Prečo je vedenie účtovníctva svojpomocne zlý nápad a aké riziká vám hrozia

Paušálne výdavky

Účtovníctvo a jeho vedenie patrí medzi základné povinnosti podnikateľa, či už ide o spoločnosť s ručením obmedzeným alebo o menšieho živnostníka. Hlavne v tom druhom prípade, alebo v prípade menšej firmy, sa veľa podnikateľov spolieha na svojpomocné vedenie účtovníctva. To však má viacero rizík a nevýhod.

Časté zmeny zákonov a pravidiel a vysoké pokuty

V neprospech vedenia účtovníctva svojpomocne hovorí viacero dôvodov. Najdôležitejším, s ktorým majú neraz problém dokonca aj špecializované účtovnícke firmy, je nestabilita legislatívneho prostredia a jeho aplikácie v praxi. Časté zmeny zákonov, ale hlavne rozličných vykonávacích vyhlášok, sú takmer na dennom poriadku.

Navyše, čoraz zložitejší daňový a odvodový systém, rôzne registračné či ohlasovanie povinnosti podnikateľov a živnostníkov, zmeny rôznych čiastkových pravidiel alebo zmeny v postupoch, to všetko hovorí v neprospech svojpomocného účtovania.

Riziko chýb, hlavne tých neúmyselných, je vysoké. Ak sa k tomu priráta celková rozsiahlosť problematiky týkajúcej sa správneho účtovania, odpisovania a oprávnenosti jednotlivých podnikateľských nákladov, z hľadiska možných pokút pri daňových kontrolách je svojpomocné vedenie účtovníctva príliš veľké dobrodružstvo.

Odbornosť a zodpovednosť

Zverenie účtovníctva svojho podnikania či živnosti špecializovanému účtovníkovi eliminuje obe najčastejšie riziká spomínané vyššie. Samozrejme, platí to len pre profesionálne spoločnosti, ktoré zamestnávajú odborníkov a pravidelne ich vzdelávajú.

Profesionálne vedenie účtovníctva vám totiž zaručí pokoj, že všetko, čo sa týka vášho podnikania, je z administratívnej a účtovnej stránky v súlade s aktuálnou legislatívou. Nemusíte sa obávať, či ste správne zaúčtovali nejakú položku, či ste si mohli do nákladov uplatniť nejaký výdavok alebo či ste správne odpísali majetok.

Veľkou výhodou využitia profesionálnej účtovníckej firmy je aj zodpovednosť. To sa prejaví hlavne v problematických situáciách, ktoré by zaváňali rizikom pokuty zo strany úradov. Účtovníci sú pre tieto prípady poistení, takže finančné náklady budú znášať oni.

Úspora času aj financií

Okrem úspory financií z pohľadu prípadných pokút alebo sankcií, je zverenie účtovníctva profesionálom výhodné aj z hľadiska samotných nákladov. Môže za to aj veľká konkurencia poskytovateľov vedenia účtovníctva, takže bežný podnikateľ či firma obvykle neplatia za takéto služby viac, ako niekoľko stoviek ročne.

Ešte výraznejšia je však úspora času a to dokonca hneď trojnásobná. Prvou úsporou je, že nemusíte vy ako podnikateľ tráviť čas so študovaním aktuálnych pravidiel a vyhlášok. Druhou úsporou je, že nemusíte riešiť všetku administratívu s účtovníctvom vy osobne.

Treťou a zrejme tou najdôležitejšou časovou úsporou je možnosť získania rýchlej rady a informácií týkajúcich sa podnikania, účtovníctva či financií Väčšina profesionálnych účtovníkov totiž v rámci služby vedenia účtovníctva ponúka aj komplexné poradenstvo a zodpovedanie praktických otázok.

Šetriť sa neoplatí ani na sídle firmy

Mnoho firiem a podnikateľov, hlavne tých menších, šetrí náklady nesprávne nielen na svojpomocnom vedení účtovníctva, ale aj v iných oblastiach. Okrem účtovania je ďalším príkladom dôležitej oblasti, kde sa nemusí svojpomocný prístup vyplatiť, aj sídlo firmy. Platí to hlavne pre živnostníkov a jednoosobové „eseročky“.

Tí, v snahe ušetriť, zvolia ako sídlo firmy alebo živnosti adresu svojho trvalého pobytu, čiže tam, kde bežne bývajú. Teoreticky síce je možné mať sídlo spoločnosti a podnikania aj v byte alebo v dome, no aj toto riešenie má veľké množstvo rizík.

Ide hlavne o miešanie osobného a súkromného života, preplnenú súkromnú schránku firemnou korešpondenciou, stratu anonymity, nižšiu dôveryhodnosť a kredit pred obchodnými partnermi a v neposlednom rade riziko spojené s návštevou úradov pri kontrole, polície v prípade nezrovnalostí alebo aj exekútora pri insolventnosti.

Tieto nevýhody nemôže vyvážiť žiadna finančná úspora. Navyše, okrem prenájmu klasickej kancelárie už máte aj možnosť zriadiť si virtuálne sídlo, čo je ideálne riešenie tak z hľadiska pohodlia, ako aj financií a oddelenia práce od osobného života.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.