Potrebuje živnostník podnikateľský účet a aké sú výhody a nevýhody použitia súkromného účtu?

podnikateľský účet živnostník

Pri téme podnikateľského účtu majú osobitné postavenie živnostníci. SZČO je totiž fyzická osoba a pre túto kategóriu majú banky určené štandardné účty pre verejnosť. Na druhú stranu, nikto vám ako živnostníkovi nebráni, aby ste si v banke otvorili aj klasický podnikateľský účet. Je to ale nevyhnutné a aké výhody či nevýhody to môže mať?

Nie každý živnostník musí mať účet v banke

Zákon nestanovuje SZČO povinnosť mať účet v banke a používať ho pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Príjem či tržby môžete pokojne prijímať aj čisto v hotovosti, je to len na vašom rozhodnutí. V praxi si to však môžete dosť skomplikovať.

Treba totiž pozerať na dva faktory a to obmedzenie prijímania hotovosti do určitého limitu a povinnosť zaevidovať platby v určitých prípadoch cez systém eKasa.

To prvé je uložené zákonom, konkrétne ide o zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení hotovostných platieb. Tu platí, že platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5.000 € vtedy, ak je odovzdávajúcim či preberajúcim podnikateľ alebo osoba vykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť. Rozdelenie platieb na menšie sumy vám nepomôže.

Pokiaľ ide o použitie systému eKasa, aj v tomto prípade legislatíva stanovuje, ktoré tržby budete musieť evidovať takýmto spôsobom. Hotovostný styk potom môže byť z praktického hľadiska náročnejší, ako keby ste mali v banke otvorený svoj účet.

Podnikateľský účet mať nemusíte, ale…

Termín podnikateľský účet sa vzťahuje na produkt, ktorý banky ponúkajú podnikateľom a svojimi parametrami ide o účet so všetkými bežnými operáciami.

V súvislosti s výkonom živnosti vám legislatíva neprikazuje využiť práve tento bankový produkt. Ak ide o podnikateľa – právnickú osobu, banky automaticky zriaďujú pre tento účel spomínaný podnikateľský účet, pri živnostníkoch to však situácia iná.

Ako živnostník si môžete v banke otvoriť aj štandardný súkromný účet a to v prípade, ak to obchodné podmienky banky nezakazujú. Vy ako osoba nemusíte banke pri otváraní účtu oznámiť, že ho budete využívať na príjem tržieb a platieb za podnikanie, môže sa však stať, že to banka spätne vyhodnotí tak, že ste jej tento úmysel zatajili.

Ak nemáte záujem o špeciálny podnikateľský účet, ktorý je obvykle o niečo drahší z pohľadu mesačných poplatkov, spýtajte sa preto radšej v banke vopred, či na tento účel môžete použiť aj osobný účet. Alternatívou je využiť súkromný účet, ktorý už máte.

Súkromný účet na podnikanie a jeho výhody a nevýhody

Posledná alternatíva je bežným javom v prípade živnostníka. Výhody tohto riešenia spočívajú vo finančnej úspore a na prvý pohľad aj v jednoduchosti. Stačí vám jedna platobná karta, dostávate jeden výpis z účtu a platíte jeden poplatok za vedenie.

Okrem týchto výhod však treba zvážiť aj nevýhody, najmä z praktického pohľadu. V prvom rade stratíte súkromie, v tom druhom aj prehľad o financiách.

Oveľa zložitejšie to bude v prípade účtovníctva. Ak budete súkromný účet používať aj na podnikanie, účtovník musí evidovať každý jeden pohyb na účte. Platí to pre prijaté aj pre odoslané platby, či už išlo o hotovostné alebo bezhotovostné operácie. V účtovníctve treba zároveň presne určiť, ktoré platby súviseli iba s podnikaním.

To neplatí v prípade, ak ako SZČO využívate paušálne výdavky. Vtedy do účtovníctva nevstupujú výdaje, ale využíva sa automatický prepočet podľa výšky príjmu. Strata súkromia aj prehľadu vo výdavkoch však platia aj v takomto prípade.

Zvážte finančné hľadisko aj praktické faktory

Pri rozhodovaní o tom, či ako živnostník využijete osobný alebo podnikateľský účet, by ste mali preto zvážiť svoju situáciu komplexne a to z pohľadu financií, súkromia, praktického platenia, účtovníctva aj rozlišovania medzi jednotlivými platbami.

Napriek tomu, že žiadna legislatíva vás nenúti mať bankový účet, je jeho otvorenie veľmi praktickým rozhodnutím z pohľadu financií. Rovnako tak je lepšie využiť podnikateľský účet v banke, ktorý vám poskytne viac komfortu, lepší prehľad a častokrát aj rôzne zaujímavé elektronické služby. Súkromný účet využívajte len na jeho pôvodný účet.

V prípade, ak by vám bolo ľúto „vyhodiť“ okolo 80 do 100 € ročne za podnikateľský účet, môžete ich ušetriť niekde inde. Príležitostí je pri podnikaní dostatok.

Dobrým príkladom je využitie virtuálneho sídla namiesto klasickej kancelárie. Podobnú sumu dokážete usporiť aj detailnejším výberom a prehodnotením aktuálnych poistných zmlúv, zmlúv na telefonické služby alebo využitím bonusov pri tankovaní. 

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.