Oplatí sa kúpiť elektromobil na podnikanie? Ako prebieha jeho účtovanie a aké má výhody

elektromobil na podnikanie

Elektromobily sa stávajú stabilnou súčasťou nášho života. Je preto samozrejmé, že sa ich vlastníkom stávajú nielen súkromné osoby, ale aj firmy a živnostníci. Ich nákup podporuje aj naša legislatíva. O tom, aké platia pravidlá pri ich nákupe, odpisovaní, ako sa účtujú dobíjanie aj ďalšie náklady s nimi spojené, sa dozviete v ďalších riadkoch.

 

 

Ako prebieha kúpa elektromobilu na živnosť alebo do firmy

Elektromobily sú novým druhom vozidiel, ktoré sa od bežných áut s klasickým spaľovacím motorom odlišujú pohonnou jednotkou, ktorá je elektrická. V európskej, ale aj v tej našej legislatíve, je niekoľko rozdielov, ktoré súvisia s iným spôsobom „tankovania“, ale predovšetkým s podporou ich nákupu a to cez špeciálne dotácie.

Tieto vozidlá sa prezentujú ako ekologickejšie a preto bol ich nákup v minulých rokoch z časti podporovaný dotačnými schémami. Hoci nie každý žiadateľ bol úspešný, už len kúpa samotného vozidla prinášala neskoršie úspory pri jeho prevádzkovaní.

Pokiaľ ide o kúpu, tak jej podmienky sú pri zapísaní do evidencie motorových vozidiel odlišné od zápisu vozidiel s klasickým pohonom. Ak je jediným zdrojom jeho pohonu elektrická energia, neprihliada sa na vek alebo výkon v kW, poplatok je jednotný a to v sume 33 €. Navyše, namiesto „bielych“ ŠPZ získate k elektromobilu „zelené“.

Účtovanie nákupu, dobíjania a ďalších nákladov

Ak ide o účtovnícke výhody, dôležitou je doba odpisovania elektromobilov. Bežné vozidlá sú účtované v odpisovej triede 1, čo znamená, že sa odpisujú 4 roky. Pre hybridné vozidlá a elektromobily bola vytvorená nová trieda, ktorá je označená ako 0. V jej prípade je doba skrátená len na 2 roky a to vo forme 24 mesačného odpisovania.

Ak si teda kúpite elektromobil v auguste roku 2022, tak za tento rok odpíšete len alikvótnu časť hodnoty vozidla rovnajúcej sa počtu mesiacov, ktoré ste ho vlastnili. Čiže v tomto prípade to je 5 mesiacov, ktoré zahŕňajú august až december.

Ako si účtovať dobíjanie? Ak si vozidlo nabíjate na dobíjacích staniciach, kde zaň aj zaplatíte, uplatníte si to ako daňovo uznateľný výdavok cez pokladničný doklad.

V prípade, že využívate nabitie batérie domácim zdrojom, uplatňujete si príslušnú spotrebu, ktorú rozpočítate z celkovej faktúry za elektrickú energiu. Na presné meranie odberu kWh pri nabíjaní potom môže slúžiť merač zabudovaný priamo vo vozidle.

Daň z motorových vozidiel? Pri elektromobile ušetríte

Podnikateľov pri motorových vozidlách zaujíma tiež výška pravidelnej ročnej dane. V tomto ohľade máme pre vás najdôležitejšiu a zrejme aj najlepšiu informáciu ohľadom výšky ročnej dane z motorových vozidiel pri elektromobiloch, teda pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina. Táto daň je nulová, čiže neplatíte žiadnu daň.

Ide o špeciálnu daňovú úľavu, ktorá sa týka iba 3 kategórií vozidiel. Ide o kategóriu L, čiže motorové vozidlá, ktoré majú menej ako 4 kolesá, vrátane štvorkoliek, kategóriu M, čo sú vozidlá na prepravu osôb a tiež kategóriu N, čiže nákladné vozidlá.

Prakticky je možné oproti klasickému naftovému alebo benzínovému motoru ušetriť pri elektromobile na tejto dani aj viac ako 100 € ročne, čo je relevantná položka.

Ruka v ruke s tým však ide fakt, že podpora nákupu elektromobilov vo forme dotácií, je v posledných rokoch na ústupe. Našťastie, ako podnikateľ si to viete hneď v začiatkoch vynahradiť cez príspevok na začiatok podnikania využiteľný bezúčelovo.

Pozor na tie jazdené, problémom je najmä batéria

Podobne, ako vozidlá so spaľovacím motorom, aj tie elektrické podliehajú svojim používaním bežnému opotrebeniu. Okrem klasických prevádzkových problémov, ako sú napríklad opotrebované brzdové platničky, pneumatiky alebo nevyhnutná výmena niektorých filtrov či prevádzkových kvapalín, majú elektromobily jednu vec špecifickú.

Ide o opotrebovanie pohonného článku, čiže batérie. V prípade vozidiel s elektrickým pohonom je práve batéria absolútne najväčšou položkou v celom aute. Hoci vývoj ide v tejto oblasti neustále vpred, stále platí, že batéria tvorí zhruba polovicu hodnoty vozidla.

Pri kúpe jazdeného elektromobilu si navyše treba uvedomiť, že prichádza o možnosť získania dotácie, ktorá sa vzťahuje iba a len na úplne nové vozidlá.

Na druhú stranu, plusom je, že ušetriť môžete aj polovicu ceny, v závislosti od doby používania a  najazdených kilometrov. To posledné je oproti autám so spaľovacím motorom vo veľkom nepomere, jazdené elektromobily sú obvykle oveľa zachovalejšie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.