Začiatok podnikania krok za krokom, tieto veci si nezabudnite ako začínajúci podnikateľ vybaviť

Začiatok podnikania

Začiatok podnikania je obvykle spojený s pocitmi vzrušenia, osamostatnenia sa, slobody a veľkého potenciálu. Aby sa však pre vás nestal úvod vašej podnikateľskej činnosti byrokratickou nočnou morou, treba hneď na úvod vyriešiť zopár otázok. Ak nejde o peniaze, ide hlavne o administratívu.

Forma podnikania

Tou úplne najdôležitejšou otázkou, ktorú si musí každý podnikateľ položiť na úvod, je výber formy podnikania. Medzi najčastejšie volené patria živnosť, čiže podnikanie fyzickej osoby, alebo obchodná spoločnosť s ručením obmedzením či akciová spoločnosť, čiže podnikanie právnickej osoby.

Prvá voľba so sebou prináša predovšetkým možnosť využívania jednoduchšej formy účtovania aj nakladania so ziskom, no je tu riziko, že ručíte celým svojim majetkom. Druhá možnosť znamená viac bezpečia z pohľadu ručenia, no niektoré procesy sú komplikovanejšie. Rozdiely sú aj v daniach a odvodoch.

Sídlo

Druhou záležitosťou, ktorú treba vyriešiť tiež hneď na úvod, je sídlo podnikania. Či už budete mať živnosť, „eseročku“ alebo akciovú spoločnosť, v obchodnom registri musíte mať zapísané oficiálne sídlo. To slúži ako poštová aj osobná kontaktná adresa pre klientov či úrady.

Hoci zatiaľ najviac preferovanou voľbou takéhoto sídla je miesto vlastného bydliska, čo je najlacnejšie, ako prenajatá kancelária, čo je voľba oddeľujúca súkromie a prácu, oplatí sa zamyslieť aj nad treťou možnosťou. Tou je virtuálne sídlo, ktoré môžete mať prakticky v akomkoľvek meste, či už v Bratislave, Trnave, Žiline alebo Košiciach.

V tomto prípade si prenajímate adresu, poštovú schránku s označením sídla a to za desatinu klasického prenájmu fyzickej kancelárie.

Úvodné zakladajúce listiny a administratíva

Po tom, ako ste si zvolili formu podnikania, je načase začať podnikať aj oficiálne. V praxi to v prípade živnosti znamená jej ohlásenie na tlačive, ktoré nájdete priamo na úrade, pričom si treba vybrať predmety živnosti, čiže podnikania. Ak nepôjde o voľné živnosti, treba preukázať to, že ich viete vykonávať.

Ak budete zakladať obchodnú spoločnosť, musíte si dať spraviť zakladajúce listiny, doložiť niektoré dokumenty týkajúce sa sídla spoločnosti a dať návrh na súd. Ten potom, ak budú všetky náležitosti splnené, zapíše novú obchodnú spoločnosť do obchodného registra. Aj v tomto prípade si treba zvoliť predmety podnikania.

Bankový účet

Veľmi dôležitou súčasťou podnikania sú samozrejme aj peniaze a na to, aby ste ich mohli pohodlne a jednoducho prijímať, potrebujete mať bankový účet. Kým ako živnostník môžete využívať aj svoj súkromný účet, v prípade s.r.o. alebo a.s. spoločnosti si musíte zriadiť v banke špeciálny firemný účet.

Tu vyberajte veľmi obozretne, nakoľko ponuky jednotlivých bánk sa pomerne dosť líšia. Týka sa to nielen ceny a poplatkov za účet, ale hlavne rozsahu služieb a jednotlivých bankových operácií. Hoci sa oplatí pozerať aj na to, koľko vás bude účet mesačne stáť, radšej hľadajte viac kvalitu, ako cenu.

Prihlásenie sa na úrady a inštitúcie

V momente, ako dostanete živnostenské oprávnenie, alebo v momente, ako bude zapísaná obchodná spoločnosť do obchodného registra, treba navštíviť aj niektoré ďalšie úrady a inštitúcie. Ktoré to sú? To závisí predovšetkým od toho, v akej oblasti budete podnikať a aký bude rozsah služieb.

Štandardne treba navštíviť daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu, najmä vtedy, ak budete niekoho aj zamestnávať. V prípade, že budete riešiť nejakú samostatnú prevádzkareň, pripravte sa aj na to, že sa nevyhnete návšteve Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a obecného či mestského úradu.

Reklama a marketing

Ak ste už bezpečne zvládli všetku administratívu, byrokraciu a úrady, je najvyšší čas o sebe dať vedieť. Podnikanie je totiž v prvom rade zárobková činnosť a aby ste mohli zarábať, musíte mať zákazníkov, obchodných partnerov a zákazky. Ako na to? Jednoducho: cez reklamu.

Dnes je v popredí hlavne internetový marketing, ktorý sa pochopiteľne nevypláca zanedbať, no nezabudnite ani na ten klasický, fyzický. Platí to vtedy, ak budete robiť nejakú manuálnu činnosť alebo poskytovať tovar či služby hmotného charakteru. Označenie sídla a prevádzky, lokálna printová reklama a letáky majú ešte stále nezastupiteľnú úlohu.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.