SZČO a dôchodok: Aký starobný dôchodok bude mať živnostník a od čoho to závisí?

szčo a dôchodok

Samostatne zárobkovo činné osoby majú oproti zamestnancom množstvo finančných výhod, pokiaľ ide o dane alebo odvody. Markantný je rozdiel predovšetkým v odvodoch do Sociálnej poisťovne, no ruka v ruke s tým ide súčasne otázka, ako to bude na dôchodku. Akú penziu teda môžu živnostníci čakať, od čoho závisí a aký bude jej výpočet?

Aký je rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom

Zamestnanecký pomer je pracovnoprávny pomer s jasným vzťahom závislosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom, kým živnosť je nezávislá samostatne zárobková činnosť. Rozdiel však nie je iba v charaktere práce, ale aj v daniach a odvodoch.

Kým zamestnanec platí daň z príjmu a odvody z hrubej mzdy, u SŽCO sa berie do úvahy vymeriavací základ, čiže zisk, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

U zamestnanca je jeho príjmom dohodnutá mzda, ktorú si nevie znížiť o žiadne ďalšie náklady. Naopak, živnostník si môže do výdavkov zahrnúť všetky náklady spojené s jeho podnikateľskou činnosťou, napríklad náklady na vybavenie, vozový park, kancelárske priestory a iné. Alternatívou sú paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmu.

Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, u živnostníkov existuje ešte jeden pojem a to sú minimálne odvody. Keďže väčšina z nich si uplatňuje množstvo výdavkov, ich vymeriavací základ je v porovnaní so zamestnancami mnohokrát polovičný alebo nižší.

Štatistiky hovoria, že až 80 % živnostníkov platí iba minimálne odvody a to na zdravotné ako aj sociálne poistenie. Tie druhé sú pre dôchodok kľúčové a v roku 2023 je ich výška 200,72 € mesačne. Naopak, zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 1.300 € má odvody do Sociálnej poisťovne vo výške zhruba 450 €, čo je viac ako dvojnásobok.

Ako sa počíta dôchodok z I. piliera a od čoho závisí

Rozdiel vo vymeriavacom základe medzi zamestnancom a SZČO je kľúčový pre dôchodok a ovplyvňuje jeho výšku. Môže za to vzorec výpočtu dôchodku zo Sociálnej poisťovni, čiže I. piliera, ktorý pozerá každý rok na to, aký ste mali vymeriavací základ.

Pri výpočte nároku na dôchodok sa totiž zohľadňuje pomer medzi Vašim vymeriavacím základom a priemernou hrubou mzdou. Kým u zamestnanca s priemernou mzdou je tento pomer 1:1, čo je koeficient 1, živnostník s priemerným príjmom bude mať vymeriavací základ nižší a to práve preto, že si ho zníži o reálne alebo paušálne výdavky.

Ak budete platiť v roku 2023 minimálne odvody, tie budú vychádzať z minimálneho vymeriavacieho základu 605,50 €, čo je menej, než polovica priemernej mzdy, ide zhruba o 46 percent z jej výšky. Koeficient, ktorý v tomto prípade Sociálna poisťovňa za rok 2023 uplatní, má potom hodnotu 0,46 a hovorí sa mu osobný mzdový bod.

V momente, keď budete chcieť ísť do dôchodku, Sociálna poisťovňa spočíta tieto osobné mzdové body za celé obdobie sociálneho poistenia a spraví z nich priemer.

Táto hodnota sa nazýva priemerný osobný mzdový bod a vynásobí sa počtom odpracovaných rokov a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Výsledkom je výška dôchodku z I. piliera. Živnostník, ktorý si platil celý život iba minimálne odvody, bude mať potom iba minimálny dôchodok.

Vyšší dôchodok pre SZČO? Musíte na to myslieť sami

Ak by ste chceli mať ako živnostník vyšší dôchodok, treba na to pamätať už počas samotného výkonu podnikateľskej činnosti. Kľúčom k vyššiemu dôchodku je kombinácia I., II. a III. piliera spoločne s individuálnym investovaním „po vlastnej osi“

V prípade, že máte menej ako 50 rokov, ešte stále sa vám oplatí vstúpiť aj do II. piliera. Aby však bolo zhodnotenie finančných prostriedkov čo najvyššie a oplatilo sa, treba v rámci tohto piliera prejsť do tzv. indexového fondu. V ňom sa nasporená čiastka zhodnocuje investovaním do akciového trhu, ktorý prináša dlhodobo najvyšší výnos.

III. pilier, u nás známe ako doplnkové dôchodkové sporenie, sa pre samostatne zárobkovo činné osoby oplatí aj z daňového hľadiska. Príspevky do tohto piliera si viete odpočítať zo základu dane vo výške 180 € za rok, čím ušetríte 34,20 € na dani z príjmu.

Ak ide o samostatné investovanie, malo by ísť o dlhodobú, likvidnú, nadpriemerne výnosnú a diverzifikovanú investíciu, ktorej hodnota môže rásť až do dôchodku.

Tieto kritéria spĺňajú napríklad investície do nehnuteľností či individuálne investovanie do indexových fondov. Naopak, vyhýbajte sa životným poisteniam, stavebným sporeniam alebo ukladaniu peňazí na účte v banke. Tieto spôsoby investovania nemajú ani nadpriemerný výnos, ani okamžitú likviditu a môžu byť spojené aj s poplatkami.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.