Výdavky v podnikaní, čo si môže dať podnikateľ do nákladov a rozdiel živnosť vs s.r.o.

Paušálne výdavky

V podnikateľskej praxi, či už ste začiatočník alebo podnikáte dlhšie, ste určite už počuli slovné spojenie „dať si to do nákladov“ alebo „kúpiť to na firmu“. Čo to znamená, ako to funguje, aké to má výhody a je rozdiel medzi živnosťou a firmou?

Čo sú to výdavky alebo náklady na podnikanie

Či už máte obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, najčastejšie s.r.o., alebo ste živnostník, teda SZČO, môžete si počas podnikateľskej činnosti uplatniť náklady súvisiace s podnikaním. Pod týmto pojmom sa myslia daňové výdavky, ktoré súvisia s podnikaním a zároveň môžu znížiť výšku daňového základu, čiže dane.

Definícia zákona o dani z príjmov hovorí, že daňový výdavok je výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii.

Okrem tejto kategórie môžu existovať aj nedaňové výdavky, čo sú spravidla tie, ktoré nesúvisia s podnikaním, ziskom z neho či zdaniteľnými príjmami.

Takéto výdavky vám nemôžu znížiť výšku daňovej povinnosti, naopak, v prípade s.r.o. môžu byť v niektorých prípadoch považované za nepeňažný príjem konateľa, z ktorého bude potrebné zaplatiť daň aj odvody. V princípe však platí, že ak máte náklady priamo súvisiace s podnikaním, ide o výdavky uznateľné do základu dane.

Porovnanie možností u živnostníkov a firiem s.r.o.

Rozdiel v evidencii či účtovaní nákladov je nielen z pohľadu daňovej uznateľnosti, ale aj v závislosti od formy podnikania, čiže či ste živnostník alebo firma.

V tom prvom prípade  si môžete uplatňovať skutočne vynaložené náklady a to na základe daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. V tom druhom prípade je možné využiť inštitút tzv. paušálnych výdavkov.

Za týmto pojmom sa skrýva možnosť namiesto dokladovania reálnych výdavkov využiť pevnú sumu bez jej dokladovania do nákladov na podnikanie a to v závislosti od výšky príjmov. Ak teda chcete mať administratívne a účtovne jednoduchšiu cestu, môžete si takto uplatniť 60 % príjmov ako náklady, najviac však do výšky 20.000 € ročne.

V druhom prípade, čiže ak ide o právnickú osobu v podobe s.r.o. či inej firmy, môžete do výdavkov zahrnúť iba skutočne preukázané náklady. Tie je potrebné účtovať spolu s dokladom o ich obstaraní v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.

Vedeli ste, že si do nákladov môžete dať aj toto?

Ak ide o to, čo všetko sa dá do nákladov na podnikanie uplatniť, rozsah je pomerne široký. Samozrejme, podmienkou je, že to musí súvisieť s podnikaním alebo musí ísť o náklady, ktoré súvisia s majetkom podnikateľa, napríklad ak ide o automobil. V jeho prípade si viete uplatniť kúpnu cenu, pohonné hmoty a náklady na údržbu či diely.

Ďalším častým výdavkom sú náklady na kancelárske priestory, či už ich kúpu alebo prenájom, s tým súvisiace aj náklady na ich zariadenie alebo energie. Do výdavkov si môžete dať aj náklady na kancelársku, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

Živnostníci si môžu do nákladov dať aj výdavky na stravovanie a rovnako tak aj zdravotné a sociálne odvody sú pre SZČO výdavkom znižujúcim ich daň.

Zaujímavým typom výdavkov sú darčekové predmety do výšky 17 € či napríklad víno ako reprezentačný predmet, v jeho prípade však platí obmedzenie, že výška nákladov môže byť do 5 % zo základu dane. Ak by ste chceli dať do nákladov veci osobnej spotreby, môžete tak spraviť v koeficiente 80 %, no musia byť aspoň raz využité v podnikaní.

Riziká, komplikácie či neuznanie nákladov a následky

Všetky vyššie spomenuté príklady, ako aj definícia výdavkov v podnikaní, ukazujú na to, že musí ísť o náklady, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Aby ich uznal aj daňový úrad, musia teda mať priamu nadväznosť aj na oblasť podnikania.

To, či je výdavok oprávnený a preukázateľný, je v prvom rade na vás ako podnikateľovi. V prípade nezrovnalostí budete musieť dokázať, že ide o výdavok nevyhnutný na dosiahnutie alebo udržanie príjmu, prípadne súvisiaci s majetkom v podnikaní. Ak to daňový úrad neuzná, výdavok nebude započítaný, naopak, zaplatíte pokutu aj penále.

Zároveň si treba dávať pozor na to, aby nešlo o úmyselné konanie, kedy by daňový úrad preukázal vedomé porušenie zákona a teda aj krátenie dane.

Ešte väčším problémom môže byť neoprávnené podnikanie, čiže podnikanie buď bez živnostenského oprávnenia alebo mimo jeho predmetov. V tomto prípade už môže ísť o trestný čin, čo bude omnoho horšie, ako iba neoprávnené náklady.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.