Má poskytnutie sídla firmy v prenájme nejaké riziká pre majiteľa?

Riziko

Ste vlastník nehnuteľnosti, napríklad bytu či domu a nájomca vám oznámil, že ide začať podnikať. Ako prvé vás napadne, že si finančne polepší a vy tak môžete zvýšiť nájom. Prv, ako sa začnete tešiť, že zarobíte, dajte si pozor aj na možné riziko súvisiace s podnikaním, konkrétne s uvedením prenajatej nehnuteľnosti ako sídla podnikania.

Kde a ako si môže spoločnosť zriadiť sídlo

Všeobecne platí, že každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať svoje oficiálne sídlo. V prípade bežnej spoločnosti s ručením obmedzeným je toto sídlo uvedené v Obchodnom registri a zároveň slúži ako kontaktná adresa pre poštový styk aj osobný kontakt s verejnosťou, inštitúciami či rôznymi úradmi.

Aby mohla spoločnosť fungovať, teda byť zapísaná v Obchodnom registri, musí toto sídlo mať. Pokiaľ daný priestor nevlastní, ale ho má v prenájme, potrebuje od vás písomný súhlas. Prv, než ho udelíte, dajte si pozor na riziká, ktoré vám ako majiteľovi nehnuteľnosti hrozia.

Pošta aj nepríjemné osobné návštevy

Na sídlo spoločnosti pravidelne chodí pošta. Či už ide o obchodnú korešpondenciu, poštu od zákazníkov alebo úradné zásielky s doručením len do vlastných rúk, práve na adresu, ktorá je uvedená ako sídlo, bude smerovať celý poštový styk. Ak k tomu prirátame nevyžiadané reklamné letáky pre firmy, problém so zahltenou schránkou je na svete.

Oveľa väčším problémom sú možné osobné návštevy. Nejde ani tak o návštevy možných obchodných partnerov či klientov, ktoré možno budú z času na čas otravné, no určite nie nepríjemné. Sídlo firmy totiž môžu kedykoľvek navštíviť úrady.

Najčastejšie ide o návštevy z daňového úradu, prípadne zo sociálnej poisťovne. Obe tieto inštitúcie môžu vykonávať tak odôvodnené, ako aj náhodné kontroly a to za rozličným účelom. V prípade, že sa podnikateľ dostane do stretu so zákonom, môže sídlo firmy navštíviť aj polícia. Vysvetľovať, že sa možno stal omyl, je potom samozrejme už neskoro.

Najväčším problémom môže byť u podnikateľa insolvencia. V takom prípade môže exekútor na základe rozhodnutia súdu zhabať firme majetok a za týmto účelom vstúpiť do sídla. Rozoznať, čo je a čo nie je majetkom firmy, je niekedy ťažké a tak sa môže stať aj to, že exekúcia postihne vybavenie bytu, ktoré patrí vám ako majiteľovi.

Zmena len rozhodnutím súdu

Ak si v budúcnosti svoje rozhodnutie rozmyslíte, „zbaviť“ sa spoločnosti nie je také jednoduché, ako udelenie jej súhlasu. Jediným riešením je podať návrh na súd, nie však na zmenu sídla, lebo na to nie ste oprávnenou osobu, ale na výmaz spoločnosti.

Súd potom vyzve spoločnosť, aby mu preukázala, že má oprávnenie mať sídlo vo vašej nehnuteľnosti. Keďže to po novom už nebude vedieť preukázať, navrhne súd jej zrušenie. Celý proces je však sprevádzaný viacerými pravidlami, takže časovo môže trvať aj niekoľko mesiacov, v prípade obštrukcií dokonca aj rok alebo dlhšie obdobie.

Virtuálne sídlo ako optimálne riešenie

Oveľa lepšou alternatívou, v prípade, že vám nájomník oznámi rozhodnutie založiť si u vás sídlo spoločnosti, je odporučiť mu registračné sídlo. Ide o službu, ktorá pozostáva z prenájmu adresy za účelom ustanovenia sídla firmy a s tým spojeného servisu. Takéto služby ponúkajú špecializované spoločnosti poskytujúce virtuálne sídlo.

Súčasťou základného balíčka je udelenie súhlasu so zriadením sídla, uzatvorenie riadnej zmluvy o poskytovaní sídla, vďaka čomu si vie firma náklady na službu zahrnúť do účtovníctva, označenie sídla v súlade so zákonnými požiadavkami a zabezpečenie poštového kontaktu voči úradom a verejnosti, čiže preberanie pošty.

Nehrozia tak žiadne zahltenie schránky a rovnako tak ani nečakané návštevy v domácnosti. Preberaná pošta je preposielaná na vopred zvolenú adresu, o nič podstatné preto podnikateľ nepríde. Súčasťou servisu môžu byť aj okamžité notifikácie o prijatej pošte.

Vybavenie registračného sídla je oveľa jednoduchšie, ako získania súhlasov od vlastníkov nehnuteľností. Nie je potrebné sa trápiť ani s riadnym označením spoločnosti, čo je dôležitá zákonná požiadavka, ktorú úrady kontrolujú a jej nedodržanie sankcionujú. Ide v podstate o výhru tak pre podnikateľa, ako aj pre vlastníka nehnuteľnosti.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.