Prvý dôsledok „koronakrízy“ je tu, zánik firiem zaknihoval negatívny rekord a nových je čoraz menej

covid-19 príspevok

Jedným z najzaujímavejších ukazovateľov, ako sa darí biznis sfére na Slovensku, je pomer medzi počtom vzniknutých a zaniknutých firiem. Tempo otvárania alebo naopak zatvárania obchodných spoločností a živností môže veľa napovedať o tom, aké veľké spomalenie ekonomiky možno očakávať. Prvé čísla nevzbudzujú veľkú nádej.

Minulý rok v znamení dlhodobo pozitívnych trendov

Rok 2019 bol rokom pokračujúceho rastu ekonomiky, čo sa prejavilo vo viacerých číslach. Nezamestnanosť bola na úrovni okolo 5 %, nominálne mzdy rástli zhruba až o 8 %, hrubý domáci produkt neustále rástol a na vzostupe bola aj spotreba.

Pokiaľ ide o firmy, prvú polovicu roka 2019 pribudlo na Slovensku mesačne zhruba 2 tisíc nových podnikateľských subjektov, či už obchodných spoločností alebo novo založených živností. Dokopy za cely rok pribudlo skoro 21 tisíc nových firiem, čo je najviac od roku 2013, kedy šlo o výnimku v podobe 27 tisíc nových firiem po období stagnácie.

Ešte pozitívnejší obraz o minulom roku dotvárajú štatistiky týkajúce sa zániku firiem. Za rok 2019 ich zaniklo spolu len niečo cez 4 tisíc, čo je najmenej od roku 2012.

Prvý kvartál 2020 so zaujímavými číslami

Úvod roka, najmä január a február, kedy nebola u nás ešte ani zmienka o problémoch s koronavírusom, sa niesol v porovnateľných štatistikách. Všetko však zmenil marec, kedy namiesto vzostupu prišlo k poklesu otvárania nového biznisu, čo ovplyvnilo čísla za celý štvrťrok. Ten bol v medziročnom porovnaní najhorší za posledné roky.

Kým za mesiace január až marec tohto roku pribudlo spolu niečo cez 5300 firiem, čo je pokles o 6 % oproti minulému roku. V roku 2017 dokonca pribudlo prvé tri mesiace v roku skoro 6 tisíc firiem, ide teda ešte o dramatickejší prepad v porovnaní s týmto obdobím.

Podobné sú čísla pri zaniknutých firmách, tých bolo skoro 1100, čo je tiež nárast oproti predošlým rokom. Iné čísla, najmä nezamestnanosť, však boli ešte v poriadku.

Apríl a máj v znamení negatívnych rekordov

Jednoznačne najväčší zlom prišiel v apríli a aj štatistiky za máj ukazujú, že ekonomika sa výrazne ochladí. Týka sa to tak nových a zaniknutých firiem, ako aj nárastu nezamestnanosti a to vrátane hromadného prepúšťania, ktoré už bolo ohlásené.

Za apríl tohto roku vzniklo síce ešte 1179 nových firiem, no oproti roku 2019 ide o pokles vo výške až cez 33 %. Ešte horšie vyzerajú čísla za mesiac máj, hoci práve počas neho prišlo k postupnému oživeniu spoločnosti. Zjavne ale už „neskoro“.

Za dve tretiny mája totiž vzniklo u nás len niečo cez 80 nových podnikateľských subjektov, čo znamená absolútny prepad. Zaniklo naopak 90 firiem, čo je síce oproti minulému roku menej, ale zrejme prvý krát za posledné roky bude vzájomný pomer v takejto bilancii. Máj tak zrejme zaknihuje jeden z najhorších rekordov pre biznis u nás vôbec.

Ktoré sektory budú najbližšie mesiace ohrozené najviac?

Čísla za druhý štvrťrok zatiaľ ukazujú, že zánik a likvidácia firiem nebudú ojedinelým javom, skôr treba v najbližšom období očakávať ešte horšie čísla. Vzhľadom na špecifický vplyv koronavírusu však budú riziká zániku podnikania nerovnomerné z pohľadu jednotlivých sektorov a oblastí ekonomiky.

Tu sú tie z nich, ktoré budú zrejme pod vyšším tlakom:

  • pohostinské a reštauračné služby, kde pôsobí takmer 6 tisíc podnikateľských subjektov
  • z pohľadu živností sú najviac ohrozené kadernícke a kozmetické služby, kde pracuje cez 12 tisíc živnostníkov a živnostníčok
  • tretím sektorom s vyšším rizikom je ubytovanie, hlavne aj s ohľadom na predpokladaný znížený príjem zo strany zahraničných turistov
  • problémy možno vo vyššej miere očakávať aj v prípade služieb v doprave, nejde ani tak o taxislužby, ako skôr o medzinárodnú dopravu

Problémy s ekonomikou sa prejavia aj v blízkej budúcnosti nielen v rastúcom počte zaniknutých firiem a klesajúcom počte tých, ktoré vzniknú, ale aj v ďalších ekonomických ukazovateľoch. Podľa prognóz NBS by malo HDP klesnúť za rok 2020 o 9 %.

O nič lepšie na tom nebude ani zamestnanosť, hoci tá v prvom štvrťroku ešte významne neklesla, medziročne zhruba len o pol percenta, no očakávať treba horšie čísla. Viaceré odhady hovoria o strate dokopy 88 tisíc pracovných miest do konca roka, čím by sa nezamestnanosť podľa Ministerstva financií SR vyšplhala tesne k 9 %.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.