Zjednodušené založenie s.r.o. spoločnosti: výhody, nevýhody a áno alebo nie?

Zjednodušené založenie s. r. o.

Od februára 2023 prichádza pre podnikateľov, ktorí by chceli na trhu podnikať vo forme obchodnej spoločnosti, možnosť tzv. zjednodušeného založenia s.r.o. firmy. Na prvé počutie ide o lákavú formu, ktorá by mala prispieť k jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti celého procesu. V skutočnosti skrýva veľa nevýhod a ešte viac podmienok.

Rýchlosť a jednoduchosť? Iba na prvý pohľad

Založenie obchodnej spoločnosti je pre začínajúcich podnikateľov synonymom prvého kontaktu s byrokraciou a administratívou. Ak ešte nemáte skúsenosť s podnikaním a formami podnikania, rozhodujete sa obvykle medzi živnosťou a s.r.o. spoločnosťou. Založenie živnosti je preto na prvý pohľad administratívne ľahšie a teda aj lákavejšie.

Je to však iba naozaj na prvý pohľad, keďže pri poznaní všetkých podmienok a náležitostí nie je ani proces založenia „eseročky“ nijako náročný a komplikovaný.

Nová forma založenia tohto druhu obchodnej spoločnosti, ktorá aj dostala názov „zjednodušené založenie s.r.o.“, je preto pre nováčikov či neskúsených podnikateľov – začiatočníkov veľmi lákavá. Sľubuje rýchlosť a administratívnu jednoduchosť. Keď sa však na celý proces pozriete detailne, zistíte, že je to iba na prvý pohľad.

Tak, ako pri klasickom zakladaní spoločnosti, ani tu sa nevyhnete nevyhnutnej byrokracii, ktorá má svoje opodstatnenie. Hovoríme o zakladateľských dokumentoch či vyhláseniach správcu vkladu a zakladateľa, ktoré si budete musieť vytvoriť online.

Aké obmedzenia platia pre zjednodušené založenie?

Na zjednodušené založenie obchodnej spoločnosti sa vzťahuje množstvo obmedzení a podmienok. Takýmto spôsobom viete založiť iba s.r.o. formu, spoločnosť nesmie mať viac, než 5 spoločníkov a tí nesmú byť zastúpení, spoločnosť nebude mať dozornú radu, správcom vkladu bude iba konateľ a vklady spoločníkov budú výlučne peňažné.

Ak si myslíte, že sa pri zjednodušenom zakladaní vyhnete niektorým štandardným podmienkam pre umožnenie podnikania, to neplatí. Aj v tomto prípade musíte byť spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a váš vek musí byť minimálne 18 rokov.

Najväčšia nevýhoda sa týka samotného podnikania. Predmetom podnikateľskej činnosti s.r.o. zakladanej zjednodušene totiž môžu byť iba živnosti z kategórie voľných živností zodpovedajúcich osobitným predpisom o živnostenskom podnikaní. Predmetov podnikania môže byť navyše nanajvýš 15 a nesmie ísť o žiadny iný typ živnosti.

Musíte mať elektronický občiansky preukaz aj ZEP

Aby ste mohli prejsť procesom zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, musíte vytvoriť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. S tým vám síce pomôže interaktívny sprievodca, nespraví to ale za vás. Okrem toho musia byť súčasťou príloh aj viaceré vyhlásenia, listiny a dokumenty vás ako zakladateľa.

Potrebujete písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. Ďalej potrebujete doložiť listinu, ktorou preukážete právo na zriadenie sídla vašej spoločnosti na adrese, ktorú budete uvádzať. Doložiť musíte aj stanovy, ak nejaké budete mať.

Medzi ďalšie dôležití dokumenty patrí aj písomné vyhlásenie zakladateľa pri založení spoločnosti iba s jedným spoločníkom, keďže tu sú isté obmedzenia.

Veľmi dôležitou podmienkou je, že realizácia zjednodušeného založenia s.r.o. spoločnosti je možná iba vtedy, ak máte elektronický občiansky preukaz. Na podanie návrhu na zápis sa totiž využíva portál slovensko.sk, kde sa dá prihlásiť iba takýmto overeným spôsobom. Návrh na zápis musí byť overený vašim zaručeným elektronickým podpisom.

Prečo sa najviac oplatí využiť založenie s.r.o. na mieru?

Využiť zrýchlené a zjednodušené založenie spoločnosti je teda sprevádzané množstvom obmedzení a v konečnom dôsledku môžete stratiť viac času a energie pri realizácii elektronického podania, ako keby ste riešili založenie s.r.o. na mieru. Nevýhody z toho plynúce tak môžu rýchlo a  ľahko prevážiť zdanlivú jednoduchosť.

Naopak, využitie individuálnej služby založenia na mieru vám dáva plnú kontrolu nad celým procesom a vypracovanie dokumentov presne podľa vašej situácie a účelu. Všetky dokumenty budú navyše so 100 % garanciou správnosti z pohľadu legislatívy.

Zakladanie spoločnosti je jednorazový úvodný úkon, ktorý so sebou prináša množstvo špecifických parametrov a premenných. Pri zakladaní cez profesionálov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, viete využiť ich cenné rady a v konečnom dôsledku ušetriť čas, energiu aj peniaze, ušetriť na založení pri využití služieb virtuálneho sídla, nehovoriac o tom, že sa vyhnete obmedzeniam spomínaným vyššie.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.