Umelá inteligencia v podnikaní nie je len Chat GPT. Aké možnosti má AI pre firmy?

AI a podnikanie

AI, čiže umelá inteligencia, je jedným z najviac používaných pojmov tohto roku. Môže za to zverejnenie nástroja zvaného Chat GPT, ktorý je asi najviac hmatateľným príkladom jej využitia v praxi. Ide však iba o špičku ľadovca, využitie AI v praxi je totiž omnoho širšie a to nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firmy a podnikateľov.

Čo je umelá inteligencia a trocha histórie

Umelá inteligencia, Artificial Intelligence, v skratke AI, je pojem označujúci odvetvie z informatiky, ktoré sa zaoberá vytváraním inteligentných strojov.

Ich cieľom je vykonávať úlohy, ktoré za bežných okolnosti vyžadujú ľudskú inteligenciu v spojení s logickým spájaním naučených informácií z minulosti a tých nových. Ide teda o úlohy zahŕňajúce učenie sa, vnímanie, rozhodovanie a riešenie.

Vývoj umelej inteligencie sa začal dávno predtým, ako sa u nás tento pojem stal fenoménom. V 60. rokoch sa zrodili prvé programy, ktoré dokázali riešiť algebrické problémy alebo hrať šach. V nasledujúcich desaťročiach došlo k pokroku v oblasti algoritmov strojového učenia, čo umožnilo strojom učiť sa a adaptovať na základe dát.

V 90. rokoch a na začiatku 21. storočia sa umelá inteligencia začala čoraz viac využívať v praxi a dobrým príkladom boli vyhľadávače na internete.

Tam to však ani zďaleka neskončilo. Na základe pokroku v hĺbkovom učení a rozvoju neurónových sietí sa AI naučila rozoznať jazyk či obraz a autonómne sa rozhodovať alebo riešiť problémy. To bol začiatok cesty k nástroju Chat GPT.

Príchod Chat GPT ako revolúcia vo svete

ChatGPT je špeciálny jazykový nástroj vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý je založený na architektúre GPT, čo znamená Generative Pre-trained Transformer. Zmyslom tohto nástroja je generovanie textu a spracovanie prirodzeného jazyka.

Chat GPT je trénovaný na obrovských položkách dát z rôznych zdrojov a to tak, aby mohol generovať obsahovo a formou zmysluplný a relevantný text.

Ten vzniká na základe zadaných pokynov, otázok, inštrukcií alebo dotazov.  Nástroj dokáže odpovedať na otázky, viesť dialóg, písať texty na rôzne témy, prekladať jazyky a najnovšie už aj programovať. Všetky tieto jeho schopnosti sú založené na rozsiahlom pochopení jazyka a kontextu, pričom model je neustále zlepšovaný a aktualizovaný.

Pre verejnosť, či už ide o laikov alebo odborníkov v nejakej oblasti, ide o najviac hmatateľný výsledok pokroku vo vývoji celej oblasti umelej inteligencie.

Ohrozenie pracovných miest? Áno aj nie

Nástup umelej inteligencie je jednou z najväčších zmien a predstavuje obrovskú zmenu, podobnú tej, keď sa mohla práca z firmy presunúť aj na doma.

Jej využitie má samozrejme potenciál významne zmeniť trh práce, čo vyvoláva obavy z možného zániku niektorých pracovných miest. AI môže nahradiť pracovné miesta, ktoré zahŕňajú opakujúce sa činnosti a to vo výrobe ako aj administratíve.

To isté platí pre pracovné miesta vyžadujúce menšiu odbornosť alebo tie, kde sú úlohy ľahko vykonateľné na základe strojového učenia sa. Štúdia Svetového ekonomického fóra predpovedá, že v priebehu najbližších rokov bude až 52 %ľudskej činnosti nahradenej AI. Na druhú stranu, vznikne aj veľa nových pracovných príležitostí.

Tie môžu súvisieť s vývojom, správnou či dohľadom nad činnosťou AI, ale predovšetkým s mäkkými technikami, kreativitou či špecifickými ľudskými zručnosťami.

Aké sú možnosti ďalšieho využitia pre firmy?

To, čo každého podnikateľa, živnostníka či majiteľa firmy určite napadne, je otázka, aké možnosti umelá inteligencia ponúka pre zlepšenie podnikania.

Okrem využitia Chat GPT pre marketing má AI naozaj široké možnosti využitia v praxi. Viaceré sa využívajú už niekoľko rokov, napríklad analýza veľkého množstva dát a s tým spojené využívanie údajov pre obchodné stratégie či rozhodnutia. AI dokáže tiež automatizovať rutinné a opakujúce sa úlohy a tým šetriť náklady.

Obchody môžu využiť analýzy a výpočty AI pre optimalizáciu zásob, riadenia dopytu a ponuky alebo logistiky. Chatboty a virtuálne asistenty sú zas ideálne pre zákaznícke služby, vrátane riešení ohľadom zákazníckej online podpory pre eshopy.

Umelú inteligenciu môžete využívať aj pre finančné analýzy, rozhodnutia týkajúce sa prijímania nových zamestnancov alebo pre optimalizáciu výroby.

V každom prípade platí, že AI je zatiaľ stále iba na začiatku svojej cesty. Jej vývoj napreduje doslova míľovými krokmi a to sa týka aj využitia v podnikaní. To, čo sa dnes zdá ešte ako nemožné, môže byť zajtra realitou a prekročiť všetky očakávania.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.