Aká je pre firmy na Slovensku minimálna daň? Od roku 2024 u nás platí daňová licencia

Daňové licencie v roku 2025

V roku 2024 zažijú firmy na Slovensku významnú zmenu v daňovej politike. Reč je o znovuzavedení daňovej licencie, známej hovorovo aj ako minimálna daň. Čo všetko minimálna daň ovplyvní, v akej bude výške a koho sa bude týkať?

Čo je daňová licencia a ako fungovala v minulosti

Pojem daňová licencia u nás nie je neznámy. V skratke ide o inštitút minimálnej platby bez ohľadu na to, či podnikateľský subjekt vytvoril nejaký zisk.

Tento inštitút je zameraný na elimináciu situácií, keď firmy vykazovali nulový zisk a teda neplatili žiadne dane z príjmu. Prvý krát prišlo k zavedeniu daňovej licencii presne pred 10 rokmi a vzťahovala sa na daňové obdobie začínajúce 1.1.2024.

Výška bola stanovená na základe veľkosti a obratu podniku, pričom existovali tri pásma minimálnej daňovej povinnosti a to v závislosti od ročného obratu. Pri obrate do 500.000 Eur bola výška minimálnej dane 480 Eur pre neplatcov DPH a 960 Eur pre platcov DPH. Ak ste mali vyšší obrat, minimálna daň bola stanovená na 2.880 Eur.

Systém daňovej licencie bol predmetom kritiky pre jeho negatívny vplyv na malé a stredné podniky. Niekedy sa tejto dani hovorilo aj daň zo straty a vyvolávala diskusie o spravodlivosti a efektívnosti daňovej licencie. To viedlo neskôr k jej zrušeniu.

Daňová licencia od 1.1.2024 a aká je minimálna daň

Od 1. januára 2024 vstúpila na Slovensku do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá priniesla so sebou daňovú licenciu znova a to ako súčasť tzv. konsolidačného balíčka. Táto dôležitá povinnosť sa týka takmer všetkých právnických osôb, ktoré budú minimálnu daň platiť v roku 2025, čiže za zdaňovacie celého roku 2024.

Výška minimálnej dane sa odvíja od zdaniteľných príjmov a pohybuje v rozpätí od 340 Eur do 3 840 Eur. eur, pričom.  Týmto spôsobom sa daňová licencia stáva povinnou pre široké spektrum podnikov, vrátane tých, ktoré nevykazujú žiadny zisk.

Celý mechanizmus je navrhnutý s cieľom zabezpečiť, aby každá spoločnosť v krajine prispievala do rozpočtu aspoň minimálnou daňou z príjmu.

Podobne, ako v minulosti, aj teraz platí, že výška daňovej licencie závisí od zdaniteľných príjmov. Pri výnosoch do 50.000 Eur je minimálna daň 340 €, pri výnosoch od 50.0000,1 do 250.000 Eur je to 960 Eur, pri výnosoch od 250.000,01 do 500.000 Eur je to 1.920 Eur a pri vyšších výnosoch je minimálna daň v sume 3.840 Eur.

Kto musí a kto naopak nemusí daňovú licenciu platiť?

Daňová licencia sa netýka živnostníkov, čiže fyzických osôb, ale iba právnických osôb. Existujú však určité úľavy alebo výnimky, ktorých sa netýka, napríklad právnické osoby, ktoré zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím.

Tu platí, že podmienkou je, aby priemerný počet zdravotne postihnutých zamestnancov tvoril najmenej 20 % z celkového priemerného počtu všetkých zamestnancov. Vtedy existuje nárok na zníženie daňovej licencie až o polovicu. Výnimku na úplné oslobodenie od licencie majú aj novovzniknuté právnické osoby v 1. roku pôsobenia na trhu.

To isté platí aj pre určité typy neziskových organizácií či právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania a tvorby zisku.

Naopak, daňová licencia sa týka všetkých ostatných podnikateľských subjektov a najviac tých, ktoré dosiahli daňovú stratu alebo majú nulovú daňovú povinnosť. V ich prípade naozaj bude platiť to, že v podstate ide o daň zo straty a nie zo zisku.

Aktuálne sadzby pre daň z príjmu pre živnostníkov a firmy

Ak ide o celkové zdanenie pre SZČO, „eseročky“ alebo „akciovky“, nedajú sa v budúcnosti vylúčiť ďalšie zmeny. Aktuálne platí pre fyzické osoby v roku 2024 trojsadzbový systém zdaňovania. Základná sadzba dane z príjmu 19 % sa uplatňuje na príjmy do výšky 47 537,98 Eur. Nad túto hranicu sa príjmy zdaňujú sadzbou vo výške 25 %.

Pokiaľ máte príjmy z podnikania a tie neprekročia sumu 60.000 Eur, uplatní sa znížená sadzba dane vo výške 15 %. Právnické osoby sa stretávajú s podobným rozdelením, pri príjmoch do 60.000 Eur uplatňuje je to tiež 15 %, pri vyšších 21 %.

Od roku 2024 však prišlo k zmenám v zdaňovaní dividend. Ak si vy ako fyzická osoba vyplatíte podiel zo zisku, vzťahuje sa na vás 10 % zrážková daň.

Tá platí pre príjmy od 1.1.2024, čiže pri vyplácaní podielu zo zisku za predošlé obdobie sa bude uplatňovať ešte pôvodná sadzba a to 7 %. Zvýšená sadzba 35 %, ktorá sa týka dividend z podielu zisku z právnických osôb nespolupracujúcich štátov, známych tiež ako daňové raje, zostáva aj pre rok 2024 zachovaná v pôvodnej výške.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.