Čaká vás zmena sídla spoločnosti? Tu je postup, ako to prežiť s čo najmenšou ujmou

Rozhodli ste sa zmeniť sídlo spoločnosti. Je jedno, či má takáto zmena čisto len formálny charakter, alebo naozaj sťahujete svoju firmu inam. Čaká na vás niekoľko nevyhnutných krokov. Obrniť sa musíte trpezlivosťou a to nielen preto, že budete musieť komunikovať s úradmi, ale aj kvôli tomu, že celý proces je administratívne náročnejší.

Na úvod si zabezpečte všetko potrebné pre nové sídlo

Zmena sídla znamená v prvom rade povinnosť splniť podmienky pre zápis sídla obchodnej spoločnosti. Firma nemôže mať sídlo hockde, napríklad v chate alebo na prázdnom pozemku. Odporúčame si o tom prečítať aj náš konkrétnejší článok na tému sídla firmy v byte alebo v rodinnom dome, kde nájdete presnejšie informácie ohľadom podmienok sídla.

Pri zmene je dôležité vedieť, že k žiadosti o zmenu, ktorá sa podáva na Obchodný register, sa musí pripojiť kópia listu vlastníctva nehnuteľnosti, kam sídlo sťahujete. Ak sídlo nie je majetkom spoločnosti, musíte doložiť nájomnú zmluvu, zmluvu o podnájme alebo jednoduchý súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti v nej.

Podanie na Obchodný register

Ak už máte vyriešenú administratívu ohľadom novej adresy, treba žiadosť o zmenu sídla podať na Obchodný register. Technicky ide o zápis zmeny, ktorý je možné podať v listinnej podobe alebo elektronicky. V prípade listinného podania je poplatok 66 Eur, pri elektronickom podaní 33 Eur. Okrem samotnej žiadosti treba doložiť aj niektoré dokumenty.

Ak je v obchodnej spoločnosti viacero spoločníkov, musí to byť zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré zmenu sídla schválilo. Pokiaľ je v spoločnosti len jeden spoločník, čiže ide o tzv. „jednoosobovú eseročku“, postačí jednoduché písomné rozhodnutie. Spolu s dokumentmi od nehnuteľnosti tvoria tieto listiny súčasť prílohy podávanej na register.

Oznámenie na živnostenský úrad, daňový úrad a do poisťovní

Po zápise zmeny sídla na Obchodnom registre si dajte vyhotoviť nový výpis z Obchodného registra s novou adresou. S týmto výpisom môžete pokračovať na ďalšie dva dôležité úrady a to Okresný úrad, konkrétne odbor živnostenského podnikania, nazývaný ľudovo aj živnostenský úrad, a na miestne príslušný daňový úrad, čiže na Finančnú správu.

Zmenu sídla je potrebné daňovému úradu oznámiť do 30 dní od zápisu do Obchodného registra a to elektronicky. Zároveň musíte svojmu správcovi dane poslať aj pôvodné kartičky o pridelení DIČ, prípadne aj IČ DPH. Oznámenie daňovému úradu nezanedbajte a ani nezmeškajte, hrozí totiž pokuta 30 až 3.000 Eur.

Zmenu adresa spoločnosti treba tiež ohlásiť na živnostenskom úrade, kde pripojíte výpis z Obchodného registra s novým sídlom. Z úradu potom dostanete nový živnostenský list, buď poštou, alebo osobne. Pokiaľ máte zamestnancov, nezabudnite ani na Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu. Tu je lehota na ohlásenie zmien len 8 dní, neoplatí sa ju zmeškať.

Ďalšie inštitúcie a obchodní partneri

Pokiaľ má vaša firma vo vlastníctve aj nejaké nehnuteľnosti, mali by ste zmeniť údaje o vlastníkovi na liste vlastníctva na miestne príslušnom katastrálnom odbore. V prípade, že vlastní aj nejaké automobily, bude potrebné nahlásenie zmien do technického preukazu, to isté platí aj pre poistenie automobilu v poisťovni.

Pochopiteľne, samozrejmosťou by malo byť informovanie obchodných partnerov o zmene adresy, minimálne z dôvodu uvádzania správnych fakturačných údajov. Pokiaľ vám na vašich obchodných partneroch naozaj záleží, spravte to individuálne a prostredníctvom listu. Poslať hromadný mail skutočne nestojí za úsporu času, môže tým utrpieť jedine vaša dôveryhodnosť.

V prípade záujmu o zmenu sídla spoločnosti Vám radi pomôžeme. Cena za kompletnú zmenu sídla spoločnosti je 69 € pri využití sídla od nás.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.