Najdôležitejšie čísla pre živnostníkov a podnikateľov zmenené od 1. 1. 2023

Legislatíva - novinka 2023

Tak, ako každý rok, aj začiatok roku 2023 priniesol pre podnikateľov niekoľko zmien. Väčšinou ide o zmeny týkajúce sa finančných položiek, ako sú napríklad zdravotné a sociálne odvody, nezdaniteľná časť základu dane alebo minimálna mzda. Ak chcete vedieť, čo všetko sa zmenilo od 1. januára 2023, čítajte ďalej, dozviete sa.

1. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane

Každý daňovník, ktorý je z pohľadu dane z príjmu fyzickou osobu, má nárok na tzv. nezdaniteľnú časť základu dane. Túto sumu si môže uplatniť na príjmy zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a ide o 21 – násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Keďže suma životného minima sa zvýšila s ňou sa rovnako tak zvýšila aj nezdaniteľná časť základu dane. Tá predstavuje pre rok 2023 sumu 4.922,82 €. Túto sumu si môžete uplatniť v plnej výške, ak je váš základ dane do 21.754,18 €.

2. Výška minimálnych zdravotných a sociálnych odvodov

Nový rok prináša už tradične aj zmeny týkajúce sa výšky minimálnych odvodov pre SZČO. V tomto prípade sa zvyšujú minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne na sumu 200,72 €. V prípade zdravotného poistenia pôjde pre SZČO bez zdravotného postihnutia o sumu 84,77 €, so zdravotným postihnutím o sumu 42,38 €.

Od 1.1.2023 sa zároveň zavádzajú aj minimálne odvody pre zamestnancov, čo sa dotkne najmä zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce. Po novom musia byť minimálne zdravotné odvody v sume 32,81 € mesačne.

3. Znížená DPH pre vybrané oblasti podnikania

Od nového roka prišlo zároveň k zmenám týkajúcim sa dane z pridanej hodnoty. Novou sadzbou 10 % sa budú od roku 2023 zdaňovať služby súvisiace so športom a spojené s podávaním jedál a nápojov, čiže reštauračné a stravovacie služby. Pri športe ide fitness centrá, štadióny, arény, klziská, plavárne a podobne.

V uvedených prípadoch sa nižšia sadzba uplatní na vstupné a sprístupnenie zariadení. Nižšiu DPH budú platiť aj podnikatelia v oblasti prepravy osôb visutými a pozemnými lanovkami a vlekmi a prevádzkovatelia rekreačných parkov a pláží.

4. Vyšší daňový bonus na dieťa

Veľké zmeny a zvýšenie sa od nového roka týkajú aj daňového bonusu na dieťa. Po novom sa jeho výška určila na prechodné obdobie 2 rokov v dvoch maximálnych sadzbách a to podľa veku dieťaťa. Pri vyživovanom dieťati do 18 rokov je mesačná suma daňového bonusu najviac 140 €, pri dieťati nad 18 rokov je limit 50 €.

Maximálna výška daňového bonusu je zároveň ohraničená percentom z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Percentuálny limit začína na 20 %, maximom je 55 %.

5. Vyššie sadzby stravného pre zamestnancov aj SZČO

Keďže jednou z povinností podnikateľa je zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie, od 1. januára treba pamätať aj na zvýšenie sadzieb stravného. Tie sa týkajú stravného počas tuzemskej pracovnej cesty, ktoré sa v pásme 5 až 12 hodín zvýšilo na 6,80 €, v pásme 12 až 18 hodín na 10,10 € a nad 18 hodín na 15,30 €.

Zvyšovala sa aj hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí byť po novom v sume aspoň 5,10 €. Zároveň sa majú primárne poskytovať elektronické stravovacie poukážky. Zvýšila sa aj suma denných daňových výdavkov pre SZČO na 3,74 €.

6. Vyššia minimálna hodinová aj mesačná mzda

Zmeny od nového roka sa dotkli aj novej výšky minimálnej hodinovej či mesačnej mzdy. V minulom roku sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov dohodli na minimálnej hrubej mesačnej mzde vo výške 700 € v 1. stupni náročnosti práce. Podľa ďalších stupňov sa uplatňuje koeficient, pri 6. stupni je suma 1.280 €.

S mesačnou minimálnou mzdou prirodzene stúpla aj minimálna hodinová mzda. Tá sa zvýšila od 1.1.2023 na 4,023 € za každú odpracovanú hodinu. Navyše, od 1.6.2023 budú na ňu nadviazané aj viaceré príplatky, ktoré sa taktiež zvýšia.

7. Vyššie ceny diaľničných známok na Slovensku

Poslednou oblasťou, ktorú postihla zmena, je oblasť nákladov na diaľničné známky pre sieť spoplatnených diaľnic a rýchlostných ciest, na ktorých používanie je potrebné mať uhradený poplatok. Cena diaľničných známok sa pritom nemenila dosť dlho a jej zvýšenie sa bude týkať všetkých typov od 10 dňovej až po 365 dňovú.

Najlacnejšie si kúpite práve 10 dňovú diaľničnú známku, ktorá zdražie z 10 na 12 €. 30 dňová sa bude predávať za 17 €, namiesto doterajších 14 €. Cena ročnej a 365 dňovej známky bude po novom 60 €. Ročná známka by mala zároveň v tomto roku skončiť.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.