Začínate podnikať? Nezabudnite na výber a označenie sídla firmy

Označenie sídla firmy

Pre podnikateľov bez rozdielu formy podnikania platí, že je nevyhnutné mať riadne ohlásené a riadne označené sídlo, čiže oficiálnu adresu. Či už pôjde o živnostníka a miesto podnikania, alebo o obchodnú spoločnosť a jej sídlo, v oboch prípadoch musíte splniť určité náležitosti a podmienky. To platí aj v prípade, ak budete mať sídlo doma.

Podmienky ohľadom nehnuteľnosti

Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným alebo inej obchodnej spoločnosti, rovnako tak ako aj sídlo pre živnosť, nemôžete umiestniť hocikde. Zákon je v tomto úplne jasný a hovorí, že musí ísť iba dokončenú a o riadne skolaudovanú nehnuteľnosť. Rozostavaná nehnuteľnosť, alebo taká, ktorá nemá kolaudáciu za sebou, sa na tento účel využiť nemôže.

Rovnako tak nemôžete sídlo pre svoje podnikanie umiestniť ani čisto len na pozemok či do záhrady, musí totiž ísť o fyzickú stavbu. Tá musí byť pevne spojená so zemou, do úvahy preto nepripadajú ani mobilný dom alebo chatka  na pozemku či v záhrade.

Najčastejšie sa preto volí ako sídlo bytový či nebytový priestor, ktorý prešiel kolaudáciou. Môže tak ísť o rodinný dom, byt v bytovom dome, kancelárske priestory alebo kancelárske objekty. Ak tieto podmienky spĺňajú napríklad aj záhradná chata alebo skladový priestor, sídlo zapíšete aj tam, na druhú stranu, ide o príklady tých najmenej vhodných miest.

Súhlas vlastníka alebo spoluvlastníka

Pre tých, čo nemajú takéto priestory alebo objekty vo svojom vlastníctve, je dobrou správou to, že miesto pre sídlo firmy môžete mať aj v prenájme. Pokojne si preto môžete kancelársky priestor, rodinný dom alebo iný objekt vhodný na podnikanie prenajať. V takomto prípade však musíte splniť ešte jednu podmienku.

Aby ste mohli sídlo firmy v prenajatom objekte či priestore zriadiť, je nevyhnutné mať súhlas vlastníka objektu či priestoru. Zväčša ide len o formalitu, no ak napríklad chcete mať sídlo v byte a pôvodne ste ho mali prenajatý len za účelom bývania, musíte o súhlas dodatočne požiadať a nie všetkým majiteľom sa takéto využitie bytu bude páčiť.

Pokiaľ budete mať sídlo u seba doma, no nie ste jediným a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potrebujete mať aj súhlas od spoluvlastníkov. S týmto však obvykle nebýva problém, nakoľko sa jedná najčastejšie o manželov alebo partnerov.

Riadne a viditeľné označenie

Po tom, čo vybavíte všetko potrebné pre zapísanie sídla do živnostenského listu alebo do obchodného registra, je potrebné vyriešiť jeho označenie. To je dôležité jednak pre prípadné návštevy obchodných partnerov alebo klientov, ale hlavne z dôvodu zákonnej povinnosti pre umožnenie kontaktu zo strany úradov a inštitúcií.

Označenie musí byť zreteľne a musí byť dostupné z verejne prístupného miesta. Najčastejšie sa sídlo firmy označuje na zvončeku od vchodových dverí do objektu, čiže tak, aby bolo možné v prípade osobnej návštevy firmu kontaktovať.

Nakoľko je dôležité v sídle firmy preberať aj poštovú korešpondenciu, je nevyhnutné označiť tiež poštovú schránku. V prípade, ak budete mať sídlo v nejakom väčšom komplexe kancelárskych priestorov, hodí sa pre zviditeľnenie označenie aj na samostatnej tabuľke na fasáde budovy, prípadne na mieste na tom vyhradenom zo strany majiteľa.

Sídlo vs. prevádzka

V prípade, ak budete vykonávať obchodné činnosti s prístupom verejnosti do obchodných priestorov, alebo ak budete vykonávať remeselnú živnosť, jedná sa už nie o sídlo firmy, ale o prevádzku. Tú je potrebné označiť tiež, dokonca v nej je potrebné vyvesiť aj oznam o sídle firmy, ktorej prevádzka patrí.

Pribudnú vám tiež administratívne povinnosti, konkrétne požiadanie miestneho úradu o zmenu účelu využitia daného priestoru, získanie povolení niektorých orgánov v prípade remeselnej živnosti alebo vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v prípade obchodnej prevádzky.

Nezabúdajte tiež na to, že v prípade prevádzky môže mesto či obec vyrubiť vyššiu sadzbu dane z nehnuteľnosti, nakoľko už pôjde o komerčný priestor. Na druhú stranu, pri nebytovom priestore si viete dať do nákladov napríklad výdavky na nájom či energie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.