Kilečko 2: 198 opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom, firmám a živnostníkom

Kilečko - opatrenia

To, čo podnikateľov zaujíma pri ich pracovnej činnosti najviac, je kvalita podnikateľského prostredia. Nejde iba o výšku daní alebo odvodov, ale aj o množstvo pravidiel, regulácií, povinností či administratívnych úkonov, ktoré im zasahujú do ich života. Na zlepšenie podnikateľského prostredia cieli aj najnovší balík vládnych opatrení.

Z 2500 podnetov sa do praxe dostane necelých 200

Aktuálne zmeny pre podnikateľov sú označené ako Kilečko 2. Ako už hovorí názov, ide o druhý balík opatrení, ten prvý sa zrealizoval ešte v roku 2020.

Súčasťou druhého balíčka je množstvo opatrení, ktoré sa nepodarilo presadiť v tom predošlom a niekoľko nových. Celkovo dostalo Ministerstvo hospodárstva SR takmer 2500 podnetov, z toho 198 sa podarilo presadiť do praxe. Niektoré priamo ako návrhy uznesení vlády alebo návrhy zákona, iné v rámci pripomienkového konania.

Tak, ako aj predošlý balík zmien, aj Kilečko 2 je založené na dvoch princípoch. Tým prvým je zjednodušenie povinnosti a odbremenenie podnikateľov od neúmerných administratívnych, časových alebo aj finančných nákladov, ktoré by boli zbytočné.

Druhým princípom je, že ide o zmeny, ktoré nemajú významne negatívny vplyv pre štátny rozpočet. To by malo uľahčiť ich aplikáciu aj vo vzťahu k úradom.

Modernizácia, menej duplicity aj menej administratívy

Pôvodný návrh obsahoval vyše 400 opatrení, do praxe sa napokon dostáva necelá polovica. Niektoré pocítia iba podnikatelia, mnoho z nich aj bežný spotrebiteľ. Takýmto príkladom je umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru po uplynutí dátumu jeho expirácie, čím sa zníži jeho zbytočné plytvanie, najmä ak by bol určený na likvidáciu.

Spotrebiteľov sa dotkne aj zjednodušenie výuky v autoškolách, po novom bude môcť byť teoretická časť prípravy vyučovaná aj systémom e-learningu.

Pre zákazníkov, ktorí holdujú fajčeniu, ale v modernejšej forme, sa zavádza pohodlnejší prístup k tomuto sortimentu. Predaj bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet bude vďaka zmene v Kilečku 2 možný už aj cez internet.

Veľké zmeny k lepšiemu pre podnikateľov nastanú aj v oblasti energetiky. Ruší sa napríklad povinnosť predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike.

Rovnako tak dochádza k zníženiu počtu dní, počas ktorých je potrebné uskladniť starý elektromer po jeho výmene za nový. Pôvodná lehota bola 60 dní, tá nová je už len 30 dní. Znižuje sa aj administratívna záťaž pri povinnom zverejňovaní cenových návrhov u subjektov, u ktorých je cena regulovaná príslušným úradom.

Z pohľadu spotrebiteľov je dôležité zavedenie práva dodávateľa elektriny či plynu na započítanie vzniknutého preplatku voči ostatným pohľadávkam.

Ak ide o zjednodušenie praktického podnikania, medzi zmenami je použiteľnosť dokumentov z elektronickej schránky na právne účely aj bez zaručenej konverzie. V prípade nesúladu údajov v Obchodnom registri by sa tieto mali dať do 5 dní opraviť.

Dochádza tiež k liberalizácii podmienok na vzdelanie a prax na prevádzkovanie detektívnej služby a predlžuje sa doba na zrušenie živnosti zo strany úradov.

Dve zmeny potešia aj podnikateľov v gastro sektore. Tou prvou je zníženie počtu umývadiel, ktoré sú predpísané v rámci hygienických požiadaviek na gastro prevádzky. Druhou je zrušenie podmienky zamestnávať aspoň 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere v prípade, ak chcete distribuovať alkohol v spotrebiteľskom balení.

K zníženiu administratívnej záťaže prispeje aj zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS pre obchodné spoločnosti, ktoré mali túto povinnosť.

Účinnosť od mája 2022, na obzore je Kilečko 3

Účinnosť zmien, pokiaľ prejdú v parlamente tak, ako aj vo vláde, by mala byť od 1. mája 2022. Tak je stanovená účinnosť zákona, ktorý vláda bude predkladať.

Podobne ako pri prvom balíčku, aj v prípade tohto druhého je množstvo opatrení, návrhov a zmien, ktoré sa nedostali do praxe. Najčastejším dôvodom je, že na to nebola dohoda medzi jednotlivými rezortmi, prípadne išlo o opatrenia, ktoré si vyžadujú zavedenie súvisiacej legislatívy. Tieto zmeny sa preto posunuli do ďalšieho balíčka.

Na obzore by preto v tomto roku malo byť aj tzv. Kilečko 3, ktoré by malo nadviazať na dve predošlé. Rezort hospodárstva na ňom pracuje už od roku 2021 a zmeny, ktoré bude obsahovať, pôjdu presne podľa princípov spomínaných na úvod.

To, kedy sa ďalší balík opatrení na zjednodušenie podnikateľského prostredia dostane na stôl, závisí od dohôd, no je dosť pravdepodobné, že to bude už tento rok.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.