Ako vybrať peniaze z s.r.o. legálne a sú lepšie dividendy, odmeny alebo niečo iné?

ako vybrať peniaze z firmy

Či už máte začínajúcu spoločnosť s ručením obmedzeným alebo podnikáte touto formou dlhšiu dobu, skôr či neskôr začnete riešiť, akým spôsobom vybrať peniaze z. s.r.o. a vyplatiť si tak zisk z podnikania. Zákon pozná viacej spôsobov, ako legálne vybrať peniaze z bankového účtu a každý z nich má svoje výhody, nevýhody aj riziká.

Vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi

Základnou formou, ako si vyplatiť peniaze z s.r.o. spoločnosti, je vyplatenie podielu na zisku, inak nazvané aj dividendy. Ide o oficiálny spôsob vyplatenia zisku po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorý môže využiť iba zakladateľ alebo jeden zo spoločníkov.

Vyplatenie podielu sa vykonáva až po zdanení, čo znamená, že najskôr musí s.r.o. spoločnosť zaplatiť 15 % alebo 21 % daň z príjmu a až potom si môžete zisk vyplatiť. To je možné až po zostavení a schválení účtovnej závierky, čiže ak by ste si chceli vyplatiť zisk za rok 2023, môžete tak spraviť až v roku 2024 po podaní daňového priznania.

Výhodou tohto spôsobu vyplatenia zisku je fakt, že nemusíte platiť žiadne odvody na zdravotné poistenie a rovnako tak ani odvody do Sociálnej poisťovne.

Jediné, s čím je vyplatenie zisku spojené, je daň z dividend. Tá je vyberá zrážkou, čiže naraz s vyplatením zisku z bankového účtu s.r.o. spoločnosti a je vo výške 7 %. Každé vyplatenie zisku je zároveň potrebné oznámiť vopred na Finančnej správe.

Mzda alebo (ne)pravidelná odmena spoločníka

Druhou možnosťou, ako získať peniaze zo svojej spoločnosti, je sa v nej zamestnať. V tomto prípade si môžete vyplácať riadnu mzdu pravidelne každý mesiac a nemusíte čakať až na koniec zdaňovacieho obdobia. Bude to však finančne nákladnejšie.

V prípade, že sa v svojej s.r.o. zamestnáte, musíte platiť daň z príjmu fyzickej osoby, ktorá je podľa výšky základu dane za zdaňovacie obdobie 19 % alebo 25 %.

Počítajte tiež s tým, že budete musieť platiť aj zdravotné a sociálne odvody. Zdravotné budú tvoriť dokopy 13,4 %, sociálne spolu 35,2 %. Výhodou však je, že ako zamestnanec si budete môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane alebo aj daňový bonus na dieťa, budete môcť tiež čerpať dovolenku alebo práceneschopnosť hradenú z poisťovne.

Druhým spôsobom je vyplácanie odmeny spoločníka. Tá môže byť pravidelná alebo nepravidelná. V oboch prípadoch musíte zaplatiť daň z príjmu fyzickej osoby, pri pravidelnej sú zdravotné a sociálne odvody dokopy 47,55 %, pri nepravidelnej 42,75 %.

Pôžička spoločníkovi alebo výber do pokladnice

Medzi menej časté, no teoreticky možné spôsoby, ako si dočasne vyplatiť peniaze z s.r.o. spoločnosti, patria aj pôžička spoločníkovi alebo výber do pokladne.

V  prvom prípade si musíte dať pozor na to, aby poskytnutie pôžičky nevykazovalo znaky podnikania, na čo je potrebná licenciu od NBS a splnenie ďalších podmienok. Pôžička musí byť ojedinelá a z pohľadu transferového oceňovania úročená.

Druhým spôsobom je vybrať finančné prostriedky z bankového účtu spoločnosti a vložiť ich do pokladnice. V účtovníctve bude takáto transakcia zarátaná ako dotácia pokladnice. Problémom bude, ak pôjde o pravidelnú a častú finančnú operáciu. V tomto prípade môže Finančná správa zdaniť príliš vysoký zostatok pokladnice 7 % daňou.

Jeden aj druhý spôsobom však má „háčik“ v tom, že nejde o skutočné a trvalé vyplatenie peňazí. Tak pôžičku, ako aj hotovosť z pokladnice, bude skôr či neskôr potrebné vrátiť na bankový účet spoločnosti, najneskôr do momentu jej likvidácie.

Faktúra na vlastnú živnosť alebo vyplatenie honorárov

Na prvý pohľad bezproblémovým spôsobom, ako získať peniaze z vlastnej s.r.o., je využiť živnosť. Ak na svoju osobu zriadite živnostenské oprávnenie, môžete ako živnostník – fyzická osoba vystaviť faktúru s.r.o. spoločnosti za nejaké služby pre ňu.

V tomto ohľade sa ale treba pripraviť na dve možné komplikácie. Prvou je tzv. transferové oceňovanie, čiže fakturovanie služieb vás ako živnostníka pre vašu s.r.o. spoločnosť musí byť na trhovej úrovni. Druhou komplikáciou je, že musíte mať riadny podnikateľský dôvod, prečo ako živnostník vystavujete faktúru svojej vlastnej „eseročke“.

Ak nedokážete takýto dôvod dostatočne preukázať, môže to Finančná správa brať ako neoprávnené daňové zvýhodnenie a fakturovanú sumu dodatočne zdaniť.

Schodnejšou cestou je uzatvoriť medzi vami ako fyzickou osobu a s.r.o. spoločnosťou autorskú alebo licenčnú zmluvu. V oboch prípadoch sa vďaka tomu vyhnete zdravotným či sociálnym odvodom, no už nie štandardnej dani z príjmu fyzických osôb.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.