Virtuálne sídlo spoločnosti nie je len o adrese. Aké ďalšie výhody a služby vám vie ponúknuť?

Výhody virtuálneho sídla

Väčšina podnikateľov vníma službu virtuálnej adresy len ako formálne sídlo spoločnosti, ktoré je zapísané v obchodnom registri. Ak si však vyberiete seriózneho poskytovateľa tejto služby, môže vám virtuálne sídlo firmy priniesť oveľa viac, než len oficiálne sídlo. Nie všetci však poskytujú rovnaký rozsah benefitov a servisu.

Adresa, označenie, preberanie pošty

Nevyhnutným základom, ktorý treba vždy a za každých okolností od poskytovateľa virtuálneho sídla očakávať, je poskytnutie adresy pre sídlo s písomným súhlasom zriadenia sídla, k tomu patrí aj riadne označenie sídla firmy na verejne dostupnom mieste a v súlade so zákonom či príslušnou vyhláškou.

Súvisiacou službou k adrese je aj zabezpečenie preberania poštových zásielok v mieste virtuálneho sídla, preberanie sa musí týkať aj doporučených zásielok. Všetky zásielky sú potom preposielané alebo inak odovzdané podnikateľovi.

Aj v tomto základnom rozsahu existujú medzi poskytovateľmi významné rozdiely. Tie spočívajú napríklad v spôsobe notifikácie na novú poštu, v možnosti jej preposlania na ďalšiu adresu, v možnosti naskenovania dôležitej korešpondencie alebo dokonca aj v možnosti expresného doručenia do 24 hodín.

Účtovnícke aj administratívne služby

Najčastejšie poskytujú virtuálne sídla okrem samotného základu aj bonus v podobe doplnkového servisu špeciálne využiteľného pre podnikateľov. Ide hlavne o vedenie účtovníctva, či už sa jedná o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne o zjednodušenú evidenciu.

Druhou možnosťou je poskytovanie administratívnych služieb a asistenčného servisu. Viacero spoločností poskytujúcich virtuálnu adresu sa zameriava aj na služby virtuálneho asistenta, napríklad pri organizácii bežných podnikateľských povinností.

Vyššiu úroveň majú tie spoločnosti, ktoré vedia pre podnikateľov zabezpečiť administratívne služby aj čiastočne právneho charakteru. Najlepšie je, ak sa jedná o servis súvisiaci so zmenami v obchodných spoločnostiach v rámci obchodného registra, napríklad zmena sídla, zmena spoločníkov či samotné založenie firmy.

Pozor na nápadne výhodné ceny

Široké služby a benefity navyše oproti väčšine konkurencie musia ísť zákonite ruka v ruke s vyššími nákladmi pre poskytovateľa. To sa zas musí celkom prirodzene odraziť na cene za poskytnutie virtuálneho sídla. Hoci vo väčšine prípadov je zmyslom konkurencie čo najväčšia úspora, treba si dať pozor na cenové extrémy.

Príliš nízke alebo podozrivo výhodné ceny totiž nemusia veštiť nič dobré pre kvalitu poskytovaného virtuálneho sídla. Najčastejšie sú nízke ceny kompenzované vysokým počtom spoločností, ktoré majú na jednej adrese zriadené virtuálne sídlo.

To prináša mnohé nevýhody, či už ide o ťažšiu dostupnosť niektorých extra služieb alebo o problémy s riadnym označením sídla. Navyše, nízke ceny v mnohých prípadoch priťahujú podozrivé firmy, ktoré môžu byť využívané na nekalé účely a následne je potom celá adresa virtuálneho sídla „kontaminovaná“ a podozrivá pre úrady.

Vzhľadom na dôležitosť sídla, ale aj dôveryhodnosť pred obchodnými partnermi a úradmi, je lepšie staviť na poskytovateľov s nižším počtom klientov na jednom sídle a s reálnejšou cenou. Vtedy budete môcť všetky výhody spomínané vyššie využiť naplno.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.