Podnikanie na Slovensku bude znova o niečo jednoduchšie, na ceste je tretie Kilečko

Kilečko - opatrenia

Zákazy, príkazy, príliš veľa administratívy a nariadení, pokuty aj rôzne sankcie. Podnikateľské prostredie na Slovensku nie je na 100 % také, ako by si väčšina z vás predstavovala. Je pritom jedno, či ide o veľkú firmu, menšiu „eseročku“ alebo o živnostníka, čiže SZČO. Snahu zmeniť to má už dva roky projekt Kilečko.

Čo je Kilečko a kedy sa začalo s touto iniciatívou

Pod pojmom Kilečko sa myslí súhrn opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensko. Ide o opatrenia, ktoré sú zamerané na oblasť zníženia administratívnej záťaže podnikateľov a byrokratických povinností, čo prináša úsporu času, energie a v neposlednom rade samozrejme finančných prostriedkov.

Prvé opatrenia začali platiť už v polovici roka 2020, z vyše 115 navrhnutých zmien väčšina platila od júla, zvyšok od nového roka 2021. Už len tieto zlepšenia stačili na to, aby priniesli podnikateľom potrebnú úľavu od nadmernej byrokracie a administratívy.

Druhé Kilečko sa podarilo realizovať na začiatku roku 2022 a po dlhej dobe príprav prinieslo ďalších 198 opatrení na zjednodušenie a uľahčenie podnikania na Slovensku.

Pre všetky zmeny a úpravy, ktoré boli zahrnuté v rámci iniciatívy Kilečko, pritom platilo, že nespôsobujú žiadne výpadky v štátnom rozpočte, nemajú negatívny vzťah na príjmy štátu a zároveň sa dajú realizovať veľmi rýchlo a bez vážnejších legislatívnych úprav.

Platí, že nie všetky opatrenia, ktoré boli a sú predmetom Kilečka, pocíti každý podnikateľ v rovnakej miere. Kým všeobecné uvoľňovanie byrokracie a minimalizovanie administratívnej záťaže je komplexnou pomocou pre podnikateľské prostredie, množstvo opatrení bolo a je zameraných na konkrétne oblasti či formy podnikania.

V poradí už 3. Kilečko je revolučné čo do počtu zmien

Tretie „kolo“ iniciatívy Kilečko so sebou prináša revolučný počet návrhov na zmeny týkajúce sa podnikania a podnikateľského prostredia na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva prichádza s 285 opatreniami, pričom väčšina z nich sa dotýka živností a menších firiem. Cieľom najnovších opatrení je čo najviac uvoľniť byrokratickú záťaž.

Každého podnikateľa, ktorý je povinný mať a používať eKasu, poteší napríklad predĺženie certifikácie zo súčasných 2 rokov až na obdobie 5 rokov. Ak prevádzkujete donáškovú službu potravín, pre kuriérov „odpadne“ povinnosť absolvovať hygienickú skúšku.

Viacero živností, ktoré sú dnes viazané a na ich výkon je potrebné splniť množstvo administratívnych podmienok, prejde medzi živnosti voľné. Takýmto príkladom je živnosť prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorú si bude môcť založiť každý.

Podnikateľom, ktorí zamestnávajú dohodárov, zas pomôže zrušenie časového obmedzenia pre zmluvu o vykonaní práce, ktorá sa doteraz mohla uzatvoriť najviac na obdobie 1 roka. Po novom už bude môcť byť zmluva uzatvorená aj na neurčité obdobie, samozrejme, časový rozsah odpracovaných hodín v limite do 350 hodín ročne zostane.

Množstvo z opatrení musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním, takže ich presný zoznam a presná podoba budú známe až v momente schválenia vládou a parlamentom.

Čo sa za uplynulé dva roky už podarilo zlepšiť?

Aktuálne tretí návrh zmien a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia nadväzuje na dva predošlé balíky. Ak sa pozrieme na to, čo sa podarilo dokopy za uplynulé dva roky zmeniť, ide o súhrn stoviek zmien, ktoré boli možno „malé“ jednotlivo, no spolu mali neprehliadnuteľný efekt. Pre malých podnikateľov, aj pre veľké firmy.

Prvé podnikateľské Kilečko sa zameralo napríklad na lepšie uplatnenie výdavkov na pohonné hmoty z daňového hľadiska, zjednodušenie niektorých povinností týkajúcich sa cestovných kancelárií alebo zníženie byrokracie týkajúcej sa reklamačného poriadku.

Zrušené boli aj povinnosti týkajúce sa zobrazenia vzoru pokladničného bloku alebo sankcie za neoznámenie voľného pracovného miesta na miestnom úrade práce a sociálnych vecí.

Druhé podnikateľské Kilečko sa vydalo cestou intenzívnejšieho odbúravania zbytočnej byrokracie. Išlo napríklad o povinnosti ohľadom povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí, umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí exspirácie alebo zníženie počtu umývadiel v gastro prevádzkach v rámci požiadaviek hygieny.

Dôležitou zmenou v prospech podnikateľov bola povinnosť ustanovená pre Obchodný register. Ten mal po novom povinnosť opraviť alebo zosúladiť údaje uverejnené v registri so skutočnosťou v maximálnom časovom okne 5 pracovných dní od podnetu.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.