Kto si môže vybaviť odklad daňového priznania za rok 2019 a aký je postup na predĺženie podania?

Zníženie daní

Chceli by ste si predĺžiť termín na podanie daňového priznania? Možno ste o takejto možnosti v minulosti uvažovali, no nevideli ste na to žiadny dôvod. Dnes, najmä ohľadom ťažkostí týkajúcich sa hroziacej epidémie koronavírusu a s tým súvisiacich finančných problémov, sa o túto tému zaujíma čoraz viac podnikateľov, živnostníkov aj bežných ľudí.

Kto si môže vybaviť odklad a dokedy

V súvislosti s aktuálnou situáciou a karanténnymi opatreniami sa najviac hovorí o odklade podania daňového priznania za rok 2019 a aj odklade platenia daní hlavne v súvislosti so živnostníkmi, u ktorých sa predpokladajú dočasné finančné ťažkosti. Nie sú však jedinou skupinou, ktorá môže takúto možnosť využiť.

V princípe platí, že podať oznámenie o predĺžení lehoty podania daňového priznania, ako sa oficiálne tento úkon nazýva, môže každá fyzická aj právnická osoba. Táto možnosť sa preto týka nielen živnostníkov, ale aj zamestnancov a firiem.

Toto oznámenie je však nutné podať najneskôr v lehote riadneho podania daňového priznania, čiže do 31.3.2020. Podnikatelia podávajú tento oznam elektronicky, ostatné fyzické osoby v papierovej forme a to na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Na žiadnom inom tlačive vám toto oznámenie nebude daňový úrad akceptovať.

Od príjmov záleží, o koľko si viete vybaviť odklad

Podanie oznámenia o odklade musíte spraviť na miestne príslušnom daňovom úrade, obvykle je to podľa miesta bydliska alebo sídla firmy, v prípade naozaj veľkých podnikateľských subjektov sa však môže jednať o špeciálne zriadený daňový úrad.

Štandardne platí, že lehotu si viete predĺžiť najviac o 3 mesiace. V prípade daňovníka v konkurze alebo likvidácii je tento povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie. Takýto daňovník musí podľa správcovi dane žiadosť o predlžení lehoty najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty.

Pokiaľ ste mali medzi zdaniteľnými príjmami aj príjmy zo zahraničia, môžete si predĺžiť lehotu až o 6 mesiacov, čiže najneskôr to môže byť 30.9.2020. Pokiaľ však nakoniec podáte daňové priznanie a nebudú v ňom takéto príjmy zo zahraničia, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Špecifická situácia pre niektoré prípady

V prípade živnostníkov vstupuje do hry aj platenie preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie. Dobrou správou pre SZČO je, že v prípade odkladu nemusia oznamovať predĺženie lehoty do Sociálnej poisťovne, majú teda o jednu byrokratickú povinnosť menej. Sociálna poisťovňa im zároveň zašle oznámenie o poistnom neskôr, k 1. októbru 2020.

Pokiaľ ide o daňovníka v konkurze alebo likvidácii, ten nepodáva v prípade záujmu o predĺženie oznam, ale žiadosť. Rozdiel je v tom, že na rozdiel od bežnej situácie môže správca dane rozhodnúť autonómne.

To v praxi znamená, že nemusí akceptovať žiadosť o predĺženie lehoty o zákonom určenú maximálnu dobu, čiže až o 3 mesiace, ale môže rozhodnúť aj o kratšej lehote. Proti takémuto rozhodnutiu sa daňovník v konkurze alebo likvidácii nemôže odvolať. V prípade, že mu správca dane odklad neumožní, je povinný to akceptovať.

Pre koho sa odklad vyplatí a pre koho naopak nie

To, že máte možnosť podať odklad daňového priznania, neznamená, že sa to vždy vyplatí. V prípade SZČO sa vyplatí podať odklad vtedy, ak doteraz neplatili odvody do Sociálnej poisťovni, no po novom by už mali.

Platí to aj v prípade, aby boli nové odvody vyššie, ako tie, ktoré živnostníci platili doteraz. U fyzických aj právnických osôb sa oplatí odložiť si daňové priznanie aj vtedy, ak by mali začať po novom platiť preddavky na daň z príjmov, pričom ich doteraz neplatili.

Pochopiteľne, nevyhnutnou situáciou pre všetkých daňovníkov je, ak nestíhajú podať daňové priznanie z dôvodu, že nemajú skompletizované všetky doklady, čo býva pri príjem zo zahraničia. To isté platí aj vtedy, ak nemajú dostatok finančných prostriedkov v takej výške, v akej predpokladajú výšku dane z príjmu.

Naopak, posunutie daňovej povinnosti sa nevyplatí vtedy, ak ste platili vysoké preddavky, prípadne by ste už vôbec žiadne platiť nemali. Vtedy na tom budete finančne stratoví.

UPDATE: Predpokladá sa, že kvôli Pandémii COVID-19 štát pripraví možnosť podať a zaplatiť dane až k septembru 2020.

Odklad daňového priznania pre koronavírus a COVID-19 (update 31.3.2020)

Tento rok nastala špecifická situácia ohľadom odkladu podania daňového priznania a aj ohľadom odkladu platenia daní z príjmu. Podľa najnovších vyjadrení daňového úradu aj v prípade, že nepodáte oznámenie o odklade daňového priznania do 31.3.2020, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak tak spravíte do 30.6.2020.

V tomto prípade nemusíte odklad daňovému úradu vôbec oznamovať, na druhú stranu, viacerí účtovníci sa prikláňajú k názoru, že by ste to spraviť mali a to v elektronickej forme. Uvedený termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dani sa týka aj tých obchodných spoločností, ktoré vstúpili do likvidácie po 1. februári 2020.

Ak ide o platenie dani z príjmu, aj v tomto prípade sa lehota posunula do 30.6.2020. Táto lehota platí pre tých, ktorí si do konca júna odložia podanie daňového priznania, ale aj pre tých, ktorí ho už podali.

Lehota sa týka aj tých daňových subjektov, ktoré si podanie daňového priznania odložili do konca apríla alebo mája 2020, tiež majú povinnosť zaplatiť daň z príjmu do konca júna 2020.

Pokiaľ daň z príjmu zaplatíte do 30.6.2020, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Sankcie vám však daňový úrad vyrubí vtedy, ak to nestihnete a zaplatíte daň napríklad až v júli. Rovnako tak očakávajte sankcie, ak do 30.6.2020 nestihnete ani len podať daňové priznanie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.