Kto vie využiť virtuálne sídlo? Start-upy, prekladatelia, účtovníci, eshopy aj remeselníci

Výhody virtuálneho sídla

Virtuálna kancelária, čiže virtuálne sídlo v podobe poštovej schránky, oficiálne zapísaného sídla a komplexného administratívneho servisu, už zďaleka nie je len doménou špecifickej klientely či „jednoosobových eseročiek“. Využiť všetky benefity takejto služby môžu naplno tak väčšie spoločnosti, ako aj drobní živnostníci.

Prenechajte administratívne povinnosti profesionálom

Povinnosť mať oficiálne sídlo firmy alebo miesto podnikania v prípade živnosti je daná zo zákona. Koniec koncov, tieto adresy musíte uviesť tak pri zakladaní obchodnej spoločnosti, ako aj v prípade živnosti. Veľa podnikateľov preto volí svoje bydlisko.

Zabúdajú však pritom na to, že takéto sídlo nie je iba čisto o nejakej adrese, ale sú s ním spojené aj určité zákonné požiadavky a administratívne povinnosti. Ide napríklad o nutnosť označenia sídla, čo môže niekedy narušiť súkromie či diskrétnosť pri podnikaní, ale aj povinnosť preberania pošty a osobného zastihnutia zo strany úradov.

V prípade profesionálnych poskytovateľov virtuálneho sídla máte istotu, že nič podobné nebudete musieť riešiť doma a zároveň budete mať všetky povinnosti splnené na 100 %. Oceníte to tak pri označení sídla, ako aj pri preberaní pošty.

Oddeľte svoj súkromný život od toho podnikateľského

Štandardne platí, že každý, kto chce oddeliť svoje podnikanie od súkromného života, si musí prenajať kancelársky priestor. Dôverne to poznajú ľudia pracujúci v „duševných“ profesiách, napríklad prekladatelia, účtovníci, programátori, architekti či projektanti. Tí, čo pracujú „v teréne“, napríklad remeselníci, majú na prvý pohľad situáciu ľahšiu.

Nie je to však tak úplne pravda, nakoľko aj v týchto prípadoch je dobré mať ako oficiálne sídlo svojho podnikania adresu mimo trvalého bydliska či bývania. Ide napríklad o riziko preplnenej schránky úradnou korešpondenciou či reklamnými letákmi, ale aj o nepríjemné narušenie súkromia pri návštevách úradníkov či pri daňovej kontrole.

Zabúdať netreba ani na „prestíž“ voči obchodným partnerom a potenciálnym zákazníkom. Sídlo firmy na typickej sídliskovej adrese nemusí pôsobiť dobrým dojmom, bez ohľadu na to, či robíte účtovníctvo, máte eshop alebo ste taxikár či murár.

Nemusíte nikam osobne ísť, pošta príde za vami

Veľkým benefitom využitia služby virtuálnej adresy je maximum pohodlia a minimálna strata času. Vybaviť si sídlo môžete aj cez internet, nie je potrebné nikam osobne ísť. Podpísať zmluvu o poskytovaní služby viete aj doma a potom ju stačí poslať mailom alebo poštou. O všetko ostatné sa postará poskytovateľ virtuálnej kancelárie.

Tým „všetko ostatné“ máme na mysli aj zmenu vášho aktuálneho sídla v obchodnom alebo živnostenskom registri. Zápis nového sídla vybaví promptne a bez nutnosti vašej osobnej participácie priamo poskytovateľ služby virtuálneho sídla.

Plusom je aj to, že od momentu založenia virtuálneho sídla sa o celú korešpondenciu stará poskytovateľ služby. Všetka pošta, ktorá príde na novú adresu vašej živnosti alebo obchodnej spoločnosti, bude preberaná a vám zasielaná presne tam, kde si poviete.

Eshopy, start-upy aj menší živnostníci

Služby virtuálneho sídla si môžete objednať bez ohľadu na to, či ste SŽCO, právnická osoba alebo dokonca aj nezisková organizácia tretieho sektora. Bez ohľadu na právnu formu fungovania môžete naplno využiť benefity spomínané vyššie.

Virtuálne sídlo má zmysel prakticky pre každého, najmä pre:

  • eshopy, či už začínajúce alebo aj tie, ktoré fungujú viacero rokov
  • start-upy, ktoré fungujú zdieľaným spôsobom a nepotrebujú jednu kanceláriu
  • podnikateľov, ktorí trávia veľa času v zahraničí a chcú mať adresu, na ktorú sa môžu spoľahnúť pri preberaní korešpondencie
  • „duševné povolania“, napríklad architektov, prekladateľov, programátorov, marketingových pracovníkov z domu, poisťovacích a finančných maklérov, súkromných lektorov či fotografov
  • remeselníkov, ktorí najčastejšie fungujú na živnosť
  • taxikárov, kaderníčky či iné povolania, ktoré vykonávajú činnosť mimo domu, ale nepotrebujú či nemôžu mať kancelársky priestor

Všetky tieto subjekty či osoby vedia pri virtuálnom sídle ušetriť nemalé financie a zároveň vyriešiť svoju zákonnú povinnosť mať oficiálne sídlo spĺňajúce nevyhnutné legislatívne podmienky, ktoré bude prinášať pohodlie aj v praktickom podnikaní.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.