Toto je 5 najčastejších mýtov a poloprávd o virtuálnych sídlach, niektoré vás môžu stáť aj peniaze

Výhody virtuálneho sídla

Čokoľvek, čo je nové alebo netradičné, môže byť terčom nedorozumení a mýtov. Tak to je aj v prípade virtuálneho sídla, ktoré je ešte stále pre mnohých podnikateľov zo „starej školy“ trocha neznámym elementom. To zneužívajú vlastníci kancelárskych priestorov aj niektorí nepoctiví poskytovatelia virtuálneho sídla, ktorí chcú len zarobiť.

Mýtus prvý: Ochrana pred kontrolou

Začnime jedným z najčastejších mýtov, ktorí rozširujú najmä poskytovatelia podozrivo lacných virtuálnych sídiel v Bratislave a to je mýtus o akejsi garantovanej ochrane pred kontrolou zo strany úradov.

Áno, je pravda, že vo väčších mestách alebo regiónoch, kde je vyššia koncentrácia podnikateľských subjektov, sú kontroly menej časté, nakoľko to úradníci jednoducho nestíhajú, no to neznamená automaticky, že sa vám kontroly vyhnú. Platí to bez ohľadu na to, či ide o novú firmu, alebo ste sídlo menili.

Ak ste boli v minulosti problematickým subjektom napríklad pre daňový úrad a zmeníte svoje sídlo do iného okresu či kraja, celú agendu pošle pôvodný úrad tomu novému a ten bude môcť pokračovať ďalej. Veľa teda závisí priamo od vás.

Mýtus druhý: Príliš časté daňové kontroly

Druhým extrémom je mýtus spočívajúci v tom, že ak budete využívať virtuálne sídlo, budete pre daňový úrad, ale aj iné úrady, automaticky podozrivým subjektom a stanete sa tak terčom častejších kontrol. Toto môže, ale aj nemusí byť pravda.

Od čoho to závisí? Od dvoch faktorov. Tým prvým je vaša doterajšia história. Ak ste boli doteraz terčom častejších kontrol, virtuálne sídlo vám ani nepomôže, ani neublíži. Pokiaľ ste bezproblémový subjekt a neboli ste pod drobnohľadom doteraz, pravdepodobne sa tak nestane automaticky len vďaka tomu, že ste si zriadili virtuálne sídlo.

Druhým faktorom je to, kde budete sídlo mať. Ak to bude adresa, na ktorej sú stovky problematických firiem, toto už môže byť pre úrady zlý signál.

Mýtus tretí: Potrebujete mať zasadačku

Tento mýtus sa snažia mediálne pretláčať obvykle tie spoločnosti, ktoré majú kancelárske priestory, ale chcú využiť aj aktuálny „boom“ v dopyte po virtuálnych sídlach. Mať k dispozícii nejaké priestory na rokovanie nie je nevyhnutnosť.

Platí to aj v prípade návštevy úradov alebo pri daňovej kontrole, kde nie je nevyhnutné, aby takáto návšteva, kontrola alebo akékoľvek konanie prebiehali práve v mieste sídla vašej spoločnosti. Môžete jednoducho uviesť, že v sídle firmy návšteva možná nie je. To sa môže stať aj pri fyzickom sídle, napríklad z dôvodu rekonštrukcie.

Ak ide o osobný kontakt s klientmi, netreba si mýliť sídlo a prevádzkareň. So zákazníkmi sa môžete stretnúť kdekoľvek, vôbec to nemusí byť v oficiálnom sídle.

Mýtus štvrtý: Virtuálne sídlo majú len „biele kone“

Ide o polopravdu, ktorú úmyselne šíria najmä tí, ktorí chcú zarobiť na prenájme klasického kancelárskeho priestoru. Je pravdou, že virtuálne sídlo môže byť predmetom záujmu aj takých firiem, ktoré existujú iba „pro forma“ a niekedy naozaj môže ísť aj o tzv. biele kone, ale nejde „len“ o takéto firmy.

Veľmi veľa závisí od toho, o aké virtuálne sídlo ide. Ak by ste chceli využívať tie najlacnejšie, kde sú tisícky firiem, je možné, že by ste na takéto „biele kone“ naozaj natrafili vo vyššej miere. Práve preto treba pozerať viac na kvalitu, než na cenu.

To, že budete mať ako oficiálne sídlo podnikania virtuálnu kanceláriu, samo o sebe určite nie je zlé. Práve naopak, vďaka tomu môžete sídliť aj na prestížnych adresách, napríklad v Bratislave, čo zvyšuje prestíž voči obchodným partnerom.

Mýtus piaty: Potrebujete poštové služby 24 hodín denne

Posledný mýtus šíria najmä tie spoločnosti, ktoré virtuálne sídlo poskytujú, no chcú zarobiť na servisných službách. Na prvý pohľad dajú nízky mesačný poplatok, ale vzápätí vás presvedčia, že musíte mať k dispozícii rozšírené poštové služby po celých 24 hodín. Nie, nemusíte, o nič neprídete. Iba ak, tak o peniaze.

Zo skúseností vieme, že nie je potrebné každú jednu poštu otvárať a skenovať ihneď, ako príde. V prípade listov do vlastných rúk to dokonca ani nie je možné.

Úplne postačí, aby ste mali online prehľad o tom, čo vám kedy a od koho prišlo. Bežnú poštu stačí preposielať dva krát do týždňa, tú urgentnú samozrejme aj skôr. Čokoľvek navyše znamená pre vás zbytočne vyhodené peniaze von oknom.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.