TOP 10 najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré čakajú podnikateľov od roku 2020

Zmeny v odvodoch 2020

Tak, ako skoro aj každý rok, prichádzajú so začiatkom januára mnohé zmeny týkajúce sa podnikateľov, firiem alebo aj fyzických osôb so živnosťou. Výnimkou nebude ani kalendárny rok 2020, ktorý bude bohatý na viacero pozitívnych zmien, ale aj na niektoré menej šťastné novinky. Čo vás čaká a neminie, to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

1. Nižšie dane pre firmy aj SZČO

Od nového roka sa podnikateľom zníži daňové zaťaženie. Tí živnostníci aj tie obchodné spoločnosti, ktorých ročný obrat nepresiahne sumu 100.000 €, budú po novom platiť daň z príjmu len vo výške 15 %. Zmena platí pre zdaňovacie obdobie od 1.1.2020, v praxi teda podnikatelia pocítia úsporu pri podaní daňového priznania v roku 2021.

2. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy daňovníka

Druhou podstatnou zmenou je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Po novom bude nezdaniteľná časť vo výške až 4.414,20 € v prípade, ak je základ dane rovný alebo nižší hranici 19.506,56 €. Pri základe dani, ktorý prekročí túto hranicu, sa bude alikvótne znižovať nezdaniteľná suma obdobným mechanizmom, ako doteraz.

3. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy na manžela/manželku

S nezdaniteľnou časťou základu dane na fyzickú osobu sa zvyšuje aj nezdaniteľná suma, ktorú si môžu manžel alebo manželka uplatniť na svojho partnera, ktorý nemal príjem. Základnou sumou, ktorú si takto viete uplatniť, je suma 4.035,84 € a to vtedy, ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období základ dane najviac do 37.163,36 €.

4. Zvýšenie daňového bonusu

Všetci rodičia, ktorí si doteraz uplatňovali daňový bonus pri dani z príjmu na dieťa a budú naň mať nárok aj budúci rok, sa od nového roku určite potešia. Výška daňového bonusu sa totiž bude znova zvyšovať, konkrétne až na sumy 272,64 €. V prípade, že máte dieťa vo veku do 6 rokov, bude daňový bonus dvojnásobný, čiže až v sume 545,28 €.

5. Viac peňazí do druhého piliera

V súvislosti so zmenou pomeru peňazí, ktoré idú zo sociálnych odvodov na dôchodok, príde aj začiatkom roka 2020 k ďalšej zmene o 0,25 percentuálneho bodu. Kým v roku 2019 sa odvody určené pre starobné dôchodkové poistenie delia v pomere 13,25 % pre prvý pilier a 4,75 % pre druhý pilier, v budúcom roku bude pomer 13 ku 5.

6. Viac zarobia aj dôchodcovia

Vďaka nárastu spomínaného nezdaniteľného minima si prilepšia aj penzisti, ktorí pracujú a privyrábajú si tak na dôchodku. Nakoľko od dane z príjmu je v ich prípade oslobodený príjem do výške polovice nezdaniteľnej časti základu dane, v budúcom roku si tak prilepšia viac v čistom aj tí dôchodcovia, ktorí zarobia 2.207,10 €.

7. Zvýšenie hranice odvodovej úľavy

Ľudia, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, môžu pri dodržaní hraničnej výšky príjmu získať odvodovú úľavu, čo je výhoda pre nich, ale hlavne pre ich zamestnávateľa. Kým v roku 2019 bola táto hraničná výška príjmu 639,18 €, od roku 2020 za zvyšuje na 678,71 €. V praxi to znamená pozitívnu zmenu, úľava bude dostupnejšia pre viac ľudí.

8. Zvýšenie minimálnej mzdy

Dvojsečnou zbraňou, ktorá sa každý rok opakuje, je zvyšovanie minimálnej mzdy. Pre podnikateľov zamestnávajúcich malý počet zamestnancov je to záťaž, pre menej kvalifikovanú pracovnú silu zas príjemný bonus navyše. Od 1.1.2020 vzrastie minimálne mesačná hrubá mzda na 580 €, v čistom to bude 476,74 €, čiže o 46,39 € viac.

9. Zmeny týkajúce sa DPH

Rok 2020 prinesie zmeny nielen v oblasti priamych daní a daní z príjmov, ale aj tých nepriamych, konkrétne DPH. Jednak sa zjednodušuje obchodovanie s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi, ale zároveň začína platiť aj znížená sadzba DPH len 10 % na noviny, časopisy, periodiká a niektoré zdravé potraviny.

10. Dlhšia dovolenka pre viac zamestnancov

Poslednou zmenou je navýšenie výmery dovolenky na 5 týždňov pre viac zamestnancov. Po novom tak už budú mať dlhšiu dovolenku nielen tí, ktorí dovŕšili vek 33 rokov, ale aj tí, ktorí ho síce nedovŕšili, ale trvalo sa starajú o dieťa. 8 týždňov dovolenky dostane zas širší okruh pedagogických, výskumných a vývojových zamestnancov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.