Minimálne odvody SZČO sa v roku 2020 znova zvýšia, hrozí im však aj minimálny dôchodok

SZČO

Pravidelné zvyšovanie minimálnych odvodov pre živnostníkov čaká podnikateľov aj od roku 2020. Od 1. januára sa totiž bude znova zvyšovať minimálny vymeriavací základ, z ktorého podľa štatistík odvádza poistné do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne väčšia SZČO. Pre upokojenie situácie ale treba povedať, že stále platia menej, ako zamestnanci.

Minimálne odvody doteraz a po novom

Od 1.1.2020 prichádza k navýšeniu minimálneho vymeriavacieho základu pre živnostníkov, čo sa dotýka v praxi tých, ktorí si doteraz uhrádzali minimálne odvody a to tak do Sociálnej poisťovne, ako aj do tej zdravotnej poisťovne, kde sú poistencom.

Ak neviete, či spadáte práve do tejto kategórie, stačí sa pozrieť na sumy trvalých príkazov, ktoré ste doteraz platili. V roku 2019 činil minimálny vymeriavací základ sumu 477 €, takže v praxi platili živnostníci minimálne zdravotné odvody vo výške 66,78 € mesačne a minimálne sociálne odvody vo výške 158,11 € mesačne.

Od januára 2020 dochádza k navýšeniu minimálneho vymeriavacieho základu na sumu 506,50 €. V praxi si preto treba navýšiť sumy trvalých príkazov do zdravotnej poisťovne na 70,91 € a do Sociálnej poisťovne na 167,89 €. Rast celkových odvodov bude od januára v porovnaní s rokom 2019 o necelých 14 € každý mesiac.

Vzhľadom na to, že prvý krát budú vyššie minimálne odvody platné za mesiac január, nemusíte ihneď po novom roku panikáriť. Zvýšené sumy sa totiž uhrádzajú až od mesiaca február, nezabudnite však na hraničný termín 8. dňa v mesiaci.

Zvýhodnenia a dobré správy ako kompenzácia

Za zvýšenie odvodov o spomínaných 14 € mesačne však dostanú živnostníci celkom zaujímavú kompenzáciu v podobe viacerých finančných aj nefinančných zvýhodnení. Tie im môžu ušetriť nemálo financií, ale aj času alebo nervov.

Nakoľko minimálne odvody si platia živnostníci s nižšími príjmami, práve ich sa dotýka zníženie dane z príjmu fyzických osôb, ktoré začína platiť tiež od začiatku roku 2020. Po novom tak nezaplatia títo živnostníci 19 % daň z príjmu, ale len 15 % daň. Prvý krát pocítia túto úsporu v praxi pri podávaní daňového priznania na jar 2021.

V prípade, ak sa naopak živnostník dostane do straty, môže si odpísať daňovú stratu a to dlhšiu dobu, až 5 najbližších rokov po sebe. Zmenilo sa aj to, že odpisovanie nemusí byť rovnomerné.

Menia sa ja pravidlá iných typov odpisov, nielen tých, ktoré sa týkajú daní. Pokiaľ ide napríklad o autá, mikrodaňovníci si budú môcť odpísať auto aj za jeden rok, nebudú tak musieť čakať 4 roky, ako doteraz. Nehnuteľností sa však táto zmena netýka, ide len o hnuteľný typ majetku.

Ak ide o nedobytné pohľadávky, ktoré voči SZČO majú ich obchodní partneri, budú si môcť k neuhradenej faktúre ihneď vytvoriť opravnú položku vo výške celej faktúry a nebudú musieť čakať 3 roky. Ruší sa tiež limit pri odpisoch prenajímaného majetku.

Pasca do budúcnosti, čiže minimálny dôchodok

S minimálnymi odvodmi živnostníkov, ktoré sú síce oproti bežným odvodom zamestnancov nižšie, však súvisí aj jedna pasca do budúcnosti a to dôchodok. Výška dôchodku sa totiž vypočítava práve z odvedených peňazí do Sociálnej poisťovne, konkrétne z časti odvodov, ktorá sa nazýva starobné poistenie.

Výsledkom v praxi je, že ak si živnostník bude platiť počas celého produktívneho života iba odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, z minimálneho vymeriavacieho základu sa mu vypočíta aj dôchodok.

Pri zohľadnení absolútneho pomeru sa dá už dnes povedať, že oproti zamestnancom s priemernou mzdou je minimálny vymeriavací základ živnostníka približne polovičný. Podľa súčasných pravidiel môže pritom zamestnanec s priemernou mzdou v budúcnosti po odpracovaní 40 rokov očakávať dôchodok niečo okolo 520 €.

Ako na tom bude živnostník, ktorý si bude celý čas platiť iba minimálne odvody? Podľa toho istého vzorcu by mal dostať dôchodok na úrovni okolo 310 €. Hoci je nepravdepodobné, že by živnostníci celý život platili iba minimálne odvody, už aj niekoľkoročné obdobie v rámci ich produktívneho života im dôchodok môže riadne okresať.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.