Nemáte ešte ani 18 a už by ste chceli vlastný biznis? Podnikanie neplnoletých je zložité

Podnikanie neplnoletých

Nápady, inovácie, dravosť, energia a hlad po úspechu. Asi ťažko by sme vedeli vymyslieť lepší koktejl pre podnikateľský úspech. Viete však, čo okrem biznisu, spája uvedené pojmy? Obvykle dominujú u ľudí v mladšom veku, nezriedka aj v prípade, ak ešte nedosiahli 18 rokov. Aké ale majú možnosti, ak chcú v tomto veku podnikať?

Aktuálny stav pri podnikaní neplnoletých

Súčasná legislatíva na Slovensku je pri podnikaní vo forme fyzickej osoby aj právnickej osoby pomerne prísna. Jednou zo základných podmienok je dosiahnutie plnoletosti, čiže veku 18 rokov. Platí to tak pri založení živnosti, ako aj založení „eseročky“.

Okrem podmienky dosiahnutia 18 rokov je pre podnikanie u nás nevyhnutné splniť aj ďalšie dve podmienky a to bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

V porovnaní s ostatnými krajinami sú na tom s možnosťami podnikania mladí ľudia do 18 rokov oveľa horšie. V susednej Českej republike pre nich existuje možnosť podnikať, pokiaľ im to schvália ich rodičia a miestne príslušný súd. Ako živnostník aj ako konateľ spoločnosti tak môže vystupovať aj neplnoletá osoba a to vo veku od 16 rokov.

Aj ostatné krajiny v Európe majú podobné podmienky, rozdielne sú iba vekové hranice v jednotlivých štátoch. Od 15. roku života môžu podnikať mladí ľudia v Dánsku alebo Estónsku, v Poľsku tak môžu cez štatutárnych zástupcov robiť už 13. roční.

Hranica 16. roku života ako vstupu do sveta biznisu sa okrem Českej republiky využíva aj vo Švédsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku alebo vo Švajčiarsku. Bez stanovenia minimálnej vekovej hranice môžu podnikať neplnoleté osoby pod 18 rokov aj v Nemecku, pričom na tento účel najčastejšie využívajú špeciálnu tzv. „jednoosobovú eseročku“.

Aké sú alternatívne možnosti na Slovensku pre „násťročných“

Na Slovensku existujú v súčasnosti iba dve legálne možnosti, ako podnikať. Prvou je podnikanie na živnosť v takej forme, že neplnoletá osoba do 18 rokov môže vykonávať podnikateľské úkony prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Druhou možnosťou je podnikať cez zákonných zástupcov tak, že priamo na ich meno bude zriadená živnosť alebo založená obchodná spoločnosť. Iná možnosť neexistuje, nakoľko ak by sa napokon mladistvá osoba rozhodla podnikať bez oficiálnej formy živnosti či spoločnosti, išlo by o nelegálne podnikanie. Za to hrozí pokuta, nakoľko ide o trestný čin.

V oboch prípadoch legálneho podnikania cez zákonného zástupcu je nevýhodou závislosť neplnoletého podnikateľa. Ten nemôže samostatne rokovať, jednať, vykonávať akékoľvek úkony a ani nič podpisovať. Vo všetkom je závislý od zákonného zástupcu.

Na druhú stranu, v takomto prípade aspoň existuje určitá istota do budúcnosti. Po dosiahnutí plnoletosti totiž môže mladý človek prebrať podnikanie aj oficiálne.

Neštandardnou a ťažko plánovateľnou možnosťou, ako môže neplnoletý človek podnikať, je aj dedenie. Živnostenský zákon umožňuje pre prípad smrti živnostníka dedičom pokračovať v živnosti. Pokiaľ by dedič nesplnil podmienku veku 18 rokov, do doby dosiahnutia plnoletosti súd ustanoví zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti.

Riešenie v rámci „šedej“ zóny: podnikanie z inej krajiny

Ak by chcel mladý podnikateľ, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť, podnikať priamo a bez ustanovovania rôznych „zástupcov“, môže tak spraviť aj u nás. Využiť na to môže založenie obchodnej spoločnosti alebo živnosti v susednej Českej republike.

V princípe by bolo možné začať podnikať vo forme fyzickej alebo právnickej osoby kdekoľvek, práve Česká republika je však asi najlepšou voľbou. Prvým dôvodom je minimálna jazyková bariéra, tým druhým podmienky, ktoré nie je vôbec ťažké splniť. Platí to aj vtedy, ak nebudete mať na území Českej republiky zriadený trvalý pobyt.

V takomto prípade je najjednoduchšou formou podnikanie ako fyzická osoba cez živnosť, či už cez voľnú živnosť, viazanú živnosť alebo cez remeselnú živnosť.

Na ich získanie treba splniť podmienku bezúhonnosti a plnej svojprávnosti. Práve tú druhú je možné nahradiť súhlasom súdu pre prevádzku podnikateľskej činnosti. Založenie je možné osobne aj elektronicky a to na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Súčasťou žiadosti musí byť aj výpis z registra trestov a zriadenie oficiálneho sídla podnikania.

Kým nepríde na Slovensku k legislatívnej úprave a k umožneniu podnikania aj osôb mladších, ako 18 rokov, práve toto je najschodnejšia cesta. Pozor si však treba dať na dôležitý fakt: živnostník ručí za svoje podnikanie celým svojim majetkom.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.