Tu je 11 najdôležitejších zmien pre podnikateľov, zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré prináša rok 2021

zmeny 2021

Tak, ako aj po iné roky, aj začiatok roku 2021 prináša niekoľko podstatných zmien v podnikaní. Tie sa dotýkajú tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Viaceré z nich ovplyvňujú živnostníkov, konateľov alebo spoločníkov firiem. V tomto prehľade sa preto zameriame na tie z nich, ktoré sú najvýznamnejšie a najznámejšie.

1. Zvýšenie odpočítateľnej položky na daň z príjmu

Prvou dôležitou a pozitívnou zmenou je zmena odpočítateľnej položky na daň z príjmu. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorú si môžu uplatniť všetci zamestnanci aj samostatne zárobkovo činné osoby. V prípade SZČO si môžu uplatniť túto odpočítateľnú položku aj na partnera, napríklad ak je na materskej či rodičovskej dovolenke. Od 1.1.2021 sa zvyšuje suma tejto odpočítateľnej položky a to na výšku 4.511,43 ročne.

2. Zmena odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných

Odvodová úľava, ktorú si uplatňuje zamestnávateľ pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného človeka, sa bude od 1.1.2021 meniť. Táto zmena súvisí s nárastom priemernej mzdy, od ktorej závisí hranica pre uplatňovanie tejto úľavy. Jej výška je 731,64 € a je možné ju poskytnúť pri zamestnaní človeka z menej rozvinutého okresu. Aktuálne je ich 20 zo 79.

3. Nižšia daň z príjmu 15 % už iba pre mikrodaňovníkov

V roku 2020 bola novinkou v daňovej sústave u nás znížená sadzba 15 % na daň z príjmu. Od 1.1.2021 sa táto daň bude týkať iba tzv. mikrodaňovníkov a to tak v prípade fyzických ako aj právnických osôb. Sadzbu 15 % na príjem z podnikateľskej činnosti si budú môcť od tohto roku uplatniť iba tí podnikatelia, ktorých príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 49.790 €. Ide o tú istú hranicu, aká sa používa pre registráciu DPH.

4. Zmena v daniach z motorových vozidiel

Prvou zásadnou zmenou týkajúcou sa dani z motorových vozidiel v roku 2021 je posunutie termínu. Na rozdiel od predošlých rokov, kedy sa daňové priznanie podávalo do 31.1., je najneskorší možný termín v tomto roku až 31.3.2021. Do tohto dátumu je zároveň daň splatná. Menia sa aj ročné sadzby dani a to podľa kategórie vozidla.

5. Zmeny v minimálnych odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie

Už so železnou pravidelnosťou prichádza od nového roka k zmenám v minimálnych odvodoch, konkrétne vo výške minimálny mesačných preddavkov. Od 1.1.2021 totiž rastú minimálne aj maximálne vymeriavacie základy, tie minimálne sú však oveľa dôležitejšou témou. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovni budú od nového roka činiť mesačne 180,99. Do zdravotnej poisťovne bude treba platiť minimálne 76,44 €.

6. Oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu

Prvý krát je možné tiež uplatniť oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu u právnickej osoby. Oslobodenie viete uplatniť po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu. Tento podiel musí byť v obchodnej spoločnosti najmenej vo výške 10 % jej základného imania.

7. Zmeny pri príspevkoch na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2021 prichádza k zmene v uplatňovaní príspevku na kúpeľnú starostlivosť. Po novom sa totiž ruší nezdaniteľná časť základu dane súvisiaca s týmto príspevkom. Posledný krát je tak možné využiť túto nezdaniteľnú časť za rok 2020. Ak ide o kúpeľnú starostlivosť na prelome rokov 2020 a 2021, môže sa uplatniť, ak bol aspoň 1 deň v roku 2020.

8. Nový tehotenský príspevok a zmeny v OČR

Tehotné pracujúce ženy dostanú od 13. týždňa tehotenstva špeciálnu dávku, tzv. tehotenské. Jej výška sa bude odvíjať od ich predošlého zárobku, návrh zatiaľ počíta s príspevkom vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu. Študentky, policajtky a vojačky by mali dostať presnú sumu, konkrétne 200 € za mesiac. Zmení sa aj maximálna dávka ošetrovného a to z 10 na 14 dní. Zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré bude trvať 90 dní.

9. Zdobrovoľnenie gastrolístkov

Od 1. marca 2021 by mala byť účinná aj zásadná zmena týkajúca sa stravovania zamestnancov. Prichádza doslova revolúcia v tzv. gastrolístkoch, ktoré budú po novom dobrovoľné. Ak je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnanca, ten si už bude môcť vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

10. Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Posledná dôležitá zmena má aj administratívny charakter, nielen finančný. Od 1.1.2021 sú zamestnávatelia povinní zasielať oznámenia či výkazy do svojej zdravotnej poisťovne už iba elektronickou formou, čiže nie papierovo. Od októbra im však ubudne povinností oznamovať napríklad zmeny súvisiace s rodičovským príspevkom. Do Sociálnej poisťovne zas nebude treba oznamovať čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.