roku 2021 oplatí viac živnosť a kedy je naopak najlepšou voľbou s.r.o. spoločnosť?

SZČO

Začiatok roka prináša nové príležitosti a to aj v podnikaní. Ak premýšľate o tom, že by ste sa postavili na nohy a začali niečo nové, alebo naopak už podnikáte a uvažujete o zmene formy, táto téma vás bude zaujímať. Pozrieme sa bližšie na najdôležitejšie zmeny a rozdiely medzi podnikaním na živnosť a v spoločnosti s.r.o. v roku 2021.

Založenie živnosti a s.r.o. v roku 2021

Ak ide o administratívnu náročnosť začiatku podnikania, živnosť viete založiť oveľa jednoduchšie a lacnejšie. Stačí splniť podmienky veku nad 18 rokov, spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti. Ak ide o voľnú živnosť, nepotrebujete dokladovať ani odbornú spôsobilosť alebo mať prax. Živnosť založíte osobne aj online.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je postup administratívne o niečo zložitejší a časovo náročnejší. Aj tu je potrebné splniť podmienku veku, spôsobilosti a bezúhonnosti. Tiež si musíte vybrať predmet podnikania v rozsahu podobnom živnosti.

Okrem toho však budete musieť investovať čas, energiu aj financie do administratívy. Zmenou, ktorá je už platná pre rok 2021, je v tomto prípade nutnosť úradne osvedčeného podpisu vlastníka nehnuteľnosti, kde bude sídlo firmy. Taktiež je zmenou to, že zápis do obchodného registra je v roku 2021 možné spraviť už iba elektronicky.

Dane a odvody SZČO a pri „eseročke“

Druhým dôležitým rozdielovým momentom pri výbere formy podnikania je daňovo-odvodové zaťaženie. Niektoré rozdiely sú platné už dlhodobo, pri iných prišlo práve od roku 2021 k ich zmene. Niekomu tak vyjde lepšie živnosť, inému firma.

Čo sa týka daní a odvodov v prípade spoločnosti s.r.o., tak:

  • z pohľadu odvodov je možné v prípade s.r.o. ušetriť na sociálnych odvodoch
  • to platí vtedy, ak je spoločník vo firme konateľom bez nároku na odmenu
  • v tomto prípade budete platiť v roku 2021 povinne iba zdravotné odvody ako samoplatca a to v sume 76,44 €
  • čo sa týka daní, právnické osoby budú platiť za rok 2021 daň vo výške buď 15 % alebo 21 % a to podľa výšky príjmu
  • ak bude príjem za zdaňovacie obdobie do sumy 49.790 €, bude sa na vás vzťahovať sadzba dane 15 %
  • ak bude váš príjem vyšší, bude sa naň vzťahovať sadzba dane 21 %
  • v prípade vyplatenia dividend máte potom ešte povinnosť zaplatiť daň z dividend a to vo výške 7 % vo forme zrážkovej dane

Ak ide o živnosť, ak dosiahnete za rok 2020 hranicu príjmov 6.552 €, musíte si platiť povinne sociálne odvody. Tie budú pre rok 2021 v minimálnej výške 180,99 €. Týmto odvodom sa nevyhnete, podobne ako aj zdravotným, ktoré sú aj v prípade SZČO v sume 76,44 €.

Ak ide o sadzby dane z príjmu, aj tu platí sadzba 15 % v prípade príjmov do sumy 49.790 €. Pri ostatných príjmoch sa používa sadzba 19 % alebo 25 % podľa ich výšky. Viete si ale uplatniť, nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je pre rok 2021 v sume 4.511,43 € ročne. Uplatniť si môže aj paušálne výdaje vo výške 60 % z príjmov.

Ručenie pri podnikaní na živnosť a v s.r.o.

Pokiaľ ide o ručenie, v tomto ohľade je aj v roku 2021 nespornou výhodou spoločnosti s.r.o. práve to obmedzené ručenie. Ak budete podnikať na živnosť, ručíte za všetky záväzky vyplývajúce z podnikania celým svojim majetkom.

Tu treba vedieť, že pod týmto pojmom sa myslí naozaj celý majetok, nie iba osobný. Ak sa dostanete ako SZČO do problémov a budete mať dlhy, nedoplatky či nejaké záväzky, môžete prísť nielen o obchodný majetok.

V prípade potreby môžu na to príslušné úrady siahnuť po uspokojení pohľadávok a záväzkov aj po majetku, ktorý sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve vášho manžela či manželky. To v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným nehrozí. Tam ručí firma iba do výšky svojho majetku, čiže nie majetku spoločníka alebo konateľa.

Zhodnotenie výhody a nevýhod na záver

Ak teda uvažujete v roku 2021 o podnikaní, zvážte si všetky spomínané finančné a právne riziká a výhody jednotlivých foriem. Do úvahy berte vo väčšej váhe tie parametre, ktoré sú dlhodobé, čiže nielen náročnosť napríklad pri začiatku podnikania.

Ak chcete naozaj ušetriť, budete mať skôr nižšie príjmy a nechcete ručiť celým majetkom, je s.r.o. spoločnosť najlepšia možná voľba. Naopak, ak hľadáte byrokraticky a administratívne jednoduchšie podnikanie, kde nechcete napríklad dokladovať všetky výdaje, kombinácia SZČO a paušálnych výdajov je výhodnejšia možnosť.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.