Sťahujete sa? Prehľad, kde všade treba nahlásiť zmenu sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Ak ste sa rozhodli presťahovať a súčasne s tým zmeniť oficiálne sídlo spoločnosti, ide o proces, ktorý zahŕňa viacero krokov, predovšetkým vo vzťahu k Obchodnému registru. Práve v ňom sa totiž zmena vykonáva, no tam to rozhodne nekončí. Po tom, čo príde k zápisu nového sídla, je potrebné to oznámiť aj na iné miesta. Tu je ich prehľad.

1. Obchodný register

Základom akejkoľvek zmeny sídla či údajov spoločnosti je zápis týchto zmien v Obchodnom registri. Treba teda najskôr vypracovať podanie v príslušnej forme s prílohami, ktoré vyžaduje zákon a potom toto podanie doručiť v elektronickej alebo papierovej forme.

Súčasťou podania musí byť rozhodnutie spoločníka alebo zápisnica z valného zhromaždenia, preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, kde bude nové sídlo, úplné znenie novej spoločenskej či zakladacej listiny a samotný návrh podania. Ak budú všetky dokumenty formálne aj obsahovo správne, Obchodný register zmenu sídla zapíše a môže sa postupovať ďalej.

2. Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa

Do 30 dní od vykonania zápisu so zmenou sídla spoločnosti v Obchodnom registri treba túto zmenu ohlásiť aj na daňový úrad, po novom Finančnú správu. Úradu vrátite tiež staré kartičky DIČ a prípadne aj IČ DPH a počkáte na vydanie nových.

V prípade, že má vaša spoločnosť zamestnancov, za ktorých odvádza a platí sociálne a zdravotné odvody, je potrebné oznámiť zmenu sídla firmy aj do týchto inštitúcií, čiže do Sociálnej poisťovne a tých zdravotných poisťovní, kde sú zamestnanci poistení. Platí to aj vtedy, ak ste vy ako konateľ zároveň zamestnancom svojej spoločnosti.

3. Ostatné úrady

V prípade, že máte vozový park, je potrebné nahlásiť na miestne príslušnom Okresnom dopravnom inšpektoráte zmenu sídla spoločnosti, hlavne kvôli aktualizácii v databáze a kvôli vydaniu nového technického preukazu.

Zabudnúť by ste nemali ani na Štatistický úrad, hoci ten by sa mal o zmene dozvedieť automaticky, ale istota je istota. Ak máte prevádzky, treba informovať aj mieste úrady, či už samosprávu, regionálny hygienický úrad a podobne. Pokiaľ podnikáte na základe špeciálnych povolení, oprávnení a koncesií, informujte tiež úrady, ktoré ich vydali.

4. Banky, poisťovne a iné inštitúcie či firmy

Súbežne s ostatnými úradmi je potrebné aktualizovať adresu firemného sídla aj v niektorých komerčných inštitúciách. Štandardne ide o banku, kde má firma vedený účet, poisťovňu, kde má poistenú nehnuteľnosť alebo vozový park a poskytovateľov služieb, hlavne mobilného operátora a poskytovateľa pripojenia na internet.

V prípade, že máte priestor, kde sídlite, v prenájme, informujte o zmene sídla aj majiteľa nehnuteľnosti, aby ste mohli aktualizovať nájomnú zmluvu. Ak priestor vlastníte, nezabudnite oznámiť zmenu údajov do elektrární, vodární, plynární alebo na odvoz odpadu.

5. Klienti, zákazníci a obchodní partneri

Ak ste už informovali všetky úrady, inštitúcie a poskytovateľov služieb či servisu pre vaše podnikanie, treba sa zamerať na obchodných partnerov a klientov. Ideálne samozrejme je, ak ich o zamýšľanej zmene upovedomíte ešte vopred, ale nie je to nevyhnutnosť.

Po vykonaní zmeny sídla je v prvom rade treba informovať tých obchodných partnerov, ktorí vám vystavujú faktúru, aby ju mohli vystaviť so správnymi údajmi. Sekundárne potom informujte klientov a zákazníkov, ktorým vystavíte faktúru vy. V druhom prípade to nemusí mať špeciálnu formu, stačí to ako poznámka na už vystavenom dokumente.

6. Pečiatka, webstránka a dokumenty

Nie je nič horšie, ako keď príde potenciálny zákazník na váš web alebo profil na sociálnych sieťach a nájde tam neaktuálnu adresu. Dôležité je preto oznámenie zmeny sídla smerom k verejnosti aj takýmto spôsobom, online priestor nevynímajúc.

Okrem toho je potrebné zmeniť sídlo aj v kamenných pobočkách a prevádzkach, ak nejaké máte. Aktualizujte tiež prípadné reklamné letáky a prospekty, rovnako tak interné dokumenty používané vo firme alebo navonok, hlavne ich hlavičku, kde sa spravidla sídlo spoločnosti nachádza. Nezabudnite si dať tiež prerobiť pečiatku, ktorú ako konateľ používate.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.