Teplo a horúčavy na pracovisku? Tu sú podmienky a povinnosti zamestnávateľa

S letom udreli horúčavy a vysoké teploty. Kým v čase oddychu nie je problémom sa schladiť v bazéne alebo na horách, zamestnanci v práci takéto vymoženosti nemajú. Na druhú stranu, na takúto situácia pamätá zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Koho a ako sa týkajú podmienky pri práci v horúčavách

Pokiaľ ide o spomínaný zákon alebo vyhlášku, táto legislatíva sa zameriava na výkon práce v prípade nadmerných teplôt. Týka sa tak zamestnancov pracujúcich vo vnútri, ako aj tých vo vonkajšom prostredí a určuje povinnosti pre zamestnávateľa.

Stanovené povinnosti a podmienky sa týkajú práce v sťažených teplotných podmienkach. Podľa typu energetického výdaja počas práce existuje 7 pracovných tried, pričom pre každú z nich je určená maximálna prípustná hodnota pre stupne Celzia. Kým pre ľahkú administratívnu prácu je to 28 °C, pre náročnejšiu fyzickú iba 25 °C.

Za účelom zabezpečenia vhodných pracovných podmienok v prípade vysokých teplôt kladie legislatíva zamestnávateľovi viacero druhov povinností.

Povinnosti týkajúce sa pitného režimu

Prvou a základnou povinnosťou zamestnávateľa v prípade horúčavy na pracovisku je zabezpečenie dostatočného pitného režimu, konkrétne aspoň 70 % tekutín stratených počas práce dýchaním a potením. Pitný režim musí byť bezodplatný.

To, aká minimálna náhrada tekutín za jednu pracovnú zmenu musí byť takto doplnená, je znova závislé od triedy práce. V prípade najľahšej činnosti, ak ide o ľahkú administratívnu prácu, je to od 0,9 do 2,7 litra tekutín. Naopak, v prípade intenzívnej fyzickej práce v rýchlom alebo maximálnom tempe to musí byť od 1,6 až do 3 litrov.

Pitný režim musí byť zabezpečený pitnou vodou, v prípade, ak príde k prekročeniu prípustných teplotných hodnôt, tak aj minerálnymi nápojmi. V tomto prípade musia tvoriť minerálne nápoje polovicu nahrádzaných tekutín.

Povinnosti týkajúce sa chladenia a oblečenia

K ďalším povinnostiam na zmiernenie pracovnej záťaže počas horúčav patrí zabezpečenie chladenia alebo tienenia pracoviska. V prípade práci v presklených interiéroch by malo byť základom tienenie, napríklad prostredníctvom žalúzií alebo roliet.

Ak ide o exteriér, je možné zabezpečiť tienenie dočasným prestrešením. Čo sa týka chladenia pracoviska, to sa dá v prípade interiérov najlepšie zabezpečiť klimatizačným zariadením. V takomto prípade si treba dávať pozor optimálny teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Pokiaľ to možnosti dovoľujú, je možné použiť na ochladzovanie aj častejšie sprchovanie. Ak si to povaha práce vyžaduje, zamestnávateľ sa povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov vhodný vzdušný a jednovrstvový odev.

Povinnosti týkajúce sa pracovného režimu

V prípade extrémnych teplôt ukladá legislatíva zamestnávateľovi ďalšie opatrenia, konkrétne tie, ktoré sa týkajú pracovného režimu. Zamestnávateľ takto môže poskytnúť zamestnancom mimoriadne prestávky v práci za účelom ochladenia sa počas výkonu.

Zamestnávateľ tiež môže predĺžiť existujúce prestávky na odpočinok alebo na občerstvenie. Druhou možnosťou je úprava pracovného času, napríklad posunutie začiatku pracovnej zmeny na skoršiu rannú hodinu alebo skrátenie pôvodného pracovného času. Možnosťou je aj častejšie striedanie zamestnancov na pracovisku s vyššou teplotou.

Treťou možnosťou je zabezpečenie zmeny miesta výkonu práce, ak to okolnosti a podmienky dovoľujú. Príkladom je presun činností z teplejšieho vonkajšieho priestoru do chladnejšieho interiéru alebo priamo presun do klimatizovaných priestorov.

Podnikáte? Kancelárske priestory nepotrebujete

V prípade podnikania, živnosti alebo inej formy samostatnej zárobkovej činnosti nie je nevyhnutné mať fyzicky kancelárske priestory. Práve naopak, takáto forma práce má výhodu vo veľkej flexibilite, či už ide o možnosť práce z domu alebo aj v teréne.

Na druhú stranu, zákon vyžaduje, aby boli jasne určené miesto podnikania alebo sídlo obchodnej spoločnosti. Je to jednak kvôli komunikácii s úradmi, ale aj kvôli možnosti osobného kontaktu s inštitúciami, kontrolou alebo verejnosťou. Miesto podnikania alebo sídlo firmy však nemusia nevyhnutne súvisieť s kancelárskym priestorom.

Ak ide o odbor zhodný s predmetom remeselnej živnosti, stačí doloženie 6 mesačnej praxe v odbore. Alternatívou je doloženie 1 ročnej praxe v príbuznom odbore.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.