Najväčšia nevýhoda s. r. o. vs. živnosť padla, daňová licencia skončila

Od 1. januára 2018 mnohým podnikateľom odľahlo. Jeden z najsilnejších argumentov v neprospech podnikania formou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je minulosťou. Daňová licencia, nazývaná tiež daň zo straty alebo minimálna daň, je od roku 2018 zrušená. Čítajte ďalej, dozviete sa, ako a koho sa zmena dotkne.

Ako fungovala daňová licencia doteraz

Motiváciou zavedenia daňovej licencie bolo zdaniť aj spoločnosti, ktoré formálne na základe daňového priznania nevyprodukovali svojou činnosťou žiaden zisk. To bol jeden z dôvodov, prečo sa hovorilo aj o dani zo straty, nakoľko povinnosť platiť daňovú licenciu vznikala aj tým podnikateľským subjektom, ktorých výsledkom bol nulový zisk či strata.

Povinnosť platiť daňovú licenciu sa týkala právnických osôb, nie však všetkých. V prvý rok svojej činnosti ju nemuseli platiť ani obchodné spoločnosti, cieľom bolo nezaťažiť ich hneď na úvod podnikania. Od daňovej licencie však boli a sú úplne oslobodené občianske združenia, nadácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a podobne.

Podnikatelia, ktorých sa platenie daňovej licencie už týkalo, ju museli platiť vo výške 480 až 2.880 Eur, v závislosti od dvoch podmienok. Pri ročnom obrate do 500.000 Eur platil neplatca DPH daňovú licenciu ročne vo výške 480 €, platca DPH vo výške 960 €. Pri vyššom obrate bola daňová licencia pre obe skupiny jednotná a to už spomínaných 2.880 Eur.

Zrušenie sa vo väčšine prípadov prejaví až v roku 2019

Hoci od 1.1.2018 je už daňová licencia zrušená, účinnosť v praxi nastane až od roku 2019 pri podávaní daňového priznania. Za rok 2017 totiž daňovú licenciu ešte zaplatiť treba, táto povinnosť sa týka firiem zapísaných do Obchodného registra v roku 2016 a skôr. Dôvodom je, že zrušenie daňovej licencie sa vzťahuje na účtovné obdobie roku 2018.

Daňové priznanie k tomu účtovnému obdobiu budú podnikatelia podávať až v roku 2019. Nakoľko sa však daňová licencia nevzťahuje na prvé účtovné obdobie, firmy založené v roku 2017 ju platiť tento rok nebudú a teda sa ich nedotkne už vôbec, nakoľko od roku 2018 sa daňová licencia ruší úplne.

Dobrou správou je, že pokojne spávať môžu obchodné spoločnosti, ktoré sú v likvidácii. Na nich sa daňová licencia nebude vzťahovať, pokiaľ nebola táto likvidácia ukončená ani do konca roku 2017. Obdobná situácia je aj v prípade, že je spoločnosť v konkurze. Naopak, ak si spoločnosť len pozastavila svoje živnosti a predmety podnikania, licencii sa nevyhne.

O peniaze nemusíte prísť, odpis licencie platí aj do budúcnosti

Ak ste za rok 2017 už licenciu zaplatili, ešte nemusíte o tieto peniaze v plnej výške prísť. Jednou z podstatných vlastností daňovej licencie totiž bolo, že sa mohla v budúcnosti odpočítať. Odpočet prichádzal do úvahy z kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a vlastnou daňou v troch po sebe nasledujúcich obdobiach.

V praxi to znamená, že ak ste napríklad zaplatili za rok 2017 daňovú licenciu vo výške 480 Eur, no daňová povinnosť na základe daňového priznania bola technicky len 80 Eur, rozdiel 400 Eur si môžete odpočítať v nasledujúcich troch rokoch. Odpočet sa dá ale uplatniť len do sumy, ktorá bude prevyšovať sumu daňovej licencie v roku, kedy si chcete odpočet urobiť.

V praxi to znamená, že ak vám napríklad za rok 2018 vznikne daňová povinnosť 700 Eur, odpočítať sa bude dať len suma 700 Eur mínus hypotetických 480 Eur, čiže len 220 Eur. Na odpočet zostatku z pôvodne uhradenej daňovej licencie tak musíte počkať až na zdaňovacie obdobie za rok 2019. Poslednú príležitosť budete mať za zdaňovacie obdobie za rok 2020.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.