Živnostník nemá na výber, ak chce mať lepší dôchodok, musí naň myslieť už teraz

živnostník, dôchodok, investície

Ak pracujete na živnosť, mali by ste sa čo najskôr začať zaujímať o váš dôchodok. Na Slovensku máme okolo pol milióna ľudí, ktorí majú živnostenské oprávnenie. Každý, kto bol aspoň chvíľu SZČO, určite vie, že táto forma má výhodu z pohľadu platenia daní a odvodov. Čo to však znamená pre dôchodok a ako sa zariadiť?

Živnosť vs. zamestnanie na pracovný pomer

Práca na živnosť má oproti práci na zamestnaný pomer na prvý pohľad iba samé pozitíva. Nemusí pritom ísť čisto iba o profesiu, kde ste naozaj „sám sebe pán“, ale aj o výkon činnosti, ktorá môže mať charakter živnosti aj pracovného pomeru.

Časová voľnosť je asi tou najväčšou nefinančnou devízou, no oveľa silnejšou motiváciou je finančná výhodnosť. Živnostník si totiž môže uplatniť vo svojom podnikaní náklady a znížiť si tak daňovo-odvodové zaťaženie. Výsledok? Priepastný rozdiel v „čistom“ príjme oproti zamestnancovi. Čím vyššie sú príjmy, tým väčší je rozdiel.

Pochopiteľne, aj zamestnanie má svoje finančné výhody. Tou najviac viditeľnou je platená dovolenka zo strany zamestnávateľa, ktorú živnostník nemá. Ak podnikáte a chcete ísť na dovolenku, neexistuje nikto, kto by vám tento čas preplatil.

V prípade práceneschopnosti majú zamestnanci tiež o niečo lepšie postavenie. Vďaka vyšším odvodom a odlišnému výpočtu dostanú na „PNke“ vyššiu podporu.

Za rozdiel v daniach a odvodoch môže vymeriavací základ

Pokiaľ ide o finančnú výhodnosť živnosti, tá sa prejaví v nižších daniach a nižších odvodoch do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Hoci percentuálne sadzby odvodov sú pre živnostníkov aj pre zamestnancov na prvý pohľad zhodné, ak ide o absolútne sumy, dostavia sa rozdiely. Za nimi je vymeriavací základ, ktorý je odlišný.

Kým u zamestnancov sa dane a odvody počítajú z hrubej mzdy, v prípade podnikania sú závislé od rozdielu medzi príjmami z podnikania a výdavkami naň.

Medzi výdavky, o ktoré je možné si znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, patria všetky náklady podnikateľa, ktoré má v súvislosti s výkonom podnikania. Môže ísť o kúpu vozidla, prenájom kancelárie, kúpu kancelárskej techniky, výdavky na telefón a internet, výdavky na pohonné hmoty či výdavky na služby súvisiace s podnikateľskou činnosťou.

Živnostníci môžu využívať aj tzv. paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 % z príjmov a nie je potrebné ich žiadnym spôsobom dokladovať. Mnoho z nich potom má vymeriavací základ veľmi nízky a platia tak iba minimálne odvody a žiadne dane.

Vplyv odvodov živnostníka na dôchodok a jeho výpočet

Spomínané výhody súvisiace s podnikaním a nízkymi odvodmi a daňami však majú vplyv na dôchodok. Ten je pritom oveľa väčší, ako to vyzerá na prvý pohľad. Mnoho živnostníkov si totiž úplne mylne myslí, že dôchodok sa im počíta zo sumy odvodov.

Nie je to však tak, to, koľko zaplatíte do Sociálnej poisťovne na odvodoch, nemá podľa zákona žiadny vplyv na výšku dôchodku, rozhoduje vymeriavací základ.

Áno, presne ten vymeriavací základ, ktorý majú živnostníci v mnohých prípadoch len vo výške niekoľko stoviek € mesačne. Vymeriavací základ sa totiž každý rok porovná s priemernou mzdou v ekonomike za dané obdobie. Ak je vymeriavací základ nižší, ako priemerná mzda, bude pod hodnotou 1. Ak vyšší, bude nad hodnotu 1.

Číslo, ktoré vznikne vydelením vášho vymeriavacieho základu a priemernej mzdy, sa nazýva osobný mzdový bod. Pri odchode na dôchodok sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod za celé obdobie a práve od neho bude závisieť výška dôchodku.

Riešenie? Dlhodobé odkladanie a investovanie

V praxi sa potom môže stať, že z rovnakého príjmu bude mať živnostník v budúcnosti dôchodok nižší aj o niekoľko stoviek € oproti dôchodku zamestnanca.

Aby ste sa tomu vyhli a neprišlo u vás k nečakanému a nepríjemnému prekvapeniu, treba na dôchodok myslieť už dnes. Samozrejmosťou by malo byť, že budete investovať v II. pilieri, ideálne v tých fondoch, ktoré sú viac založené na akciových trhoch.

Ďalšou možnosťou je využitie III. pilieru, čo vám môže priniesť dokonca aj daňovú výhodu v súčasnosti. V podobe nezdaniteľnej časti základu dane si z tohto základu môžete ročne odrátať 180 €, na daniach preto ročne ušetríte niečo cez 30 €. V III. pilieri môžete investovať tiež do rôznych fondov, vrátane tých, ktoré viac investujú do akcií.

Živnostník by mal pamätať aj na nevyhnutnosť vlastného sporenia, ktoré by malo byť dlhodobé. Jeho cieľom môže byť napríklad kúpa nehnuteľnosti a jej prenájom, čo môže byť práve v dôchodkovom veku citeľná finančná injekcia.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.