Najväčšie riziká, ktoré so sebou prináša lacné virtuálne sídlo

Trh funguje na princípe ponuky a dopytu. Ak existuje dopyt po lacnejšej službe, obvykle trh vygeneruje takého poskytovateľa, ktorý dokáže danú službu dodať lacnejšie. Otázka, ktorú sa však už väčšina ľudí neopýta, je, kvôli čomu je táto služba lacnejšia. Podobne to funguje aj pri virtuálnych sídlach a my sa pokúsime objasniť, aké riziká to so sebou prináša.

Horší imidž a priveľa firiem

Jedným zo zmyslov virtuálneho sídla je získanie prestížnej a zaujímavej adresy. Takej, ktorá bude známa už podľa názvu ulice, napríklad sa bude nachádzať v centre mesta alebo v známom administratívnom komplexe.

Táto výhoda sa stráca v momente, ak je virtuálne sídlo umiestnené na menej kvalitnej adrese. Vôbec nie je výnimočné, ak je lacné sídlo umiestnené na adrese na okraji mesta alebo dokonca aj na sídlisku. Názov ulice tomu obvykle aj zodpovedá a tak stráca spoločnosť možnosť urobiť prvý pozitívny dojem.

Ešte horšie však je, že takéto adresy sú využívané na masové poskytovanie virtuálneho sídla aj pre niekoľko tisíc firiem. To so sebou prináša problémy s riadnou identifikáciou, nakoľko označiť tisícky firiem na schránke je problematické.

Neistota a nestabilita do budúcnosti

Nízka cena virtuálneho sídla je odvodená obvykle aj od nižších obstarávacích nákladov na zakúpenie a prevádzku tohto sídla. Veľmi často sa stáva, že takéto sídlo nielen, že sídli mimo tých lepších a známejších adries, ale nesídli dokonca ani vo vlastných priestoroch.

Za týmto účelom sa využívajú rôzne malé a nechcené priestory komerčného typu, o ktorých prenájom nemali záujem žiadni seriózni nájomcovia. Najčastejšie sú tieto adresy neatraktívne kvôli nevýhodnej polohe alebo neistote ohľadom prenájmu do budúcnosti. Ešte horšie je, ak sa jedná o prenajatý byt.

Negatívom je tiež to, ak firma ponúkajúca službu virtuálneho sídla nehnuteľnosť nevlastní alebo nemá dlhodobo upravené vzťahy k jej využívaniu. Veľmi jednoducho sa potom môže zo dňa na deň stať, že sídlo sa zruší a podnikateľ ho tak musí vynútene presunúť inam.

Pochybní a problematickí susedia

Lacné sídla vyhľadávajú nielen seriózni podnikatelia, ktorí chcú ušetriť finančné náklady, ale aj pochybné firmy. Najčastejšie také, ktoré majú buď problémy s úradmi v nejakom okrese a chcú sa schovať tým, že sa presťahujú do iného.

Pod pojmom problematické firmy si treba predstaviť hlavne také, ktoré majú nejaké nedoplatky na daniach či odvodoch, vyhýbajú sa kontrolám úradov, príliš často menia majiteľov, naháňajú ich exekútori, sú nekontaktné, neplatia dodávateľom, podozrivo sa zlučujú alebo rozdeľujú a podobne.

Problémom je, že takéto firmy a adresy, kde sídlia, sú potom aj viac v hľadáčiku polície alebo daňových úradov. Nerobí to vôbec dobrý dojem pri komunikácii podnikateľa s verejnou a štátnou správou, ak je spoločnosť v susedstve takto pochybných firiem.

Poskytovatelia najlacnejšieho sídla zväčša priťahujú problematické spoločnosti.

 

Chudobnejšie služby

Posledným, no nezanedbateľným rizikom, ktorý so sebou lacné sídlo môže priniesť, sú chudobnejšie služby. Na prvý pohľad sa to pritom nemusí zdať, najmä nie začínajúcim podnikateľom a firmám.

Preposielanie pošty o niečo menej často a neskôr, žiadne alebo len minimálne notifikácie, absencia online rozhrania pre zistenie aktuálneho stavu schránky, to všetko sa zdá na úvod podnikania ako detail. Po čase však firma zistí, že jej všetky tieto drobné vymoženosti chýbajú a nie sú to vlastne vôbec žiadne drobnosti.

Spoločnosti prevádzajúce lacné virtuálne sídla za pár Eur obvykle tiež neponúkajú žiadnu pridanú hodnotu vo forme odbornejšieho servisu. Ak bude podnikateľ potrebovať napríklad vykonať nejaké zmeny v Obchodnom registri, bude sa musieť obrátiť na externú firmu.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.