Od pondelka môžete žiadať o príspevok pre živnostníkov aj na udržanie pracovného miesta. Tu sú presné podmienky

covid-19 príspevok

SZČO môžu dostať podľa poklesu tržieb mesačne až 540 €, prevádzkam, ktoré boli uzavreté z dôvodu nariadenia štátu, bude štát platiť až 80 % platu zamestnanca. Tak by sa v skratke dali zhrnúť opatrenia vlády týkajúce sa aktuálnej krízy v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19. Poďme sa na ne pozrieť detailnejšie.

Príspevok pre zamestnávateľov (firmy) na udržanie pracovného miesta

Prvým príspevkom je príspevok pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesto svojho zamestnanca. O tento príspevok môžu žiadať zamestnávatelia, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky z dôvodu nariadenia od štátu, ale aj tí, ktorých tržby poklesli najmenej o 20 %.

Nárok na príspevok vzniká iba na udržanie pracovného miesta zamestnanca, netýka sa tak tzv. dohodárov, konateľov a spoločníkov bez pracovnej zmluvy pre svoju spoločnosť, spolupracujúcich osôb, dobrovoľníkov či osôb pracujúcich na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Výška príspevku pre zamestnávateľov, ktorí museli prerušiť alebo obmedziť prevádzku, je stanovená vo výške najviac 80 % priemerného zárobku zamestnanca za čas prekážky v práci. Zároveň existuje aj finančný limit príspevku na jedného zamestnanca, najviac to môže byť do sumy 1.100 €.

V prípade, že ide o zamestnávateľa, ktorý prevádzku obmedziť alebo zavrieť nemusel, no mal pokles tržieb, platí tiež výška príspevku v objeme 80 %, avšak horný limit sumy závisí od poklesu tržieb. Pri poklese tržieb o 20 % je to 180 €, o 40 % 300 €, o 60 % 420 € a o 80 % 540 €. Tieto limity platia pre apríl a ďalšie mesiace, za marec sú polovičné.

Podmienkou poskytnutia príspevku je udržanie pracovného miesta aj dva mesiace po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ žiada príspevok. Maximálna výška príspevku pre jedného zamestnávateľa je 200 tisíc €. O príspevok sa žiada spolu s čestným vyhlásením.

Príspevok pre živnostníkov (SZČO) na pomoc pri poklese obratu

Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby, teda SZČO, tu prichádza štátna podpora nielen na udržanie pracovného miesta, ale aj vo forme priameho príspevku pri živnostníka, ktorý je náhradou straty príjmu.

Tento príspevok je závislý od poklesu tržieb a o pomoc môžu požiadať fyzické osoby prevádzkujúce živnosť podľa živnostenského zákona, osobitných predpisov týkajúcich sa daňových poradcov, notárov, advokátov, audítorov a umelcov. Rovnako tak tí, ktorí vykonávajú poľnohospodársku výrobu podľa zákona číslo 105/1990 Zbierky.

Výška príspevku závisí od poklesu tržieb, sú tu 4 stupne:

  • pri poklese tržieb o 20 % je príspevok 180 €
  • pri poklese tržieb o 40 % je príspevok 300 €
  • pri poklese tržieb o 60 % je jeho výška 420 €
  • najviac, až 540 €, získate pri poklese o 80 %

Za mesiac marec je počítaná polovičná výška príspevku, za mesiac apríl a ďalšie mesiace už plná suma. Príspevok nemôžu ale získať tí živnostníci, ktorí mali súbežne uzatvorení pracovný pomer.

Pokiaľ ide o definíciu tržby, pod týmto pojmom sa myslí buď suma fakturovaných výnosov v podvojnom účtovníctve, v iných prípadoch o sumu skutočných príjmov na účet alebo do pokladne. Čo sa týka porovnania poklesu tržieb, tu majú SZČO na výber dve možnosti.

Prvou je porovnanie mesiaca v aktuálnom roku s porovnateľným mesiacom minulého roku, čiže napríklad marec 2020 a marec 2019. Druhou je možnosť spraviť si za celý minulý rok mesačný priemer príjmu a ten porovnať s aktuálnym mesiacom. Druhú možnosť si však nemôžete zvoliť, ak ste nepodnikali v roku 2019 celý kalendárny rok.

Ako šetriť v čase krízy? Na prevádzkových nákladoch

Súčasná kríza je nielen krízou zdravotnou, ale aj ekonomickou, o to viac to platí pre menšie firmy a drobných podnikateľov. Prvé, čo vás v súvislosti s ňou napadne, je šetrenie.

Pamätať by ste však mali na to, že po kríze je potrebné podnikanie znova rozbehnúť, preto by aj šetrenie malo byť rozumné a s ohľadom na budúcnosť. Zamerajte sa preto na tie prevádzkové náklady, ktoré sa budú týkať aj budúcnosti.

Dobrým príkladom sú kancelárske priestory. Ak viete, že ich nebudete potrebovať v takom rozsahu, akom ste využívali doteraz, pouvažujte o zmene. V prípade, že viete vykonávať svoju činnosť aj z domu, zabudnite na kanceláriu úplne a využite radšej virtuálne sídlo. Je to až 10 násobne lacnejšie a zároveň oveľa praktickejšie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.