Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome? Pamätajte na tieto nevýhody

Založenie firmy sprevádza zápis do obchodného registra, ktorý musí obsahovať aj informácie o sídle. Väčšina ľudí sa rozhodne v rámci šetrenia uviesť ako sídlo firmy svoj byt či rodinný dom, kde bývajú. Toto riešenie je síce lacné, niekedy dokonca zadarmo, ale má aj viacero nevýhod.

 

Nutnosť označenia sídla

Každé sídlo spoločnosti musí byť riadne označené, najmä kvôli doručovaniu pošty a pre možnosť kontaktovania zo strany štátnej a verejnej správy. Označená musí byť schránka a rovnako tak aj zvonček, ak ide o bytový dom.

Táto povinnosť môže byť v prípade, ak budete mať sídlo firmy v mieste bydliska, obťažujúca a navyše ide aj o problém s anonymitou. Všetci susedia budú vedieť, že máte firmu, čo znamená stratu súkromia hlavne v prípade bytového domu.

Návštevy klientov a nevyžiadaná pošta

Druhou nevýhodou je, že ak sa vás rozhodnú vaši klienti navštíviť bez predošlého oznámenia a prídu len na adresu sídla uvedenú napríklad v Obchodnom registri, prídu k vám domov. Pre mnohých to môže byť prekvapenie, ak zistia, že sídlo je u vás doma.

Druhým problémom je pošta. Firmám a spoločnostiam pravidelne chodí pošta od tretích strán, napríklad z neziskového sektoru alebo rozličné obchodné ponuky. Toto všetko príde k vám domov, pripravte sa na preplnenú poštovú schránku.

Kontrola zo strany úradov

Biznis nie je prechádzka ružovou záhradou a mnoho skúsených podnikateľov sa o tom už presvedčilo aj s ohľadom na úrady. Daňový úrad môže prísť do sídla spoločnosti kedykoľvek, napríklad za účelom preverovania žiadosti o registráciu k DPH.

Pracovníci daňového úradu môžu vstúpiť dokonca aj k vám domov, samozrejme v rozsahu danom zákonom. Ide však o návštevu, ktorá nie je zdvorilostná a vyhnúť sa jej firma nemôže. Problém s diskrétnosťou nastáva aj pri prípadnej návšteve polície.

Možná exekúcia

Omylom nezaplatená faktúra alebo pozabudnutie na dôležitú úhradu. To všetko vyzerá ako drobnosť až do momentu, ako nastupuje exekútor. Čoraz viac veriteľov rieši cestu s omeškaním platieb formou exekúcie.

Exekútor môže pristúpiť v rámci vymáhania a uspokojenia pohľadávok aj k návšteve sídla spoločnosti a tu zabaviť majetok v potrebnej finančnej výške. Riskujete tak, že môžete prísť aj o majetok, ktorý nie je majetkom firmy.

Iné tarify za elektrickú energiu

Právnické osoby a firmy majú iné tarify za odber elektrickej energie, ako je tomu v prípade bežného obyvateľstva. Pokiaľ má vaša firma sídlo v budove, kde je viacero firiem, nie je to ešte žiaden problém.

Ten ale nastane, ak budete mať sídlo v bytovom dome, kde okrem vás nie je iná spoločnosť. Tarify pre firmy sú vyššie a vy sa tak budete musieť dohodnúť so susedmi napríklad ohľadom platieb za elektrinu v spoločných priestoroch.

Vec prestíže

Pokiaľ bývate na lukratívnej adrese v centre mesta, tento bod nemusí byť až takým problémom. Ak však budete mať sídlo firmy v byte niekde na sídlisku, automaticky získavate nevýhodu prvého zlého dojmu.

Budúci obchodní partneri a klienti posudzujú spoločnosti aj podľa toho, na akej adrese sídlia. Už na prvý pohľad adresa zo sídliska budí zlý dojem a znižuje hodnotu, prestíž či dôveryhodnosť spoločnosti. Oveľa viac, ako čakáte.

Oddelenie pracovného a súkromného života

Poslednou nevýhodou sídla firmy doma je nemožnosť oddelenia pracovného života od súkromia. Nejde zďaleka len o otázku označenia na schránke, ktorú sme načrtli hneď na úvod, problémy sa môžu objaviť aj ohľadom účtovníctva..

Ak budete chcieť napríklad riešiť náklady na energie, smetné či daň z nehnuteľnosti, ktoré by ste si chceli dať medzi daňovo uznateľné výdavky, budete mať problém s ich uplatnením v správnej výške.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.